Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm gì trong phòng, chống ma túy?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:58 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Hậu quả của tệ nạn ma túy ảnh hưởng rất lớn trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong thời gian qua, Chính phủ và các bộ, ngành địa phương cùng toàn thể xã hội đã rất quyết liệt, tích cực triển khai công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn cả nước cũng như mỗi địa phương. Là chủ thể tiên phong trong công tác phòng, chống ma túy, trách nhiệm đặt ra đối với cơ quan nhà nước là vô cùng to lớn và cần thiết. Bởi chỉ khi các cơ quan nhà nước thực hiện đúng quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy thì mới có thể dẫn dắt, triển khai công tác phòng, chống ma túy đến với người dân, cộng đồng.

Luật phòng, chống ma túy năm 2021 quy đinh trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong phòng, chống ma túy tại Điều 7 như sau:

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước

1. Tổ chức phòng, chống ma túy trong cơ quan, đơn vị; phòng ngừa, ngăn chặn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; tuyên truyền, vận động Nhân dân phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

2. Tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước về quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội để thay thế việc trồng cây có chứa chất ma túy tại các vùng xóa bỏ cây có chứa chất ma túy.”

Cơ quan nhà nước có hai nhiệm vụ cơ bản trong công tác phòng, chống ma túy theo quy định của Luật phòng, chống ma túy năm 2021.

Thứ nhất, các tổ chức, đơn vị nhà nước cần phải tổ chức, triển khai, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, tiêu biểu như: Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 08  năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-TTg, ngày 07/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020,…

Đối với các đơn vị, tổ chức ở địa phương cần dựa vào diễn biến tình hình tội phạm cũng như tệ nạn ma túy trên địa bàn mình cũng như đặc điểm cụ thể của mỗi đơn vị để xây dựng, tổ chức các chương trình, kế hoạch phòng, chống ma túy phù hợp với đơn vị, tổ chức mình.

Đặc biệt quan tâm tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc quản lí của đơn vị, các cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân nêu cao tinh thần gương mẫu, tuyệt đối không tham gia vào các tệ nạn ma túy cũng như có những hành vi vi phạm pháp luật về ma túy,…

Ngoài ra, các đơn vị, cơ quan nhà nước có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục trước hết là người thân, gia đình, bạn bè, sau là người dân, cộng đồng cùng tham gia vào công tác phòng, chống ma túy thông qua việc phát hiện, tố giác, đấu tranh tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy.

Thứ hai, các đơn vị, cơ quan nhà nước tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước về quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội để thay thế việc trồng cây có chứa chất ma túy thông qua các giải pháp như:

+ Xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu về cây trồng, vật nuôi nhằm tạo thu nhập thay thế cây có chứa chất ma túy

+ Xây dựng, triển khai các kế hoạch cho từng giai đoạn và kế hoạch dài hạn, đảm bảo tính bền vững trong thay thế việc trồng cây có chứa chất ma túy.

+ Tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến luật và các chính sách hỗ trợ của nhà nước về xóa bỏ và thay thế cây có chứa chất ma túy thông qua các phương tiện đại chúng, đặc biệt là các phương pháp dễ tiếp cận đối với đồng bào dân tộc miền núi,…

Trên đây là một số những trách nhiệm chung cơ bản mà pháp luật quy định đối với cơ quan nhà nước trong công tác phòng, chống ma túy. Đối với từng cơ quan, đơn vị, các bộ, ngành, pháp luật có những quy định riêng và cụ thể về từng nhiệm vụ mà mỗi cơ quan phải đảm nhiệm thực hiện trong công tác phòng, chống ma túy.

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Tổng hợp các bài viết về Luật Thi hành án hình sự 2019 Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân trong công tác thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ trong thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng trong quản lý công tác thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an trong quản lý công tác thi hành án hình sự Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo trong thi hành án hình sự Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo trong thi hành án hình sự Giải quyết trường hợp phạm nhân bỏ trốn Cơ sở dữ liệu thi hành án hình sự Chế độ liên lạc của phạm nhân Thủ tục thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự Thẩm quyền và thời hạn giải quyết tố cáo Trình tự, thủ tục khiếu nại lần hai trong thi hành án hình sự Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu trong thi hành án hình sự Bảo đảm điều kiện cho hoạt động thi hành án hình sự Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự Một số quy định về giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư