Cơ quan nhà nước có trách nhiệm gì trong phòng, chống ma túy?

Hậu quả của tệ nạn ma túy ảnh hưởng rất lớn trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong thời gian qua, Chính phủ và các bộ, ngành địa phương cùng toàn thể xã hội đã rất quyết liệt, tích cực triển khai công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn cả nước cũng như mỗi địa phương. Là chủ thể tiên phong trong công tác phòng, chống ma túy, trách nhiệm đặt ra đối với cơ quan nhà nước là vô cùng to lớn và cần thiết. Bởi chỉ khi các cơ quan nhà nước thực hiện đúng quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy thì mới có thể dẫn dắt, triển khai công tác phòng, chống ma túy đến với người dân, cộng đồng.

Luật phòng, chống ma túy năm 2021 quy đinh trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong phòng, chống ma túy tại Điều 7 như sau:

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước

1. Tổ chức phòng, chống ma túy trong cơ quan, đơn vị; phòng ngừa, ngăn chặn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; tuyên truyền, vận động Nhân dân phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

2. Tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước về quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội để thay thế việc trồng cây có chứa chất ma túy tại các vùng xóa bỏ cây có chứa chất ma túy.”

Cơ quan nhà nước có hai nhiệm vụ cơ bản trong công tác phòng, chống ma túy theo quy định của Luật phòng, chống ma túy năm 2021.

Thứ nhất, các tổ chức, đơn vị nhà nước cần phải tổ chức, triển khai, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, tiêu biểu như: Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 08  năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-TTg, ngày 07/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020,…

Đối với các đơn vị, tổ chức ở địa phương cần dựa vào diễn biến tình hình tội phạm cũng như tệ nạn ma túy trên địa bàn mình cũng như đặc điểm cụ thể của mỗi đơn vị để xây dựng, tổ chức các chương trình, kế hoạch phòng, chống ma túy phù hợp với đơn vị, tổ chức mình.

Đặc biệt quan tâm tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc quản lí của đơn vị, các cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân nêu cao tinh thần gương mẫu, tuyệt đối không tham gia vào các tệ nạn ma túy cũng như có những hành vi vi phạm pháp luật về ma túy,…

Ngoài ra, các đơn vị, cơ quan nhà nước có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục trước hết là người thân, gia đình, bạn bè, sau là người dân, cộng đồng cùng tham gia vào công tác phòng, chống ma túy thông qua việc phát hiện, tố giác, đấu tranh tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy.

Thứ hai, các đơn vị, cơ quan nhà nước tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước về quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội để thay thế việc trồng cây có chứa chất ma túy thông qua các giải pháp như:

+ Xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu về cây trồng, vật nuôi nhằm tạo thu nhập thay thế cây có chứa chất ma túy

+ Xây dựng, triển khai các kế hoạch cho từng giai đoạn và kế hoạch dài hạn, đảm bảo tính bền vững trong thay thế việc trồng cây có chứa chất ma túy.

+ Tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến luật và các chính sách hỗ trợ của nhà nước về xóa bỏ và thay thế cây có chứa chất ma túy thông qua các phương tiện đại chúng, đặc biệt là các phương pháp dễ tiếp cận đối với đồng bào dân tộc miền núi,…

Trên đây là một số những trách nhiệm chung cơ bản mà pháp luật quy định đối với cơ quan nhà nước trong công tác phòng, chống ma túy. Đối với từng cơ quan, đơn vị, các bộ, ngành, pháp luật có những quy định riêng và cụ thể về từng nhiệm vụ mà mỗi cơ quan phải đảm nhiệm thực hiện trong công tác phòng, chống ma túy.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Chính sách phòng, chống ma túy của Nhà nước được pháp luật quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Hình Sự 13/06/2021

Nhà nước ban hành những quy định cụ thể về công tác phòng, chống ma túy tại Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn có liên quan