Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quản quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Vậy Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ thế nào? Gồm bao nhiêu thành viên? Luật Hoàng Anh xin được giải đáp thông qua bài viết này.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Về số lượng thành viên, theo Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định”

“Điều 154. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.”

Như vậy, Hội đồng quản trị phải có tối thiểu 03 thành viên và tối đa 11 thành viên. Tùy quy mô và lĩnh vực hoạt động của từng công ty mà pháp luật cho phép Điều lệ công ty quy định số lượng thành viên cụ thể.

2. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

Theo Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.”

Có thể thấy, giống với Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Doanh nghiệp 2020 không quy định nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị mà chỉ quy định nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị. Theo đó, một nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị kéo dài nhiều nhất 05 năm. Tuy nhiên, thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại không hạn chế số nhiệm kỳ. Như vậy, một thành viên Hội đồng quản trị có thể hoạt động trong một, hai, ba hay nhiều nhiệm kỳ liên tục.

Tuy nhiên, khác với Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Doanh nghiệp 2020 chỉ cho phép cá nhân là thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoạt động không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. thành viên độc lập Hội đồng quản trị là những người mà ngoài quan hệ là thành viên Hội đồng quản trị, không có một mối quan hệ nào với công ty có thể ảnh hưởng tới hoặc gây ảnh hưởng tới việc đưa ra quyết định độc lập của họ.Theo đó, việc hạn chế số lượng nhiệm kỳ của thành viên độc lập trong Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ đảm bảo tính độc lập của loại thành viên này. Bên cạnh đó, Luật Doanh nghiệp 2020 cũng bỏ quy định về số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam.

Theo đó, tại Khoản 3 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.”

Theo quy định của pháp luật, nếu tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ mà chưa có thành viên mới kế nhiệm thì các thành viên vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi tìm được thành viên mới thay thế và tiếp quản công việc. Tuy nhiên, nếu Điều lệ công ty quy định khác thì phải thực hiện theo Điều lệ công ty.

Theo đó, tại Khoản 4 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“4. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị.”

Quy định pháp luật chỉ định rõ số lượng thành viên, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị do Điều lệ qu định. Như vậy, thông qua bài viết này, Luật Hoàng Anh đã làm rõ các quy định về số lượng và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.

Luật Hoàng Anh

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 28/05/2021

Điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần theo pháp luật doanh nghiệp 2020

Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 28/05/2021

Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị theo pháp luật doanh nghiệp

Quy định về tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác trong công ty cổ phần

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 28/05/2021

Quy định về tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác trong công ty cổ phần theo Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2020

Quy định mới về Ủy ban kiểm toán trong công ty cổ phần?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 28/05/2021

Giới thiệu Quy định mới về Ủy ban kiểm toán trong công ty cổ phần theo pháp luật doanh nghiệp 2020 và so sánh với Ban kiểm soát nội bộ theo pháp luật doanh nghiệp 2014