Đối tượng nào tham gia khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là một hoạt động phổ biến mà người sử dụng lao động, người lao động chú ý đến. Vậy đối tượng nào tham gia khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động? Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

Theo Điều 17 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ và Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018, có 06 nhóm đối tượng tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

1. Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động

Đây là những người thực hiện đại diện cho người sử dụng lao động thực hiện các chức năng quản lý, điều hành tại nơi làm việc, do đó cần phải có hiểu biết về các quy định tại nơi làm việc, và một trong đó là vấn đề an toàn, vệ sinh lao động. Việc tập huấn nhóm đối tượng trên vừa nhằm mục đích xây dựng đội ngũ quản lý có chuyên môn, trình độ cho người sử dụng lao động, đơn vị sự nghiệp công lập vừa đảm bảo các chủ thể này phải có trách nhiệm lớn đối với vấn đề an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc (chịu trách nhiệm trước người sử dụng lao động, chịu trách nhiệm trước pháp luật).

- Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc như đối với doanh nghiệp là giám đốc, tổng giám đốc, người quản lý tại cơ sở, sản xuất kinh doanh,… là những người thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát người lao động của người sử dụng lao động thông qua hoạt động điều hành hệ thống.

- Phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương là những người trực tiếp quản lý, chỉ đạo người lao động thực hiện công việc, có tác động lớn đến người lao động tại nơi làm việc.

- Cấp phó của người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động không phải là những người đại diện cho người sử dụng lao động thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm, nhưng lại là những người có trách nhiệm giúp sức cho người đứng đầu. Bản thân người đứng đầu cơ sở không chỉ phải quản lý về vấn đề an toàn, vệ sinh lao động mà còn phải quản lý người lao động trên nhiều khía cạnh khác, vì thế thông thường cấp phó được giao nhiệm vụ thực hiện thay cấp trưởng trong một số hoạt động nhất định, có thể về an toàn, vệ sinh lao động. Do vậy, các chủ thể này cũng bắt buộc phải tham gia huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

Những người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động là những người được người sử dụng lao động chọn ra để thực hiện công việc an toàn, vệ sinh lao động, bao gồm:

- Người thực hiện công việc chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở: Đây là những người thuộc bộ phận an toàn, vệ sinh lao động do người sử dụng lựa chọn, dựa trên tính chất nguy hiểm trong môi trường làm việc và số lượng người lao động mà số lượng người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động cũng như chế độ chuyên trách, bán chuyên trách cũng khác nhau. Những người thuộc bộ phận này làm công tác tham mưu, giúp sức cho người sử dụng lao động trong các hoạt động xây dựng các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và quản lý các vấn đề an toàn, vệ sinh lao động. Vì thế, các chủ thể này phải có hiểu biết sâu sắc về an toàn, vệ sinh lao động, nên được xem là các chủ thể trọng yếu phải tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

- Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc: Có thể là người chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở hoặc chỉ là người thực hiện giám sát an toàn, vệ sinh lao động theo chỉ đạo của người sử dụng lao động do điều kiện tại cơ sở cần đến bộ phận an toàn, vệ sinh lao động. Những người này trên thực tế thực hiện những nhiệm vụ tương đối giống với những người thuộc bộ phận an toàn, vệ sinh lao động với các nhiệm vụ tương tự đối với người sử dụng lao động, người lao động.

3. Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Danh mục các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được ban hành kèm Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/08/2020, đây chủ yếu là các công việc nặng nhọc, có yếu tố nguy hiểm, độc hại và tỷ lệ khả năng gặp sự cố kỹ thuật, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cao. Do đó, những người thực hiện các công việc này phải nắm rõ về tính chất nguy hiểm của công việc cũng như các giải pháp, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động có thể áp dụng nhằm giảm thiểu nguy hiểm cho bản thân trong quá trình thực hiện công việc của mình.

4. Người lao động không thuộc các nhóm người đứng đầu mang nhiệm vụ quản lý, không phải người lao động làm công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, không là người làm công tác y tế và an toàn, vệ sinh viên, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động

Đây là nhóm người phổ biến, vào đông đảo nhất tham gia khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Những người này, bao gồm cả công chức, viên chức ở đơn vị sự nghiệp công lập, người lao động không có hợp đồng lao động, việc làm, người học nghề, tập nghề, thử việc, đều có điểm chung là trực tiếp thực hiện công việc dưới sự quản lý của người sử dụng lao động, đơn vị sự nghiệp công lập, cũng là những người trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố nguy hiểm, độc hại, mất an toàn, vệ sinh lao động tồn tại ở nơi làm việc. Đối với các công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động thậm chí không được sử dụng người lao động chưa qua huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động để làm việc. Vì thế các chủ thể này cũng phải tham gia khóa huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

5. Người làm công tác y tế

Người làm công tác y tế, cũng giống như những người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, được người sử dụng lao động lựa chọn (dựa trên tính chất, quy mô lao động, nguy cơ gây nguy hiểm tại nơi làm việc) để thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp người sử dụng lao động thực hiện quản lý sức khỏe của người lao động thông qua các hoạt động xây dựng phương án, kế hoạch liên quan đến sức khỏe người lao động, tổ chức khám chữa bệnh tại nơi làm việc,… So với các bộ phận khác, bộ phận công tác y tế, người làm công tác y tế phải có trình độ chuyên môn cao hơn cũng như có hiểu biết tốt hơn về các vấn đề an toàn, vệ sinh lao động cũng như các vấn đề y tế. Vì vậy, các chủ thể này cũng phải tham gia huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

6. An toàn, vệ sinh viên

An toàn, vệ sinh viên là những người thuộc tổ, bộ phận khác nhau thực hiện công việc kiêm nhiệm (khác với bộ phận công tác an toàn, vệ sinh lao động thực hiện công việc bán chuyên trách, chuyên trách). Những người này cũng thực hiện đôn đốc, giám sát an toàn, vệ sinh lao động tại bộ phận của mình trong nơi làm việc, nhưng không có tính chuyên môn cao bằng những người chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động. Tuy nhiên, các chủ thể này có thể trực tiếp giám sát, thúc đẩy người lao động về an toàn, vệ sinh lao động, nên có tác động rất lớn liên quan đến vấn đề này đối với cộng đồng người lao động. Do vậy, các chủ thể này cũng phải tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Việc phân chia các nhóm đối tượng tham gia khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động phụ thuộc vào mục đích, trách nhiệm của các chủ thể này đối với an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc cũng như trình độ cần thiết cho mỗi chủ thể. Vì vậy, mỗi nhóm đối tượng trên có các nội dung huấn luyện khác nhau, phù hợp với trình độ, mục đích huấn luyện và nhiệm vụ của các chủ thể đó tại nơi làm việc.

Luật Hoàng Anh

 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quyền của người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 14/06/2021

Bài viết này giải thích về quyền của người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động về an toàn, vệ sinh lao động

Nghĩa vụ của người lao động không làm việc theo hợp đồng lao động trong công tác an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 14/06/2021

Bài viết giải thích về nghĩa vụ của người lao động không làm việc theo hợp đồng lao động trong công tác an toàn, vệ sinh lao động

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào? (Phần 1)

Hỏi đáp luật Lao động 14/06/2021

Bài viết giải thích về 03 trong 07 nghĩa vụ của người sử dụng lao động về an toàn, vệ sinh lao động

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào? (Phần 2)

Hỏi đáp luật Lao động 14/06/2021

Bài viết giải thích về 04 trong 07 nghĩa vụ của người sử dụng lao động về an toàn, vệ sinh lao động