Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động là gì?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:00 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Trong bất kể lĩnh vực nào, luôn có các hành vi không được thực hiện. Lĩnh vực lao động cũng không là ngoại lệ, bất kể là người lao động hay là người sử dụng lao động đều không được thực hiện một số hành vi bị coi là trái pháp luật lao động nói riêng và pháp luật nói chung. Sau đây, Luật Hoàng Anh xin trình bày về các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động.

Có 07 hành vi bị cấm trong lĩnh vực lao động, được quy định tại Điều 8 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019:

1. Phân biệt đối xử trong lao động.

2. Ngược đãi người lao động, cưỡng bức lao động.

3. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

4. Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề để trục lợi, bóc lột sức lao động hoặc lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người học nghề, người tập nghề vào hoạt động trái pháp luật.

5. Sử dụng lao động chưa qua đào tạo hoặc chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề, công việc phải sử dụng lao động đã được đào tạo hoặc phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

6. Lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc để tuyển dụng người lao động với mục đích mua bán người, bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc lợi dụng dịch vụ việc làm, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để thực hiện hành vi trái pháp luật.

7. Sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật.

Trong đó:

1. Hành vi phân biệt đối xử giữa người lao động

Phân biệt đối xử giữa người lao động là hành vi phân biệt, loại trừ hoặc ưu tiên dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia hoặc nguồn gốc xã hội, dân tộc, giới tính, độ tuổi, tình trạng thai sản, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, tín ngưỡng, chính kiến, khuyết tật, trách nhiệm gia đình hoặc trên cơ sở tình trạng nhiễm HIV hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp có tác động làm ảnh hưởng đến bình đẳng về cơ hội việc làm hoặc nghề nghiệp (Theo Khoản 8 Điều 3 Bộ luật lao động năm 2019). Hành vi này có thể được thực hiện bởi người sử dụng lao động đối với người lao động hoặc người lao động với người lao động. Phân biệt đối xử giữa người lao động có thể xuất phát từ phân biệt giới tính, phân biệt vùng miền, phân biệt độ tuổi, phân biệt,… Hành vi phân biệt đối xử có thể được thể hiện qua lời nói hoặc hành động, đôi khi biểu hiện không quá rõ ràng. Tuy nhiên, hành vi này gây mất hài hòa, ổn định trong môi trường làm việc, khiến người lao động có thể gặp khó khăn trong quá trình thực hiện công việc của mình và cảm thấy không được tôn trọng. Mà tôn trọng, thiện chí là một trong những nguyên tắc đầu tiên khi xác lập quan hệ lao động. Vì vậy, đây là một hành vi bị cấm trong lĩnh vực lao động.

2. Ngược đãi người lao động, cưỡng bức lao động

Ngược đãi người lao động không được quy định rõ ràng trong Bộ luật lao động năm 2019. Trên thực tế, ngược đãi bao gồm ngược đãi thể chất, ngược đãi tình dục, ngược đãi tâm lý, ngược đãi tài chính, các trường hợp ngược đãi đều ảnh hưởng đến tinh thần người lao động một cách nặng nề và khó phục hồi. Cưỡng bức lao động là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác để ép buộc người lao động phải làm việc trái ý muốn của họ (Khoản 7 Điều 4 Bộ luật lao động năm 2019). Người sử dụng lao động khi ngược đãi, cưỡng bức lao động có thể phải chịu trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính đối với hành vi của mình.

3. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. Nơi làm việc là bất kỳ nơi nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động (Theo Khoản 9 Điều 3 Bộ luật lao động năm 2019) Quấy rối tình dục ở mức độ cao có thể được coi là ngược đãi đối với người lao động hoặc trở thành hành vi khách quan cấu thành tội phạm.

4. Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề để trục lợi, bóc lột sức lao động hoặc lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người học nghề, người tập nghề vào hoạt động trái pháp luật

Dạy nghề, tập nghề là hoạt động mà người sử dụng lao động tuyển người vào để đào tạo nghề nghiệp tại nơi làm việc, hoặc để hướng dẫn thực hành công việc, tập làm nghề theo vị trí việc làm tại nơi làm việc (Theo Khoản 1, 2 Điều 61 Bộ luật lao động năm 2019). Hoạt động này mang tính chất đặc biệt vì là hoạt động đào tạo, và có lợi cho người học nghề, tập nghề nhưng đồng thời người sử dụng lao động cũng có thể lợi dụng học nghề, tập nghề để ép buộc, dụ dỗ, lừa người học nghề, tập nghề tham gia làm những việc bất hợp pháp bởi những người học nghề, tập nghề đều là những người ít kinh nghiệm trong công việc.

5. Sử dụng lao động chưa qua đào tạo hoặc chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề, công việc phải sử dụng lao động đã được đào tạo hoặc phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Có rất nhiều công việc đòi hỏi người lao động phải có kỹ năng nghề nghiệp, được chứng thực bằng các chứng chỉ chuyên môn, kỹ năng, các công việc đó là các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc công việc được thực hiện ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng hoặc sức khỏe của người khác. Vì vậy nếu người lao động chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với những nghề, công việc đó thì có thể gây nguy hại cho bản thân người lao động và người khác trong quá trình người lao động thực hiện công việc.

6. Lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc để tuyển dụng người lao động với mục đích mua bán người, bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc lợi dụng dịch vụ việc làm, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để thực hiện hành vi trái pháp luật

Hành vi mua bán người, bóc lột, cưỡng bức lao động, lừa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để thực hiện hành vi trái pháp luật đều là các hành vi khách quan có khả năng cấu thành tội phạm. Những hành vi như lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối và dùng thủ đoạn khác để lừa gạt đều là các hành vi trái với nguyên tắc tự nguyện, trung thực khi giao kết hợp đồng, làm ảnh hưởng nặng nề đến quyền của người lao động. Vì vậy, các hành vi này bị cấm.

7. Sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật

Người lao động chưa thành niên là những người lao động chưa đủ 18 tuổi, những người lao động này đang trong quá trình phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần, đồng thời cũng là nhóm người dễ bị tổn thương, dễ bị lừa và lợi dụng. Người sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật có thể là sử dụng lao động chưa thành niên vào những công việc không được phép sử dụng lao động chưa thành niên, bắt lao động chưa thành niên làm việc quá số thời gian pháp luật cho phép, giao kết hợp đồng lao động với người lao động chưa thành niên khi chưa có sự đồng ý của người đại diện hợp pháp của người chưa thành niên,... Người lao động chưa thành niên có thể chưa nhận thức được bản thân bị lợi dụng, do vậy các hành vi này càng trở nên nguy hiểm hơn.

Như vậy, các hành vi bị cấm trong lĩnh vực lao động đều là các hành vi làm ảnh hưởng lớn đến quan hệ lao động và đặc biệt là người lao động. Những hành vi này ở một mức độ lớn có thể trở thành hành vi khách quan trong cấu thành tội phạm. Do đó, người lao động và người sử dụng lao động cần tránh thực hiện các hành vi này.

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư