Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện áp dụng với đối tượng nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:59 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện là biện pháp xử lý vi phạm hành chính áp dụng với các đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và các đối tượng này phải đáp ứng đủ các yêu cầu của pháp luật về độ tuổi, tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy,

Biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Luật phòng, chống ma túy năm 2021; Văn bản hợp nhất 1866/VBHN-BLĐTBXH ngày 15/5/2019 hợp nhất Nghị định quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hànhchính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

1. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Theo Văn bản hợp nhất số 1866/VBHN-BLĐTBXH ngày 15/5/2019 quy định tại Điều 3 và Luật phòng, chống ma túy năm 2021, Điều 32, biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc áp dụng với các đối tượng sau:

- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện

Đây là trường hợp người nghiện ma túy không đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc cơ sở cai nghiện theo quy định của pháp luật hoặc trường hợp đã đăng ký cai nghiện tự nguyện nhưng trong quá trình thực hiện tự ý chấm dứt không tiếp tục cai nghiện nữa.

- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy

- Người từ đủ 18 tuổi trở lên nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện

- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.

Đây là trường hợp người nghiện ma túy đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đã thực hiện xong quyết định này nhưng trong thời hạn 02 năm sau khi thực hiện xong vẫn còn nghiện ma túy.

- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.

Trong rường hợp này, người nghiện ma túy đã được quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng chưa thi hành quyết định và trong thời hạn 01 năm kể từ ngày quyết định hết hiệu vẫn còn nghiện ma túy.

Nơi cư trú ổn định được hiểu là nơi người vi phạm thường trú hoặc tạm trú, nhưng phải là nơi người đó hiện đang thường xuyên sinh sống.

- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy.

Đây là trường hợp người nghiện ma túy đã được quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng do một số lý do nhất định đã bị cơ quan có thẩm quyền chấm dứt việc thi hành quyết định đó của người nghiện ma túy.

- Cuối cùng là trường hợp người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.

2. Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Điều 4 Văn bản hợp nhất 1866/VBHN-BLĐTBXH ngày 15/5/2019 hợp nhất Nghị định quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định:

"Điều 4. Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 03 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi sử dụng ma túy trái phép lần cuối bị phát hiện và lập biên bản theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.”

Thời hiệu được hiểu là khoảng thời gian mà văn bản pháp luật có hiệu liệu bắt buộc thi hành. Điều 149 khoản 1 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định “thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định.”

Như vậy, các đối tượng được quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phải chấp hành quyết định trong 03 tháng, nếu hết thời hiệu mà vẫn không chấp hành quyết định sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những trường hợp người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và thời hiệu áp dụng của biện pháp theo quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

Luật Hoàng Anh

 

Cùng chuyên mục
Tổng hợp các bài viết về Luật Thi hành án hình sự 2019 Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân trong công tác thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ trong thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng trong quản lý công tác thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an trong quản lý công tác thi hành án hình sự Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo trong thi hành án hình sự Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo trong thi hành án hình sự Giải quyết trường hợp phạm nhân bỏ trốn Cơ sở dữ liệu thi hành án hình sự Chế độ liên lạc của phạm nhân Thủ tục thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự Thẩm quyền và thời hạn giải quyết tố cáo Trình tự, thủ tục khiếu nại lần hai trong thi hành án hình sự Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu trong thi hành án hình sự Bảo đảm điều kiện cho hoạt động thi hành án hình sự Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự Một số quy định về giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư