Trách nhiệm vô hạn của chủ sở hữu doanh nghiệp?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm tài sản bao gồm các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp. Pháp luật doanh nghiệp hiện hành có hai chế độ chịu trách nhiệm của chủ doanh nghiệp đó là trách nhiệm vô hạn và trách nhiệm hữu hạn. Tuy nhiên, bài viết dưới đây Luật hoàng Anh sẽ chỉ đi tìm hiểu về chế độ trách nhiệm vô hạn đối với tài sản và nghĩa vụ khác của chủ doanh nghiệp.

Trách nhiệm vô hạn được hiểu là trách nhiệm tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp, theo đó chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ và khoản nợ bằng toàn bộ tài sản của mình, kể cả tài sản không được huy động vào kinh doanh của doanh nghiệp. Chế độ trách nhiệm vô hạn trong doanh nghiệp chỉ gắn với chủ doanh nghiệp mà không phải là của doanh nghiệp bởi doanh nghiệp được hình thành bởi sự góp vốn hoặc đầu tư của các thành viên, tổ chức trong doanh nghiệp. Do đó, tài sản của doanh nghiệp là một khối thống nhất được quản lý và sử dụng vào hoạt động của doanh nghiệp. Trong khi đó, tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp bao gồm tài sản dân sự thuộc sở hữu riêng của chủ doanh nghiệp không liên quan đến doanh nghiệp và phần tài sản thương mại mà chủ sở hữu doanh nghiệp đã đầu tư hoặc góp vốn đề thực hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, chế độ trách nhiệm vô hạn là chế độ mà chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của mình bao gồm  cả tài sản dân sự và tài sản thương mại cho đến khi thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ khác của doanh nghiệp. Chính vì vậy, trách nhiệm vô hạn chỉ gắn với chủ doanh nghiệp.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, có hai loại hình doanh nghiệp có chủ sở hữu chịu chế độ trách nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ của doanh nghiệp, đó là Doanh nghiệp tư nhânCông ty hợp danh. Trong đó:

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu tráchnhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Với tính chất là doanh nghiệp thuộc sở hữu của một chủ nên toàn bộ vốn để thành lập doanh nghiệp tư nhân chỉ do một các nhân đầu tư. Tài sản được sử dụng vào mục đích kinh doanh  không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp tư nhân không có tài sản  riêng độc lập mà tài sản của doanh nghiệp tư nhân vẫn là tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, không có tài sản riêng nên trách nhiệm tài sản đối với đối tác, khách hàng, chủ nợ,...của doanh nghiệp đều do chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm. Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với các hoạt động kinhb doanh của doanh nghệp tư nhân. Cụ thể là chủ doanh nghiệ tư nhân không chỉ chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi số vốn đã đăng kí mà còn phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu mà không đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp số vốn đầu tư đã đăng kí không đủ để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ khác. Như vậy,  đối với doanh nghiệp tư nhân chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn về hoạt động động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm cả tài sản dân sự và tài sản thương mại. Trách nhiệm vô hạn của chủ sở hữu được xác định từ thời điểm doanh nghiệp tư nhân bị tuyên bố phá sản.

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn. Chế  độ trách nhiệm vô hạn trong công ty hợp danh theo quy định của pháp luật chỉ áp dụng đối với thành viên hợp danh của công ty. Theo đó, thành viên hợp danh của công ty phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản  của mình về các nghĩa vụ của công ty. Như vậy chế độ chế trách nhiệm của  thành viên hợp danh tương tự như chế độ trách nhiệm của doanh nghiệp tư nhiên. Song công ty hợp danh được thành lập khi có ít nhất hai thành viên hợp danh nên các thành viên phải cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn, tức là khi một thành viê hợp danh nhân danh công ty kí kết hợp đồng đối tác, các thành viên hợp danh khác vẫn phải chịu trách nhiệm đối với các phát sinh từ hợp đồng đó mặc dù không trực tiếp kí kết. So với doanh ngiệp tư nhân, công ty hợp danh có tài sản riêng do đó trách nhiệm vô hạn chỉ phát sinh khi sau khi công ty hợp danh phá sản hoặc giải thể mà tài sản công ty không đủ thanh toán hết các nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Như vậy trách nhiệm vô hạn của chủ sở hữu doanh nghiệp là việc chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ phát sinh của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu doanh nghiệp bao gồm tài sản thương mại và tài sản dân sự.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan