Kết luận định giá tài sản là gì? Vì sao cần phải có kết luận định giá tài sản?

Kết luận định giá tài sản là nguồn chứng cứ theo quy định tại Điều 87 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Kết luận định giá tài sản chứa đựng thông tin quan trọng giúp giải quyết đúng đắn vụ án hình sự. Kết luận định giá tài sản là một nguồn chứng cứ mới đựợc bổ sung vào Bộ luật Tố tụngHình sự năm 2015(BLTTHS), là văn bản do Hội đồng định giá tài sản lập đểkết luận về giá của tài sản được yêu cầu theo thủ tục do pháp luật tố tụng hình sự quy định.Hội đồng định giá tài sản kết luận giá của tài sản và phải chịu trách nhiệm về kết luận đó.

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Điều 101 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS) Kết luận định giá tài sản được quy định như sau:

“Điều 101. Kết luận định giá tài sản

1. Kết luận định giá tài sản là văn bản do Hội đồng định giá tài sản lập để kết luận về giá của tài sản được yêu cầu.

Hội đồng định giá tài sản kết luận giá của tài sản và phải chịu trách nhiệm về kết luận đó.

2. Kết luận định giá tài sản phải có chữ ký của tất cả thành viên Hội đồng định giá tài sản. Trường hợp không đồng ý với giá của tài sản do Hội đồng quyết định thì thành viên của Hội đồng ghi ý kiến kết luận của mình vào bản kết luận.

3. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng không đồng ý với kết luận định giá tài sản thì phải nêu rõ lý do; nếu kết luận chưa rõ thì quyết định định giá lại theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật này.

4. Kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản vi phạm quy định của Bộ luật này, quy định khác của pháp luật về định giá thì không có giá trị pháp lý và không được dùng làm căn cứ để giải quyết vụ án.”

2. Khái niệm về kết luận định giá tài sản

Kết luận định giá tài sản là một nguồn chứng cứ mới đựợc bổ sung vào BLTTHS, là văn bản do Hội đồng định giá tài sản lập để kết luận về giá của tài sản được yêu cầu theo thủ tục do pháp luật tố tụng hình sự quy định. Hội đồng định giá tài sản kết luận giá của tài sản và phải chịu trách nhiệm về kết luận đó. Người định giá tài sản nếu trốn tránh việc kết luận định giá tài sản, thẩm định giá tài sản hoặc từ chối cung cấp tài liệu mà không có lý do chính đáng, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 383 Bộ luật Hình sự năm 2015.

3. Sự cần thiết của kết luận định giá tài sản trong vụ án hình sự

Đây là Điều luật mới được quy định trong BLTTHS 2015. Trong một số vụ án liên quan đến tài sản bị chiêm đoạt hoặc tài sản bị hư hỏng, cần phải thành lập HDĐGTS. Kết luận định giá tài sản là văn bản do HDDGTS lập để kết luận vè giá của tài sản được yêu cầu. HDĐGTS kết luận giá của tài sản và phải chịu trách nhiệm về kết luận đó.

Để phát huy trách nhiệm của tập thể cũng như trách nhiệm của cá nhân, kết luận định giá TS phải có chữ ký của tất cả các thành viên HDĐGTS. Trường hợp không đồng ý với giá của tài sản do Hội đồng quyết định thì thành viên của Hội đồng ghi ý kiến kết luận của mình vào biên bản kết luận.

4. Trường hợp cần phải thay đổi, từ chối người định giá tài sản

Người định giá tài sản phải từ chối tham gia tố tụng hoặc bị thay đổi trong các trường hợp: Đồng thời là bị hại, đương sự, là người đại diện, người thân thích của bị hại, đương sự hoặc của bị can, bị cáo; Đã tham gia với tư cách là người bào chữa, người làm chứng, người phiên dịch, người dịch thuật, người định giá tài sản trong vụ án đó; Đã tiên hành tố tụng trong vụ án đó. Nếu thuộc 3 trường hợp này mà họ vân tham gia HDĐGTS, hoặc những vi phạm khác thì kết luận định giá không có giá trị pháp lysvaf không được dùng làm căn cứ để giải quyết vụ án.

5. Trình tự, thủ tục yêu cầu định giá tài sản

Trình tự, thủ tục yêu cầu định giá tài sản, tiến hành định giá tài sản được quy định tại các điều 215, 216, 217, 219, 221, 222 BLTTHS.

Kết luận định giá tài sản phải có các nội dung chính sau đây: Tên cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu định giá tài sản; Tên Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu; họ, tên Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản và các thành viên của Hội đồng; Số của văn bản yêu cầu định giá và ngày nhận văn bản yêu cầu định giá; Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản; Tên tài sản cần định giá; Thông tin, tài liệu có liên quan đến tài sản cần định giá; Kết luận về giá của tài sản; Chữ ký của các thành viên của Hội đồng có mặt tại phiên họp định giá tài sản và dấu của cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng hoặc cơ quan của Chủ tịch Hội đồng.

Kết luận định giá tài sản phải có chữ ký của tất cả thành viên Hội đồng định giá tài sản. Trường hợp không đồng ý với giá của tài sản do Hội đồng quyết định thì thành viên của Hội đồng ghi ý kiến kết luận của mình vào bản kết luận.

Kết luận định giá tài sản được lập thành ít nhất 03 bản, 02 bản lưu trong Hồ sơ định giá tài sản và 01 bản gửi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu định giá tài sản.

Để làm sáng tỏ nội dung kết luận định giá tài sản, cơ quan yêu cầu định giá tài sản có quyền yêu cầu Hội đồng định giá tài sản giải thích kết luận định giá; hỏi thêm Hội đồng định giá tài sản về những tình tiết cần thiết.

Cơ quan tiến hành tố tụng có thể đồng ý hoặc không đồng ý với kết luận định giá tài sản. Nếu không đồng ý với kết luận định giá tài sản thì phải nêu rõ lý do. Nếu kết luận định giá tài sản chưa rõ thì quyết định định giá lại theo thủ tục do pháp luật tố tụng hình sự quy định. Kết luận định giá tài sản vi phạm quy định của pháp luật hiện hành về định giá thì không có giá trị pháp lý và không được dùng làm căn cứ để giải quyết vụ án.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Pháp luật quy định như thế nào về người bị tạm giữ

Hỏi đáp luật Hình Sự 23/07/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật về người bị tạm giữ

BLTTHS 2015 quy định chứng cứ như thế nào?

Hỏi đáp luật Hình Sự 23/07/2021

Bài viết trình bày về chứng cứ trong quá trình hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của BLTTHS 2015.

Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Hình Sự 23/07/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật hiện hành về người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt

BLTTHS 2015 quy định về người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự như thế nào?

Hỏi đáp luật Hình Sự 23/07/2021

Bài viết trình bày về người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự theo quy định của BLTTHS 2015.