Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Kiểm soát viên

Để bảo vệ quyền lợi chủ sở hữu, các cổ đông của công ty cổ phần lập ra Ban kiểm soát nhằm kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Theo đó, mức tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác phải tương xứng với quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên. Vậy pháp luật quy định vấn đề này thế nào? Luật Hoàng Anh xin được giải đáp thông qua bài viết này.

Theo Điều 172 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“Điều 172. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Kiểm soát viên

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Kiểm soát viên được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Kiểm soát viên được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát;

2. Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác;

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.”

Ban kiểm soát là cơ quan được thành lập và hoạt động dưới sự quản lý của Đại hội đồng cổ đông, vì vậy, vấn đề tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích của Kiểm soát viên sẽ do Đại Hội đồng cổ đông quyết định. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác của Ban kiểm soát. Bên cạnh đó, Ban kiểm soát cũng được cấp ngân sách hoạt động hằng năm.

Tương tự các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các nhân sự quản lý khác theo Điều lệ công ty, chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập của Kiểm soát viên được công ty thanh toán. Tuy nhiên, công ty sẽ chỉ thanh toán ở một mức hợp lý để tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Tương tự các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các nhân sự quản lý khác theo Điều lệ công ty, tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.

Như vậy, thông qua bài viết, Luật Hoàng Anh đã làm rõ những quy định về mức tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Ban kiểm soát theo pháp luật doanh nghiệp 2020.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy định về tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác trong công ty cổ phần

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 28/05/2021

Quy định về tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác trong công ty cổ phần theo Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2020

Ban kiểm soát trong công ty cổ phần?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 28/05/2021

cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có chức năng, nhiệm vụ theo pháp luật doanh nghiệp 2020, so sánh với pháp luật doanh nghiệp 2014

Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 28/05/2021

Để phục vụ hoạt động của Ban kiểm soát, pháp luật cho phép Ban kiểm soát có quyền được tiếp cận thông tin. Bài viết làm rõ quy định về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát theo Điều 171 Luật Doanh nghiệp 2020

Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 28/05/2021

Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc theo điều 166 luật doanh nghiệp 2020