Quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là loại hình doanh nghiệp có một chủ sở hữu. Tuy nhiên, khác với doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công viên trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể là các nhân hoặc tổ chức có tư cách pháp nhân. Vậy quyền của cá nhân là chủ sở hữu và tổ chức có tư cách pháp nhân là chủ sở hữu trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có gì khác nhau? Luật Hoàng Anh xin được giải đáp và làm rõ thông qua bài viết này.  

Quyền của chủ sở hữu công ty được quy định tại Điều 76 Luật Doanh nghiệp 2020. Trong đó, quyền của chủ sở hữu công ty là tổ chức được quy định tại Khoản 1 Điều 76 Luật Doanh nghiệp 2020:

 “Điều 76. Quyền của chủ sở hữu công ty

1. Chủ sở hữu công ty là tổ chức có quyền sau đây:

a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

b) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

c) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý, Kiểm soát viên của công ty;

d) Quyết định dự án đầu tư phát triển;

đ) Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

e) Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

g) Thông qua báo cáo tài chính của công ty;

h) Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác; quyết định phát hành trái phiếu;

i) Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác;

k) Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty;

l) Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

m) Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

n) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

o) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.”

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức, Luật Doanh nghiệp 2020 có xu hướng muốn cụ thể hóa các quyền để làm rõ khả năng định đoạt của chủ sở hữu.

Đặc biệt, quy định về quyền thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty  cần lưu ý. Bởi công ty là chủ sở hữu đối với tài sản do tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu góp vào. Công ty có quyền đưa tài sản của mình vào hoạt động kinh doanh phát triển công ty. Tuy nhiên, những dự án, hợp đồng có giá trị lớn có thể tác động đến sự ổn định của công ty, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu. Vì vậy, với tư cách là người bỏ vốn thành lập công ty, chủ sở hữu công ty có quyền quyết định những vấn đề quan trọng trên. Pháp luật chỉ quy định quyền này đối với chủ sở hữu là tổ chức mà không quy định với chủ sở hữu là cá nhân vì trong cơ cấu tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình chủ sở hữu là cá nhân thì chủ sở hữu có thể đồng thời là Chủ tịch công ty nắm quyền quyết định những vấn đề quan trọng.

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 cũng có một số bổ sung, sửa đổi về quyền của chủ sở hữu là tổ chức. Cụ thể:

- Bổ sung quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên.

- Bổ sung quyền thông qua báo cáo tài chính của công ty

- Bổ sung quyền quyết định phát hành trái phiếu

Do đặc điểm khác nhau giữa tổ chức và cá nhân mà Luật Doanh nghiệp 2020- kế thừa tinh thần của Luật Doanh nghiệp 2014, quy định các quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở hai khoản khác nhau trong Điều 76. Cụ thể, theo Khoản 2 Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020, quyền của chủ sở hữu công ty là cá nhân được quy định như sau:

“2. Chủ sở hữu công ty là cá nhân có quyền quy định tại các điểm a, h, l, m, n và o khoản 1 Điều này; quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.”

Nhìn chung, quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức được Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cụ thể hơn so với chủ sở công ty là cá nhân. Theo đó, cá nhân là chủ sở hữu công ty vẫn có các quyền định hướng, phát triển công ty, các quyền liên quan đến tài sản và các quyền khác theo Luật và Điều lệ quy định. Pháp luật doanh nghiệp 2020 cũng không can thiệp sâu vào quyền của chủ sở hữu công ty là cá nhân mà chủ yếu để công ty tự quyết định và ghi nhận tại Điều lệ.

   Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan