Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Nghĩa vụ của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:56 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được trao rất nhiều quyền về an toàn, vệ sinh lao động, tuy nhiên cũng có các nghĩa vụ đối với vấn đề này. Vậy, nghĩa vụ của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào? Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

Theo Khoản 2 Điều 6 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có 03 nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động như sau:

1. Chấp hành nội quy, quy trình và biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; tuân thủ các giao kết về an toàn, vệ sinh lao động trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động của mình thông qua ban hành nội quy lao động, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, việc xây dựng nội quy lao động cần có ý kiến tham khảo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, hay việc xây dựng quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động đều phải có sự giúp đỡ, ý kiến của các cơ quan, tổ chức chuyên môn. Việc chấp hành nội quy, quy trình và biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động của người lao động chính là đảm bảo quyền của người lao động về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Tương tự, vấn đề an toàn, vệ sinh lao động cũng có thể được đề cập đến khi giao kết hợp đồng lao động hay trong thương lượng tập thể dẫn đến nội dung ký kết thỏa ước lao động tập thể. Trong hai trường hợp này, người lao động đều có tác động ý chí nhất định đối với hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể (thông qua giao kết, lấy ý kiến người lao động). Do đó, việc thực hiện nghiêm chỉnh, tuân thủ theo nội dung về an toàn, vệ sinh lao động trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể cũng là thực hiện đúng theo ý chí của người lao động khi ký kết hợp đồng lao động hoặc theo ý chí tập thể số đông người lao động tại nơi làm việc.

2. Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp; các thiết bị bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

Người sử dụng lao động có trách nhiệm phải cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phù hợp cho người lao động để thực hiện công việc một cách an toàn. Người lao động khi được sử dụng các trang thiết bị từ người sử dụng lao động, đặc biệt là các phương tiện bảo vệ cá nhân, phải bảo quản, sử dụng một cách cẩn thận, vì các phương tiện này còn bảo vệ người lao động trong quá trình làm việc. Về việc bảo quản, sử dụng từng trang thiết bị, phương tiện bảo vệ cá nhân có sự khác nhau, người sử dụng lao động có trách nhiệm hướng dẫn người lao động thực hiện việc này.

3. Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp; chủ động tham gia cấp cứu, khắc phục sự cố, tai nạn lao động theo phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp hoặc khi có lệnh của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động là người trực tiếp tham gia lao động, cũng là người trực tiếp đối mặt với các yếu tố nguy hiểm phát sinh trong quá trình lao động. Do đó, người lao động thông thường là chủ thể phát hiện ra nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật, nguy hiểm tại nơi làm việc đầu tiên. Khi phát hiện ra các dấu hiệu nguy hiểm, người lao động có trách nhiệm phải báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm (quản lý, người sử dụng lao động, cơ quan chức năng có thẩm quyền,…) để giải quyết, khắc phục sự cố.

Ngoài ra, trong trường hợp khẩn cấp, nơi làm việc có yếu tố nguy hiểm, người lao động phải thực hiện theo phương án xử lý sự cố của người sử dụng lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý, khi cần thiết phải tham gia ứng cứu theo sự chỉ đạo của người sử dụng lao động hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng trong trường hợp việc ứng cứu đảm bảo an toàn đến sức khỏe, tính mạng của người lao động.

Luật Hoàng Anh

 

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư