Trách nhiệm vô hạn của chủ sở hữu doanh nghiệp?

Thứ hai, 10/07/2023, 16:59:09 (GMT+7)

Trách nhiệm vô hạn là gì, doanh nghiệp nào phải chịu trách nhiệm vô hạn

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm tài sản bao gồm các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp. Pháp luật doanh nghiệp hiện hành quy định hai chế độ chịu trách nhiệm đối với chủ doanh nghiệp đó là trách nhiệm vô hạn và trách nhiệm hữu hạn. Trong phạm vi bài viết, Luật Hoàng Anh chỉ đề cập đến chế độ trách nhiệm vô hạn đối với tài sản và nghĩa vụ khác của chủ doanh nghiệp.

Trách nhiệm vô hạn được hiểu là trách nhiệm tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp, theo đó chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ và khoản nợ bằng toàn bộ tài sản của mình, kể cả tài sản không được huy động vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chế độ trách nhiệm vô hạn trong doanh nghiệp chỉ gắn với chủ doanh nghiệp mà không phải là của doanh nghiệp bởi doanh nghiệp được hình thành bởi sự góp vốn hoặc đầu tư của các thành viên, tổ chức trong doanh nghiệp. Do đó, tài sản của doanh nghiệp là một khối thống nhất được quản lý và sử dụng vào hoạt động của doanh nghiệp. Trong khi đó, tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp bao gồm tài sản dân sự thuộc sở hữu riêng của chủ doanh nghiệp không liên quan đến doanh nghiệp và phần tài sản thương mại mà chủ sở hữu doanh nghiệp đã đầu tư hoặc góp vốn đề thực hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, chế độ trách nhiệm vô hạn là chế độ mà chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của mình bao gồm  cả tài sản dân sự và tài sản thương mại cho đến khi thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ khác của doanh nghiệp. Chính vì vậy, trách nhiệm vô hạn chỉ gắn với chủ doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý

- Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 (Bộ Luật dân sự 2015);

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp 2020).

Trách nhiệm vô hạn của chủ sở hữu trong doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, có hai loại hình doanh nghiệp có chủ sở hữu chịu chế độ trách nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ của doanh nghiệp, đó là Doanh nghiệp tư nhânCông ty hợp danh. Trong đó:

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Với tính chất là doanh nghiệp thuộc sở hữu của một chủ nên toàn bộ vốn để thành lập doanh nghiệp tư nhân chỉ do một cá nhân đầu tư. Tài sản được sử dụng vào mục đích kinh doanh không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp tư nhân không có tài sản riêng độc lập mà tài sản của doanh nghiệp tư nhân vẫn là tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty hợp danh có thể có thêm thành viên góp vốn. Chế độ trách nhiệm vô hạn trong công ty hợp danh theo quy định của pháp luật chỉ áp dụng đối với thành viên hợp danh của công ty. Theo đó, các thành viên hợp danh của công ty phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Như vậy, chế độ chế trách nhiệm của thành viên hợp danh trong công ty hợp danh tương tự như chế độ trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân. Song công ty hợp danh được thành lập khi có ít nhất hai thành viên hợp danh nên các thành viên phải cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn, ví dụ như: Khi một thành viên hợp danh nhân danh công ty kí kết hợp đồng đối tác, các thành viên hợp danh khác vẫn phải chịu trách nhiệm đối với các phát sinh từ hợp đồng đó mặc dù không trực tiếp kí kết. 

Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không?

Căn cứ Điều 74 Bộ Luật dân sự 2015, Điều kiện để một tổ chức được công nhận là pháp nhân bao gồm các điều kiện sau:

"a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập."

Do vậy, doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, không có tài sản riêng nên trách nhiệm tài sản đối với đối tác, khách hàng, chủ nợ,...của doanh nghiệp đều do chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm. Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghệp tư nhân. Cụ thể, chủ doanh nghiệp tư nhân không chỉ chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi số vốn đã đăng ký mà còn phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu mà không đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp số vốn đầu tư đã đăng kí không đủ để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ khác. Như vậy, đối với doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn về hoạt động động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm cả tài sản dân sự và tài sản thương mại.

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân không?

Căn cứ Khoản 2 Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Như vậy, công ty hợp danh có đầy đủ các điều kiện để trở thành pháp nhân theo quy định tại Bộ Luật dân sự 2015.

Như vậy, có thể hiểu, trách nhiệm vô hạn của chủ sở hữu doanh nghiệp là việc chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ phát sinh của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu doanh nghiệp bao gồm tài sản thương mại và tài sản dân sự.

Luật Hoàng Anh

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư