Thế nào là lưu ký chứng khoán?

Do tính đặc thù trong tổ chức và hoạt động của thị trường chứng khoán nên việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thị trường là rất cần thiết. Trong số các dịch vụ hỗ trợ thị trường lưu ký chứng khoán được xem là một loại hình dịch vụ phổ biến nhất và có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư tạo tiền đề cần thiết cho việc thực hiện các giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Theo Khoản 34 Điều 4 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định khái niệm lưu ký chứng khoán như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

34. Lưu ký chứng khoán là việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến chứng khoán lưu ký.”

Trên thị trường chứng khoán, hoạt động này chủ yếu hướng tới việc thỏa mãn nhu cầu bảo quản chứng khoán cho khách hàng và giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến chứng khoán, chẳng hạn như quyền sở hữu, quyền nhận cổ tức, quyền hưởng lãi chứng khoán... Đối với khách hàng là người có yêu cầu lưu ký chứng khoán, việc mua, gửi, bảo quản chứng khoán và thực hiện các quyền liên quan đến chứng khoán chỉ là những hành vi mang tính dân sự. Tuy nhiên, đối với các chủ thể có thẩm quyền cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán thì hoạt động này lại có tính chất như một nghề nghiệp thương mại, hơn nữa còn là nghề thương mại đặc thù và phải đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán với chính quyền trước khi thực hiện. Theo pháp luật hiện hành, lưu ký chứng khoán được ghi nhận là một trong số các loại hình nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán trên thị trường chứng khoán

Có thể hình dung nghiệp vụ lưu ký chứng khoán bao gồm các đặc trưng cơ bản sau đây:

- Thứ nhất, về chủ thể, hoạt động lưu ký chứng khoán có thể được tiến hành bởi những tổ chức kinh tế có đủ điều kiện tiến hành nghiệp vụ lưu ký chứng khoán. Theo pháp luật hiện hành, các chủ thể này bao gồm Trung tâm lưu ký chứng khoán, Công ty chứng khoán và Ngân hàng thương mại đã đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và được Trung tâm lưu ký chứng khoán chấp nhận là thành viên Lưu Ký chứng khoán.

- Thứ hai, về nội dung, hoạt động lưu ký chứng khoán bao gồm công việc chủ yếu như: nhận ký gửi chứng khoán của khách hàng để bảo quản; chuyển giao chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng; giúp khách hàng thực hiện các quyền của họ liên quan đến chứng khoán. Khi tiến hành hoạt động lưu ký chứng khoán bên lưu ký chứng khoán nhân danh mình trong quan hệ với khách hàng và phải chịu trách nhiệm pháp lý trực tiếp với khách hàng về những tổn thất cho khách hàng do hành vi có lỗi của mình gây ra. Tuy nhiên, xét trong mối quan hệ với người thứ 3, bên lưu ký chứng khoán có thể nhân dân khách hàng để thực hiện một số hành vi pháp luật về quyền lợi của chính khách hàng.

- Thứ ba, về hình thức, hoạt động lưu ký chứng khoán luôn được thực hiện thông qua hình thức pháp lý là hợp đồng dịch vụ lưu ký chứng khoán. Hợp đồng này được ký kết và thực hiện giữa phiêu lưu ký với khách hàng là các tổ chức cá nhân có yêu cầu lưu ký chứng khoán. Thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ lưu ký chứng khoán, khách hàng không những được bảo đảm an toàn về tài sản cho mình mà còn được bên lưu ký thực hiện giúp các quyền liên quan đến chứng khoán trong thời gian lưu ký. Còn bên lưu ký có cơ hội cung ứng dịch vụ hỗ trợ khách hàng để được nhận tiền thù lao dịch vụ - phí dịch vụ lưu ký.

Qua sự phân tích trên đây có thể kết luận rằng bản chất của hoạt động lưu ký chứng khoán chính là hoạt động dịch vụ về chứng khoán và nghiệp vụ này luôn được thực hiện thông qua hình thức pháp lý là hợp đồng dịch vụ lưu ký chứng khoán.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật chứng khoán.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Thế nào là môi giới chứng khoán?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 16/09/2021

khái niệm môi giới chứng khoán và hoạt động môi giới chứng khoán

Thế nào là tự doanh chứng khoán?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 16/09/2021

khái niệm tự doanh chứng khoán theo Khoản 30 Điều 4 Luật chứng khoán 2019

Có những nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 16/09/2021

bốn nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường trường khoán theo Điều 5 Luật chứng khoán 2019

Chủ thể thực hiện hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 17/09/2021

Chủ thể thực hiện hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán

Thế nào là tư vấn đầu tư chứng khoán?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 17/09/2021

khái niệm tư vấn đầu tư chứng khoán theo Khoản 32 Điều 4 Luật chứng khoán 2019

Thế nào là quản lý quỹ đầu tư chứng khoán?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 17/09/2021

khái niệm quản lý quỹ đầu tư chứng khoán theo Khoản 36 Điều 4 Luật chứng khoán 2019

Quỹ đầu tư chứng khoán là gì? Đặc điểm và phân loại quỹ đầu tư chứng khoán.

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 17/09/2021

khái niệm quỹ đầu tư chứng khoán,đặc điểm và phân loại quỹ đầu tư chứng khoán.

Thế nào là bảo lãnh phát hành chứng khoán?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 17/09/2021

khái niệm bảo lãnh phát hành chứng khoán theo Khoản 31 ĐIều 4 Luật chứng khoán 2019