Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Cơ sở cai nghiện ma túy công lập là gì?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:59 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Người nghiện ma túy có thể cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng hoặc cơ sở cai nghiện theo quy định của pháp luật. Cơ sở cai nghiện ma túy bao gồm các cơ sở cai nghiện công lập của nhà nước và cơ sở cai nghiện tự nguyện tư nhân khác. Vậy cơ sở cai nghiện ma túy công lập là tổ chức như thế nào?

Cơ sở cai nghiện ma túy công lập được quy định chi tiết tại Thông tư số 25/2018/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

1. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập là tổ chức như thế nào?

Theo Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2018 quy định về vị trí pháp lý của cơ sở cai nghiện ma túy công lập thì:

- Cơ sở cai nghiện ma túy công lập là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo và quản lý trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, nhân sự, tài chính cũng như cơ sở vật chất của cơ sở cai nghiện ma túy công lập

Ngoài ra, tại Điều 35 Luật phòng, chống ma túy năm 2021 quy định về cơ sở cai nghiện ma túy công lập do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.

2. Chức năng của cơ sở cai nghiện ma túy công lập

Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2018 quy định cơ sở cai nghiện ma túy công lập có các chức năng như sau:

- Tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc đối với các đối tượng thuộc diện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

- Tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện đối với những trường hợp đăng ký tự nguyện cai ngiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập

- Tổ chức tiếp nhận người sử dụng, người nghiện ma tuý không có nơi cư trú ổn định; tổ chức điều trị thay thế.

Cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ tất cả các giai đoạn của một quy trình cai nghiện theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan quản lý cấp trên giao cũng như các quy định khác của pháp luật.[1]

3. Cơ cấu tổ chức

Điều 5 Thông tư số 25/2018/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2018 quy định cơ cấu tổ chức của cơ sở cai nghiện công lập nhưu sau:

- Lãnh đạo cơ cở cai nghiện ma túy bao gồm:  Giám đốc và Phó Giám đốc

- Cơ cấu tổ chức của cơ sở cai nghiện ma túy được tổ chức không quá 05 phòng bao gồm:

+ Phòng Khám điều trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe;

+ Phòng Tư vấn, tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi;

+ Phòng Lao động trị liệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng;

+ Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán;

+ Phòng Quản lý học viên.

- Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 35 Luật phòng, chống ma túy năm 2021 cũng quy định cơ sở cai nghiện ma túy công lập phải bố trí các khu như sau:

+ Khu lưu trú tạm thời đối với người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy và người trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đây là khu áp dụng đối với người nghiện chưa có quyết định chính thức áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

+ Khu cai nghiện ma túy bắt buộc dành cho đối tượng thuộc diện áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc

+  Khu cai nghiện ma túy tự nguyện dành cho đối tượng đăng ký cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc

+ Khu cai nghiện cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Pháp luật quy định khu cai nghiện riêng cho đối tượng này vì đây là những trường hợp đang ở độ tuổi chưa thành niên, cần đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho họ.

+ Khu cai nghiện cho người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, nhóm B theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Cần quy định khu cai nghiện riêng biệt cho các đối tượng mắc bệnh truyền nhiễm để tránh tình trạng lây nhiễm giữa người bệnh với nhau gây khó khăn cho công tác cai nghiện.

+ Khu cai nghiện cho người có hành vi gây rối trật tự, vi phạm nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy. Đây là những đối tượng nguy hiểm, không tự giác chấp hành các nội quy, quy định của cơ sở cai nghiện.

Ngoài ra, khoản 3 cũng quy định cơ sở cai nghiện công lập phải bố trí khu riêng cho nam giới và khu riêng cho nữ giới để dễ dàng quản lý, giám sát cũng tổ chức các hoạt động trong quy trình cai nghiện phù hợp với từng giới.

4. Quyền và trách nhiệm của cơ sở cai nghiện ma túy công lập

* Quyền của cơ sở cai nghiện ma túy công lập

Khoản 5 Điều 35 Luật phòng, chống ma túy năm 2021 cũng quy định cơ sở cai nghiện ma túy công lập có quyền sau đây:

- Tiếp nhận người nghiện ma túy vào cai nghiện ma túy tự nguyện phù hợp với khả năng của cơ sở cai nghiện

- Người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy công lập được quyết định áp dụng các biện pháp phù hợp để quản lý, giáo dục, chữa trị cho người cai nghiện ma túy.

* Trách nhiệm của cơ sở cai nghiện ma túy công lập

Khoản 6 Điều 35 Luật phòng, chống ma túy năm 2021 cũng quy định cơ sở cai nghiện ma túy công lập có trách nhiệm sau đây:

- Tuân thủ các quy định về xác định tình trạng nghiện ma túy quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09 tháng 07 năm 2015 và các văn bản pháp luật khác liên quan; quy trình cai nghiện ma túy quy định tại Thông tư liên tịch số 41/2010/TTLT/BLĐTBXH - BYT ngày 31/12/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế; quản lý người đang trong thời gian lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (các đối chưa có quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc)

- Tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người cai nghiện ma túy, người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy và người đang trong thời gian lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Bảo đảm quyền hợp pháp của người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện và cấp giấy xác nhận hoàn thành cai nghiện ma túy bắt buộc cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo quy định của pháp luật;

- Người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy công lập có trách nhiệm bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy; niêm yết công khai chi phí cai nghiện ma túy tại cơ sở theo quy định của pháp luật;

- Phòng, chống thẩm lậu ma túy vào cơ sở;

- Phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày người cai nghiện ma túy tự nguyện được tiếp nhận hoặc người cai nghiện ma túy tự nguyện tự ý chấm dứt việc sử dụng dịch vụ hoặc người cai nghiện ma túy tự nguyện hoàn thành quy trình cai nghiện ma túy.

Luật Hoàng Anh

Tài liệu tham khảo:

[1] Điều 4 Thông tư số 25/2018/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

 

Cùng chuyên mục
Tổng hợp các bài viết về Luật Thi hành án hình sự 2019 Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân trong công tác thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ trong thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng trong quản lý công tác thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an trong quản lý công tác thi hành án hình sự Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo trong thi hành án hình sự Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo trong thi hành án hình sự Giải quyết trường hợp phạm nhân bỏ trốn Cơ sở dữ liệu thi hành án hình sự Chế độ liên lạc của phạm nhân Thủ tục thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự Thẩm quyền và thời hạn giải quyết tố cáo Trình tự, thủ tục khiếu nại lần hai trong thi hành án hình sự Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu trong thi hành án hình sự Bảo đảm điều kiện cho hoạt động thi hành án hình sự Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự Một số quy định về giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư