Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Điều kiện của cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế được quy định như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:00 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Việc thực hiện điều trị chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay đế phải đảm bảo tuân thủ hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Y tế. Các cơ sở điều trị để được công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về cơ sở vật chất, nhân sự và chuyên môn của cán bộ làm công tác điều trị.

Chương III Mục 1 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018) quy định chi tiết về điều kiện của cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

1. Phân loại cơ sở điều trị

Theo Nghị định này, cơ sở điều trị gồm cơ sở thực hiện toàn bộ hoạt động của quy trình điều trị và cơ sở thực hiện một phần của quy trình điều trị:

- Cơ sở điều trị thay thế là đơn vị điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế cho người nghiện chất dạng thuốc phiện, bao gồm cả việc cấp phát thuốc điều trị thay thế.

- Cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế (gọi tắt là cơ sở cấp phát thuốc) là cơ sở chỉ thực hiện việc cấp phát thuốc thay thế cho người đang tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

2. Điều kiện hoạt động của cơ sở điều trị thay thế

Cơ sở điều trị thay thế là cơ sở điều trị thực hiện toàn bộ hoạt động của quy trình điều trị vì vậy phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân sự như sau:

2.1. Điều kiện về cơ sở vật chất

* Cơ sở điều trị thay thế phải có nơi tiếp đón, phòng hành chính, phòng cấp phát và bảo quản thuốc, phòng tư vấn, phòng khám bệnh và phòng xét nghiệm. Các phòng trong cơ sở điều trị thay thế phải có diện tích từ 10 m2 trở lên.

* Về trang thiết bị thực hiện việc điều trị tại cơ sở, cơ sở điều trị thay thế phải đảm bảo các trang thiết bị sau đây để phục vụ quy trình điều trị:

+ Phòng cấp phát và bảo quản thuốc phải có ẩm kế; nhiệt kế đo nhiệt độ phòng; điều hòa nhiệt độ; 02 tủ chắc chắn có khóa để đựng thuốc, trong đó: 01 tủ để đựng thuốc cấp phát hàng ngày và 01 tủ để bảo quản thuốc; dụng cụ cấp phát thuốc; thiết bị giám sát việc thực hiện điều trị.

+ Phòng khám bệnh phải có nhiệt kế đo thân nhiệt; ống nghe; tủ thuốc cấp cứu (trong đó có thuốc giải độc); máy đo huyết áp; bộ trang thiết bị cấp cứu; giường khám bệnh; cân đo sức khỏe – chiều cao; thiết bị khử trùng dụng cụ và bệnh phẩm.

+ Phòng xét nghiệm: Bộ dụng cụ xét nghiệm nước tiểu và lấy máu; tủ lạnh bảo quản sinh phẩm, bệnh phẩm.

+ Nơi lấy nước tiểu của người bệnh: Bộ bàn cầu (với đường cấp nước có van đặt ở bên ngoài nơi lấy nước tiểu); vách ngăn dán kính màu một chiều từ bên ngoài để nhân viên của cơ sở điều trị quan sát được quá trình tự lấy mẫu nước tiểu của người bệnh.

Pháp luật quy định chi tiết các trang thiết bị, cơ sở vật chất mà cơ sở điều trị thay thế phải đáp ứng nhằm đảm bảo cho quá trình điều trị nghiện thuốc chất dạng thuốc phiện được thực hiện đúng quy trình, phương pháp và chuyên môn và bảo vệ sức khỏe cho người điều trị.

2.2. Điều kiện về nhân sự

Nhân sự làm việc tại cơ sở điều trị thay thế được pháp luật quy định chặt chẽ và nghiêm ngặt về chuyên môn cũng như kinh nghiệm làm việc như sau:

- Có ít nhất 01 người phụ trách chuyên môn là bác sỹ có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, tập huấn về điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện và là người làm việc toàn thời gian tại cơ sở điều trị thay thế.

- Có ít nhất 01 nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ công tác khám bệnh, chữa bệnh có trình độ trung cấp chuyên ngành y trở lên.

- Có ít nhất 02 nhân viên làm nhiệm vụ cấp phát thuốc có trình độ trung cấp chuyên ngành y, dược trở lên. Nhân viên phụ trách kho thuốc phải đáp ứng các điều kiện về chuyên môn theo quy định của pháp luật về dược.

- Có ít nhất 01 nhân viên làm nhiệm vụ xét nghiệm có trình độ trung cấp thuộc một trong các chuyên ngành y, dược, sinh học hoặc hóa học trở lên.

- Có ít nhất 01 nhân viên làm nhiệm vụ tư vấn có trình độ trung cấp thuộc một trong các chuyên ngành y, dược hoặc xã hội trở lên.

- Có ít nhất 01 nhân viên làm nhiệm vụ hành chính có trình độ trung cấp trở lên.

- Căn cứ tình hình thực tế, cơ sở điều trị bố trí nhân viên bảo vệ tại cơ sở nơi đặt cơ sở điều trị hoặc phối hợp với công an nơi cơ sở điều trị đặt trụ sở để bảo đảm công tác an ninh cho cơ sở điều trị; trường hợp cần thiết, có thể bố trí tối đa 02 nhân viên bảo vệ riêng cho cơ sở điều trị.

3. Điều kiện hoạt động của cơ sở cấp phát thuốc

Cơ sở cấp phát thuốc là cơ sở chỉ thực hiện một hoạt động của toàn bộ quy trình điều trị là thực hiện cấp phát thuốc thay thế cho người đang tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện và phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân sự như sau:

3.1. Điều kiện về cơ sở vật chất

- Cơ sở cấp phát thuốc phải có nơi tiếp đón, phòng cấp phát và bảo quản thuốc. Phòng cấp phát và bảo quản thuốc phải có diện tích từ 10 m2 trở lên.

- Bảo đảm đủ điện, nước và đáp ứng các điều kiện về quản lý chất thải y tế, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Về trang thiết bị, cơ sở cấp phát thuốc phải đảm bảo các trang thiết bị sau đây để phục vụ việc cấp phát thuốc thay thế cho người điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện:

Phòng cấp phát thuốc và bảo quản thuốc phải có: Ẩm kế; nhiệt kế đo nhiệt độ phòng; điều hòa nhiệt độ; 02 tủ chắc chắn có khóa để đựng thuốc, trong đó: 01 tủ để đựng thuốc cấp phát hàng ngày và 01 tủ để bảo quản thuốc; dụng cụ cấp phát thuốc; thiết bị giám sát việc thực hiện điều trị.

3.2. Điều kiện về nhân sự

Nhân sự làm việc tại cơ sở cấp phát thuốc phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có ít nhất 02 nhân viên làm nhiệm vụ cấp phát thuốc có trình độ trung cấp chuyên ngành y, dược trở lên.

Nhân viên phụ trách kho thuốc phải đáp ứng các điều kiện về chuyên môn theo quy định của pháp luật về dược.

- Căn cứ tình hình thực tế, cơ sở cấp phát thuốc bố trí nhân viên bảo vệ tại cơ sở nơi đặt cơ sở cấp phát thuốc hoặc phối hợp với công an nơi cơ sở cấp phát thuốc đặt trụ sở để bảo đảm công tác an ninh cho cơ sở cấp phát thuốc; trường hợp cần thiết, có thể bố trí tối đa 02 nhân viên bảo vệ riêng cho cơ sở cấp phát thuốc.

Việc bố trí nhân lực thực hiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ sở cấp phát thuốc thực hiện theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, bảo đảm phù hợp về yêu cầu chuyên môn của nhân viên làm nhiệm vụ cấp phát thuốc, nhân viên phụ trách kho thuốc như đã nêu ở trên và quy mô của cơ sở cấp phát thuốc.

Luật Hoàng Anh

 

 

 

Cùng chuyên mục
Tổng hợp các bài viết về Luật Thi hành án hình sự 2019 Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân trong công tác thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ trong thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng trong quản lý công tác thi hành án hình sự Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an trong quản lý công tác thi hành án hình sự Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo trong thi hành án hình sự Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo trong thi hành án hình sự Giải quyết trường hợp phạm nhân bỏ trốn Cơ sở dữ liệu thi hành án hình sự Chế độ liên lạc của phạm nhân Thủ tục thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự Thẩm quyền và thời hạn giải quyết tố cáo Trình tự, thủ tục khiếu nại lần hai trong thi hành án hình sự Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu trong thi hành án hình sự Bảo đảm điều kiện cho hoạt động thi hành án hình sự Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự Một số quy định về giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư