Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Huấn luyện định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động là gì?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:57 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

1. Trường hợp được huấn luyện định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động

Theo Khoản 2 Điều 21, các chủ thể được tham gia huấn luyện định kỳ là các chủ thể tham gia hoạt động huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại Khoản 4 Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015:

Điều 14. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

4. Người sử dụng lao động tự tổ chức huấn luyện và chịu trách nhiệm về chất lượng huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, người học nghề, tập nghề, người thử việc trước khi tuyển dụng hoặc bố trí làm việc và định kỳ huấn luyện lại nhằm trang bị đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động, phù hợp với vị trí công việc được giao.

Dựa theo quy định này, những người lao động tham gia huấn luyện định kỳ là những người lao động:

1.1. Chủ thể tham gia và tổ chức huấn luyện định kỳ

a. Không thuộc các trường hợp:

- Các chủ thể thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động: Người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế, an toàn, vệ sinh viên trong cơ sở sản xuất, kinh doanh (nhóm 1, 2, 5, 6)

- Các chủ thể thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động

- Các chủ thể là người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 3)

- Người lao động không làm việc theo hợp đồng lao động

- Người học nghề, tập nghề, người thử việc trước khi tuyển dụng hoặc bố trí làm việc

Suy ra những người lao động được tham gia huấn luyện định kỳ là người lao động thuộc nhóm 4.

b. Người sử dụng lao động tự tổ chức huấn luyện cho người lao động và hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động

Người sử dụng lao động không phối hợp cùng bất kỳ cơ quan tổ chức nào để thực hiện huấn luyện người lao động, do đó mọi trách nhiệm liên quan đến huấn luyện (chất lượng huấn luyện, thời gian huấn luyện,…) đều do người sử dụng lao động chịu.

1.2. Tính định kỳ trong hoạt động huấn luyện

Theo Khoản 2 Điều 21 Nghị định số số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ, hoạt động huấn luyện định kỳ được tổ chức mỗi năm một lần (hằng năm) nhằm giúp người lao động ôn lại các kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động, khác với mục đích của huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng cho người lao động. Cũng do tính lặp đi lặp lại của huấn luyện định kỳ, các chi phí cho hoạt động này phải được người sử dụng lao động lên kế hoạch hằng năm.

2. Thời gian huấn luyện định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động

Theo Khoản 2 Điều 21 Nghị định số số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ, thời gian huấn luyện định kỳ về an toàn vệ sinh lao động ít nhất phải bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

Dựa trên quy định này:

- Đối với người đứng đầu cơ sở, người có nhiệm vụ quản lý (nhóm 1), người lao động bình thường không tham gia công tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 4), thời gian định kỳ về an toàn, vệ sinh lao độnglà ít nhất là 08 giờ (thời gian huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động lần đầu của hai nhóm này là ít nhất 16 giờ).

- Đối với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 2), thời gian huấn luyện định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động là ít nhất 24 giờ (thời gian huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động lần đầu của nhóm này là ít nhất 48 giờ).

- Đối với người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 3), thời gian huấn luyện định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động là ít nhất 12 giờ (thời gian huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động lần đầu của nhóm này là ít nhất 24 giờ).

- Đối với người làm công tác y tế (nhóm 5), thời gian huấn luyện định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động là ít nhất 08 giờ (thời gian huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động lần đầu của nhóm này là ít nhất 16 giờ).

- Đối với an toàn, vệ sinh viên (nhóm 6), thời gian huấn luyện định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động là ít nhất 02 giờ (thời gian huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động lần đầu của nhóm này là ít nhất 04 giờ).

Luật Hoàng Anh

 

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư