Thủ tục, trình tự áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi như thế nào?

Các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền, chức năng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi phải thực hiện theo đúng trình tự và thủ tục mà pháp luật quy định.

1. Lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

Điều 34 Luật phòng, chống ma túy năm 2021 quy định về thủ tục lập hồ sơ đề nghị như sau:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc nơi mà người đó có hành vi vi phạm nhưng không xác định được nơi cư trú tiến hành lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (khoản 1 điểm a).

- Trong trường hợp người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi do công an cấp huyện hoặc công an cấp tỉnh phát hiện hoặc trong quá trình điều tra, thụ lý các vụ việc vi phạm pháp luật mà đối tượng vi phạm là người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thuộc trường hợp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định thì cơ quan công an đang thụ lý vụ việc đó tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. (khoản 1 điểm b)

- Công an cấp xã có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thu thập các tài liệu, văn bản liên quan để làm căn cứ và lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. (khoản 1 điểm d)

Lưu ý: Cơ quan, người lập hồ sơ đề nghị bao gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan công an cấp huyện, công an cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ đề nghị.

- Cơ quan, người lập hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cha, mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của họ về việc lập hồ sơ. Những người này có quyền đọc hồ sơ và ghi ý kiến về việc lập hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo (khoản 2).

- Cơ quan, người đã lập hồ sơ gửi hồ sơ cho Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi người bị đề nghị cư trú hoặc nơi người bị đề nghị có hành vi vi phạm trong trường hợp không xác định dược nơi cư trú trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn đọc hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện quyết định chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện chuyển lại cơ quan, người đã lập hồ sơ để bổ sung hồ sơ, thời hạn bổ sung là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận lại hồ sơ sau đó trong thời hạn 02 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ bổ sung, Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

2. Nội dung hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

* Hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan công an cấp huyện, công an cấp tỉnh lập gửi Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện bao gồm những tài liệu sau:

- Biên bản vi phạm

- Bản tóm tắt lý lịch

- Tài liệu chứng minh tình trạng nghiện ma túy hiện tại của người đó

- Bản tường trình của người nghiện ma túy hoặc của người đại diện hợp pháp của họ, ý kiến của cha, mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp

* Hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện lập gửi Tòa án nhân dân cấp huyện bao gồm (khoản 4 Điều 34):

- Hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quy định như trên (điểm a)

- Văn bản của Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện về việc đề nghị xem xét đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nội dung trong văn bản này phải nêu ý kiến về bảo vệ quyền trẻ em (điểm b)

Lưu ý: Hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi phải được đánh bút lục và được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ (khoản 5 Điều 34).

Ngoài ra, trình tự, thủ tục xem xét và quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân cấp huyện sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tại các văn bản hướng dẫn (khoản 5 Điều 33).

Luật Hoàng Anh

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được tổ chức cai nghiện ma túy như thế nào?

Hỏi đáp luật Hình Sự 24/06/2021

Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc trường hợp được hướng dẫn tại Luật phòng, chống ma túy năm 2021, sẽ bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc