Cách tính tiền lương làm thêm giờ như thế nào?

Người lao động và người sử dụng lao động không còn xa lạ với khái niệm làm thêm giờ. Người lao động cũng rất quan tâm về tiền lương làm thêm giờ, vì tiền lương làm thêm giờ luôn cao hơn tiền lương làm cùng công việc trong thời gian làm việc bình thường của người lao động. Vậy, cách tính tiền lương làm thêm giờ như thế nào? Tại sao tiền lương làm thêm giờ lại nhiều hơn tiền lương làm việc bình thường? Sau đây Luật Hoàng Anh xin được trình bày về vấn đề này.

1. Cách tính tiền lương làm thêm giờ khi người lao động hưởng lương theo thời gian.

Theo Khoản 1 Điều 98 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Thời giờ làm việc bình thường của một người lao động không quá 08 giờ một ngày, và 48 giờ trong một tuần, đó là quãng thời gian phù hợp để người lao động không làm tổn hại đến sức khỏe mà vẫn có thể phát huy tối đa khả năng làm việc của mình. Nếu làm việc tối đa 08 giờ đồng hồ, người lao động cũng đã tiêu hao sức khỏe, trí lực trong một ngày làm việc. Thời gian làm thêm giờ người lao động tiêu hao thêm nhiều sức lực, cũng như trong khoảng thời gian này, người lao động có thể đã mệt mỏi và việc thực hiện công việc sẽ khó khăn hơn khi người lao động không còn 100% khả năng, năng lượng như trong 08 giờ làm việc bình thường của một ngày và 48 giờ làm việc trong một tuần. Vì vậy, lương làm thêm giờ luôn phải cao hơn lương làm trong thời gian làm việc bình thường. Dựa vào quy định trên, có 03 trường hợp làm thêm giờ được hưởng các mức lương làm thêm giờ khác nhau ở các mức khác nhau là ngày thường; ngày nghỉ; ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

1.1. Làm thêm giờ vào ngày thường.

Thời gian làm thêm vào ngày thường có tỷ lệ % lương thấp nhất trong các trường hợp lương làm thêm giờ vì thời gian làm thêm giờ vào ngày thường là khoảng thời gian tiếp nối thời gian làm việc bình thường trong ngày. Người lao động không phải di chuyển từ nhà đến địa điểm làm việc, cũng như thời gian làm thêm của một ngày làm việc không dài.

Công thức:

Lương làm thêm giờ ngày thường = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% x Số giờ làm thêm

Trong đó tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, được xác định bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ (không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương; tiền thưởng, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động) chia cho tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày người lao động làm thêm giờ (không quá số ngày làm việc bình thường trong tháng và số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, 01 tuần theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn và không kể số giờ làm thêm). (Theo Khoản 1 Điều 55 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ)

Ví dụ: Người lao động có thời gian làm việc ban ngày là 08 giờ, mỗi tháng làm việc 22 ngày, khi được sắp xếp làm việc thêm giờ vào ngày thường là làm việc 02 giờ, làm việc thêm giờ 10 ngày trong tháng. Tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng là 3.000.000 Việt Nam Đồng. Hai bên thỏa thuận lương làm việc thêm giờ cao hơn lương làm việc vào giờ làm việc bình thường là 150%.

Suy ra:

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

= 3.000.000 / (22 x 08) = 17.046 (Việt Nam Đồng)

Tiền lương làm thêm giờ = (17.046 x 150%) x (02 x10) = 511.380 (Việt Nam Đồng).

Như vậy, số tiền lương làm thêm giờ của người lao động đó trong tháng là 511.380 (Việt Nam Đồng)

1.2. Làm thêm giờ vào vào ngày nghỉ hằng tuần

Ngày nghỉ là số ngày người làm việc không phải đi làm, không được hưởng lương trong một tuần làm việc theo quy định của người sử dụng lao động. Mỗi tuần người lao động có ít nhất 24 giờ liên tục (tức 01 ngày) nghỉ. Ngày nghỉ này được xác định là thời gian phục hồi, nghỉ ngơi của người lao động sau 01 tuần làm việc (có thể làm thêm giờ trong tuần). Làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần khiến người lao động tiêu hao thời gian phục hồi cả về sức khỏe và tinh thần của mình, đồng thời đây là thời gian mà người lao động có thể sắp xếp để thực hiện các công việc cá nhân của mình. Vì vậy, tiền lương khi làm thêm vào ngày nghỉ trong tuần được tính % cao hơn tiền lương làm thêm ngày thường. Công thức tính tiền lương làm thêm vào ngày nghỉ hẳng tuần cũng tương tự với công thức tính lương làm thêm vào ngày thường.

Công thức: Lương làm thêm giờ ngày thường = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 200% x Số giờ làm thêm

Ví dụ: Người lao động có thời gian làm việc bình thường là 08 giờ, mỗi tháng làm việc 22 ngày, khi được sắp xếp làm việc thêm giờ vào một ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) là làm việc 08 giờ, làm việc thêm giờ 04 ngày trong tháng. Tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng là 3.000.000 Việt Nam Đồng. Hai bên thỏa thuận lương làm việc thêm giờ cao hơn lương làm việc vào giờ làm việc bình thường là 200%.

Suy ra:

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

= 3.000.000 / (22 x 08) = 17.046 (Việt Nam Đồng)

Tiền lương làm thêm giờ = (17.046 x 200%) x (08 x 04) = 1.090.944 (Việt Nam Đồng).

Như vậy, số tiền lương làm thêm giờ của người lao động đó trong tháng là 1.090.944 (Việt Nam Đồng).

1.3. Làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

Các ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương là thời gian mà người lao động thường dành thời gian cho các công việc cá nhân xuất phát từ ý chí nguyện vọng của người lao động cũng như phong tục, tập quán của Việt Nam về lễ, tết (xum họp gia đình, thực hiện các công việc của gia đình vào ngày lễ, tết,...). Vì vậy, một khi người lao động chấp nhận làm thêm giờ vào những ngày này, tức là người lao động đã bỏ đi quỹ thời gian để thực hiện những công việc cá nhân quan trọng của bản thân, nên số % lương làm thêm giờ trong khoảng thời gian này là cao nhất trong các loại lương làm thêm giờ. Công thức tính lương làm thêm giờ trong khoảng thời gian này cũng tương tự như 02 trường hợp trên.

Công thức:

Lương làm thêm giờ ngày thường = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 300% x Số giờ làm thêm

Ví dụ: Người lao động có thời gian làm việc ban ngày là 08 giờ, mỗi tháng làm việc 22 ngày, khi được sắp xếp làm việc thêm giờ vào 01 ngày Giỗ tổ Hùng Vương và làm việc 08 giờ. Tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng là 3.000.000 Việt Nam Đồng. Hai bên thỏa thuận lương làm việc thêm giờ cao hơn lương làm việc vào giờ làm việc bình thường là 300%.

Suy ra:

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

= 3.000.000 / (22 x 08) = 17.046 (Việt Nam Đồng)

Tiền lương làm thêm giờ = (17.046 x 300%) x (08 x 01) = 509.104 (Việt Nam Đồng).

Như vậy, số tiền lương làm thêm giờ của người lao động đó trong tháng là 509.104 (Việt Nam Đồng).

2. Cách tính tiền lương làm thêm giờ khi người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Người hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm quá số giờ bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động. Trên thực tế, trường hợp này cũng không có quá nhiều khác biệt so với các trường hợp người lao động hưởng lương làm thêm giờ theo thời gian, vì căn cứ làm thêm giờ vẫn là thời gian.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 55 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ, công thức tính lương làm thêm giờ trong trường hợp này như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% (dựa vào thời gian làm thêm vào ngày thường, ngày nghỉ hàng tuần hay ngày nghỉ có hưởng lương) x Số sản phẩm làm thêm

Trong đó:

- Đơn giá tiền lương của ngày làm việc bình thường là đơn giá tiền lương mỗi ngày mà người lao động nhận được cho mỗi sản phẩm làm việc vào thời gian làm việc bình thường của ngày làm việc bình thường.

- Số sản phẩm làm thêm là số sản phẩm mà người lao động làm ra trong quãng thời gian làm thêm giờ.

Ví dụ: Đơn giá tiền lương của ngày làm việc bình thường là 30.000 Việt Nam Đồng. Người lao động làm việc thêm giờ 10 ngày, và làm được 10 sản phẩm mỗi ngày. Hai bên thỏa thuận lương làm việc vào ban đêm cao hơn lương làm việc vào ban ngày 150%.

Suy ra:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = (30.000 x 150%) x (10 x 10) = 4.500.000 (Việt Nam Đồng)

Như vậy, số tiền lương làm thêm giờ của người lao động đó trong tháng là 4.500.000 (Việt Nam Đồng).

Như vậy, tiền lương làm thêm giờ được pháp luật về lao động quy định tương đối rõ ràng, chi tiết, đảm bảo cho người lao động được hưởng những quyền lợi thiết yếu nhất khi làm thêm giờ, thể hiện sự quan tâm của nhà làm luật đối với người lao động.

                                                                                             Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan