Trình tự, thủ tục quản lý người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú được quy định như thế nào?

Người cai nghiện sau ma túy là những đối tượng khó kiểm soát, có khả năng tái nghiện cao. Vì vậy, cơ quan có thẩm quyền cần thực hiện công tác quản lý những đối tượng này một cách chặt chẽ theo đúng trình tự và thủ tục mà pháp luật quy định.

1. Thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú

Điều 6 Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú là:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) nơi lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện, quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú.

Cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Công an cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú.

2. Trình tự áp dụng biện biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú

Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục như sau:

* Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú

-  Trước khi kết thúc thời gian cai nghiện bắt buộc 45 ngày, Giám đốc cơ sở cai nghiện có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú.

- Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú bao gồm những nội dung sau:

+ Hồ sơ của đối tượng cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện (Bản sao có đóng dấu của cơ sở cai nghiện ma túy) gồm các tài liệu: Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp cai nghiện bắt buộc); bản tóm tắt lý lịch của người cai nghiện; giấy khám sức khỏe của học viên do cơ quan y tế quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe; tài liệu, hồ sơ quản lý học viên trong quá trình cai nghiện tại cơ sở cai nghiện.

+ Bản nhận xét, đánh giá của Giám đốc cơ sở cai nghiện về quá trình học tập, rèn luyện tại Trung tâm của người cai nghiện ma túy

+ Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện của Giám đốc cơ sở cai nghiện

+ Các tài liệu chứng minh đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú

* Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú

- Giám đốc cơ sở cai nghiện có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện chậm nhất là hai mươi ngày trước khi người đó kết thúc thời gian cai nghiện bắt buộc.

- Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm tra và làm văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú và thông báo danh sách đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nghiện cư trú để có kế hoạch tiếp nhận và thực hiện việc quản lý sau cai nghiện.

- Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú phải ghi rõ ngày, tháng, năm ký quyết định; họ, tên, chức vụ của người ký quyết định; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nghề nghiệp, nơi cư trú của người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện; thời hạn và nơi thi hành quyết định, cơ quan có trách nhiệm thi hành quyết định.

- Quyết định phải gửi cho người cai nghiện, gia đình người đó, cơ sở cai nghiện nơi đang quản lý người cai nghiện và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

* Thủ tục bàn giao người, hồ sơ của người sau cai nghiện tại nơi cư trú

- Sau khi có quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ sở cai nghiện nơi quản lý người cai nghiện có trách nhiệm bàn giao người và hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

- Khi nhận bàn giao, Ủy ban nhân dân cấp xã phải kiểm tra hồ sơ và lập biên bản bàn giao. Biên bản bàn giao được lập thành ba bản, mỗi bên giữ một bản, một bản gửi cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi ra quyết định để phối hợp quản lý.

- Hồ sơ bàn giao gồm các tài liệu sau:

+ Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú;

+ Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú như đã phân tích ở trên.

* Hết thời hạn quản lý sau cai nghiện

-  Khi hết thời hạn quản lý sau cai nghiện, người sau cai nghiện phải làm bản kiểm điểm về quá trình học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, tham gia các hoạt động xã hội của bản thân trong toàn bộ thời gian bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện.

- Trên cơ sở bản kiểm điểm của người sau cai nghiện và xác nhận của cá nhân, tổ chức được phân công giúp đỡ quản lý sau cai nghiện, Ủy ban nhân dân cấp xã nhận xét, đánh giá và cấp “Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú”.

Trên đây là trình tự, thủ tục áp dụng quản lý đối với người sau cai nghiện tại nơi cư trú. Các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền và người sau cai nghiện bị quản lý tại nơi cư trú cần chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật để đảm bảo không xảy ra sai sót trong công tác quản lý người sau cai nghiện, góp phần tạo điều kiện cho người sau cai nghiện sớm tái hòa nhập cộng đồng, có công việc ổn định và không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy cũng như có hành vi vi phạm pháp luật.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Người sau cai nghiện được quản lý tại nơi cư trú như thế nào?

Hỏi đáp luật Hình Sự 27/06/2021

Người nghiện ma túy sau khi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện phải được quản lý chặt chẽ tại nơi cư trú để phòng ngừa tái nghiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật