Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện là tổ chức như thế nào?

Thứ tư, 08/09/2021, 21:18:23 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Các đối tượng thuộc diện đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc sẽ thực hiện quy trình cai nghiện ở các cơ sở cai nghiện công lập của nhà nước. Tuy nhiên, các đối tượng đăng ký tự nguyện cai nghiện có thể tiến hành quy trình cai nghiện ở gia đình, cộng đồng hoặc cơ sở cai nghiện tự nguyện. Vậy cơ sở cai nghiện tự nguyện là tổ chức như thế nào và được quy định ra sao?

1. Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện là tổ chức như thế nào?

Điều 36 Luật phòng, chống ma túy năm 2021 quy định về cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

Theo đó, cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện sẽ do cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma túy thành lập. Chính phủ quy định điều kiện và thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện tại Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 94/2011/NĐ-CP).

2. Các hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Thông tư liên tịch số 43//2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011 hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện quy định các hoạt động mà cơ sở cai nghiện ma túy tiến hành thực hiện trong thẩm quyền của mình tại Điều 9 như sau:

* Tiếp nhận người nghiện ma túy (Điều 9)

Khi tiếp nhận người nghiện ma túy, cơ sở cai nghiện có trách nhiệm thực hiện các công việc sau

- Cơ sở y tế thuộc cơ sở cai nghiện tiến hành kiểm tra, thăm khám sức khỏe ban đầu của người nghiện ma túy và lập hồ sơ cai nghiện cho người nghiện ma túy để theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình cai nghiện.

- Thực hiện phổ biến quy chế, nội quy của cơ sở cai nghiện và các quy định pháp luật khác có liên quan đến hoạt động cai nghiện ma túy.

- Hướng dẫn, tư vấn cho người nghiện ma túy hoặc gia đình của người nghiện ma túy hoặc người giám hộ của người nghiện ma túy cam kết thực hiện các quy định trong quá trình cai nghiện cho người nghiện ma túy.

Hoạt động này được thực hiện nhằm mục đích phòng ngừa, ngăn chặn những sự cố phát sinh và tăng hiệu quả cho quá trình cai nghiện.

* Xử lý vi phạm đối với người đang cai nghiện ma túy (Điều 10)

- Trường hợp người đang cai nghiện ma túy vi phạm nội quy của cơ sở cai nghiện thuộc trường hợp phải áp dụng biện pháp đưa vào buồng cách ly hoặc chấm dứt hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy với người đó thì người đứng đầu cơ sở cai nghiện phải lập biên bản có đại diện của cơ sở cai nghiện, sự chứng kiến của người cai nghiện khác tại cơ sở và người nghiện ma túy có hành vi vi phạm.

- Mẫu biên bản về vi phạm cam kết cai nghiện được quy định và ban hành kèm theo Thông tư.

* Bàn giao người đã cai nghiện ma túy về gia đình và cộng đồng (Điều 11)

Khi hết thời hạn cai nghiện người nghiện ma túy thực hiện xong quy trình cai nghiện, cơ sở cai nghiện tiến hành:

- Cấp giấy chứng nhận đã cai nghiện ma túy cho người đã cai nghiện ma túy theo mẫu quy định và ban hành kèm theo Thông tư.

- Bàn giao người đã cai nghiện cho gia đình hoặc người giám hộ. Thực hiện thủ tục bàn giao người đã cai nghiện cho gia đình hoặc người giám hộ kèm theo đó trả lại các loại tài liệu, hồ sơ và vật dụng liên quan khác cho người đã cai nghiện ma túy.

- Gửi cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú bản sao giấy chứng nhận đã cai nghiện ma túy để lưu trữ và theo dõi; nhận xét về kết quả cai nghiện, phục hồi; tài liệu vi phạm quy chế, nội quy trong thời gian cai nghiện (nếu có)

* Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  (Điều 12)

- Cơ sở cai nghiện báo cáo tình hình hoạt động và kết quả cai nghiện ma túy của người nghiện ma túy tại cơ sở của mình cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội) nơi cơ sở cai nghiện đặt trụ sở và cơ quan chủ quản của cơ sở cai nghiện trước ngày 20 hàng tháng.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp kết quả cai nghiện ma túy của cơ sở cai nghiện tại địa bàn mình quản lý cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội) và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo định kỳ hằng quý và cả năm.

Báo cáo quý phải gửi trước ngày 20 của tháng cuối quý; báo cáo năm phải gửi trước ngày 20 tháng 12 hằng năm.

- Trong thời gian hoạt động cai nghiện ma túy, nếu xảy ra các sự cố như: Mất trật tự an toàn xã hội, tai nạn, chết người, cơ sở cai nghiện có trách nhiệm báo cáo trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm xảy ra sự cố đến các cơ quan chức năng nơi cơ sở cai nghiện đặt trụ sở để nhanh chóng, kịp thời giải quyết, xử lý và khắc phục hậu quả.

* Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để tổ chức thực hiện hoạt động cai nghiện và nhận sự hỗ trợ từ các cơ quan này (Điều 14)

- Phối hợp với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho người làm công tác cai nghiện, phục hồi tại cơ sở; ngoài ra các chủ thể trực tiếp làm công tác này sẽ được phổ biến, cập nhật chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và những thông tin cần thiết về giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm để làm tốt công tác cai nghiện, phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy

- Phối hợp cơ quan y tế trong việc đào tạo, tập huấn chuyên môn, kỹ thuật y tế cho người làm công tác cai nghiện và bộ phận y tế của cơ sở; đồng thời các cơ quan y tế thực hiện hỗ trợ cơ sở cai nghiện trong việc điều trị cắt cơn, giải độc, cấp cứu người nghiện ma túy; chăm sóc, quản lý, giám sát người nghiện ma túy bị nhiễm HIV.

- Phối hợp cơ quan công an trong việc đào tạo, tập huấn lực lượng có chức năng bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở cai nghiện, kết hợp sử dụng công cụ hỗ trợ và các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của người cai nghiện ma túy.

Luật Hoàng An

 

 

 

Cùng chuyên mục
Tổng hợp các bài viết về Luật Thi hành án hình sự 2019 Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân trong công tác thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ trong thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng trong quản lý công tác thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an trong quản lý công tác thi hành án hình sự Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo trong thi hành án hình sự Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo trong thi hành án hình sự Giải quyết trường hợp phạm nhân bỏ trốn Cơ sở dữ liệu thi hành án hình sự Chế độ liên lạc của phạm nhân Thủ tục thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự Thẩm quyền và thời hạn giải quyết tố cáo Trình tự, thủ tục khiếu nại lần hai trong thi hành án hình sự Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu trong thi hành án hình sự Bảo đảm điều kiện cho hoạt động thi hành án hình sự Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự Một số quy định về giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư