Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được tổ chức cai nghiện ma túy như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:59 (GMT+7)

Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc trường hợp được hướng dẫn tại Luật phòng, chống ma túy năm 2021, sẽ bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là các trường hợp đang ở độ tuổi chưa thành niên, vì vậy biện pháp cai nghiện áp dụng với các đối tượng này thường là các biện pháp ở mức độ nhẹ nhất. Người nghiện ở độ tuổi này thường được động viên, khuyến khích đăng ký cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện tự nguyện khác để bảo vệ quyền và lợi ích của họ. Tâm, sinh lý của người nghiện ma túy ở đội tuổi này thường không ổn định và chưa hoàn thiện, nên khi thực hiện cai nghiện tại gia đình hay cộng đồng, người nghiện sẽ có cảm giác thoải mái và an toàn cũng như được gia đình hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất.

Tuy nhiên, không phải đối tượng nào cũng có tính tự giác và bản lĩnh tham gia đăng ký cai nghiện ma túy tự nghiện tại gia đình, cộng đồng hay các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. Vì vậy, pháp luật quy định về cai nghiện ma túy cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tại Điều 33, Luật phòng, chống ma túy năm 2021 như sau:

1. Các trường hợp người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (khoản 1)

- Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi không đăng ký, không thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc đã đăng kí cai nghiện tự nguyện và đang trong quá trình thực hiện cai nghiện tự nguyện nhưng tự ý chấm dứt (điểm a)

- Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã đăng ký cai nghiện tự nguyện và trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy (điểm b)

- Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc là trường hợp bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện (điểm c)

Nếu người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thuộc một trong các trường hợp trên sẽ bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai  nghiện bắt buộc và thời hạn cai nghiện là từ đủ 06 tháng đến 12 tháng (khoản 3 Điều 33).

2. Trách nhiệm của người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Khoản 2 Điều 33 quy định ggười nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có trách nhiệm sau:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về cai nghiện ma túy bắt buộc, thực hiện đầy đủ nội quy, quy chế và chịu sự quản lý, giáo dục, điều trị của cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Tham gia và thực hiện đầy đủ các giai đoạn của quy trình cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc bao gồm các hoạt động điều trị, chữa bệnh, giáo dục, tư vấn, học văn hóa, học nghề, lao động trị liệu và các hoạt động phục hồi hành vi, nhân cách.

3. Thẩm quyền áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

Luật phòng, chống ma túy năm 2021 quy định tại khoản 4 Điều 33 như sau:

"Điều 33. Cai nghiện ma túy cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

4. Việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Tòa án nhân dân cấp huyện quyết định và không phải là biện pháp xử lý hành chính.

Ngoài ra, tại Điều 34 quy định về việc lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan công an cấp huyện và công an cấp tỉnh có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.

- Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Như vậy, chỉ có Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan công an cấp huyện và công an cấp tỉnh, Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện chỉ có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị.

Bên cạnh đó, luật quy định đây không phải là biện pháp xử lý hành chính. Vì theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính chỉ khi nó được áp dụng đối với nghiện ma túy từ đủ18 tuổi trở lên.

Lưu ý: Trình tự, thủ tục xem xét và quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân cấp huyện sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tại các văn bản hướng dẫn.

Luật Hoàng Anh

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư