Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Cần chú ý những gì khi sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:59 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

1. Nguồn gốc của các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Theo Khoản 1 Điều 30 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác, các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động phải đảm bảo các yêu cầu về nguồn gốc như sau:

- Xuất xứ rõ ràng

- Trong thời hạn sử dụng

- Đảm bảo về chất lượng, đã được kiểm định về chất lượng

Người sử dụng lao động là chủ thể có trách nhiệm mua các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, vì vậy cũng là chủ thể chịu trách nhiệm kiểm tra xuất xứ, thời hạn sử dụng, tiêu chuẩn chất lượng của các máy, thiết bị, vật tư này. Nếu các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động không đạt một trong 03 yêu cầu về nguồn gốc trên thì người sử dụng lao động hoàn toàn chịu rủi ro cũng như hậu quả về mất an toàn, vệ sinh lao động.

2. Khai báo với cơ quan chuyên môn về việc sử dụng hoặc không còn sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Do máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là các máy, thiết bị, vật tư đặc biệt, có khả năng gây mất an toàn, vệ sinh lao động cao nếu không đạt đủ các tiêu chuẩn về kỹ thuật, và được quy định tại danh mục ban hành kèm Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, nên việc đưa vào sử dụng, không còn sử dụng, bãi bỏ các loại máy, thiết bị, vật tư này cũng phải được khai báo với cơ quan quản lý, nhằm đảm bảo việc sử dụng hay loại bỏ các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động không chỉ không làm ảnh hưởng đến an toàn, vệ sinh lao động mà còn không ảnh hưởng đến môi trường.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm khai báo với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại nơi sử dụng lao động, trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác. Các cơ quan chuyên môn này bao gồm:

- Sở Y tế

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Sở Giao thông vận tải

- Bộ Công thương

- Sở Xây dựng

- Sở Khoa học và Công nghệ

- Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Công an

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Dựa vào từng loại máy, thiết bị, vật tư, mục đích, lĩnh vực, người sử dụng lao động có trách nhiệm khai báo cho một trong các cơ quan này (theo Khoản 1 Điều 33 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015). Riêng đối với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn trên, nên kể cả khi các máy, thiết bị, vật tư không thuộc lĩnh vực quản lý thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng được người sử dụng lao động khai báo. Ngoài ra, với các thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực đặc thù về quốc phòng thì cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quốc phòng.

3. Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, lập và lưu giữ hồ sơ kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức kiểm tra định kỳ đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình sử dụng, nhằm đảm bảo các máy, thiết bị, vật tư này vẫn đạt đủ tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động, không gây nguy hiểm cho người sử dụng chúng (tức người lao động). Đồng thời, người sử dụng lao động cũng phải lập và lưu trữ hồ sơ kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Trong hồ sơ kỹ thuật này phải thể hiện rõ tình trạng kỹ thuật, cấu trúc, số lần bảo dưỡng, sửa chưa,… và các thông số khác về kỹ thuật của máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

4. Căn cứ thực hiện việc sử dụng chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Theo Khoản 4 Điều 30 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, việc sử dụng chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thực hiện theo quy định của pháp luật về hóa chất và pháp luật chuyên ngành liên quan. Ví dụ: Việc sử dụng chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động để nghiên cứu khoa học cũng phải tuân thủ theo quy định về sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học tại Thông tư số 04/2019/TT-BKHCN ngày 26/06/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Luật Hoàng Anh

 

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư