Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào? (Phần 1)

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:56 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Ngoài các quyền về an toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động cũng có rất nhiều nghĩa vụ liên quan đến vấn đề này. Đó là những nghĩa vụ nào? Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

Theo Khoản 2 Điều 7 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, người sử dụng lao động có 07 nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động:

1. Xây dựng, tổ chức thực hiện và chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình cho người lao động và những người có liên quan; đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Người sử dụng lao động có trách nhiệm điều hành, giám sát người lao động tại nơi làm việc, do đó phạm vi trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động về an toàn, vệ sinh lao động là người lao động và nơi làm việc. Tức là nơi nào người lao động làm việc thì phải được người sử dụng lao động đảm bảo an toàn, lao động, người nào ở nơi làm việc bao gồm người lao động của người sử dụng lao động, người lao động thuê lại, người có mặt tại nơi làm việc cũng phải được đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động bởi người sử dụng lao động. Do đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế,…) và các tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động (như doanh nghiệp đối tác cung cấp thiết bị, dụng cụ trang bị đảm bảo vệ sinh lao động, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ về môi trường,…).

Riêng đối với người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm tai nạn lao động, tai nạn nghề nghiệp cho người lao động trích từ phần tiền lương người lao động được hưởng khi thực hiện công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng. Việc đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là quyền lợi cho người lao động nhưng là nghĩa vụ đối với người sử dụng lao động, vì người sử dụng lao động là chủ thể phù hợp nhất để đóng bảo hiểm cho người lao động do thực hiện nghĩa vụ trả lương cho người lao động cũng như tính lương cho hàng loạt người lao động nên thuận tiện cho để đóng bảo hiểm hơn từng cá nhân đóng bảo hiểm.

2. Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện việc chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thực hiện đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động của mình nên ngoài việc thực hiện biện pháp làm giảm thiểu rủi ro thiệt hại sau khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp), người sử dụng lao động còn phải áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa nguy hiểm cho người lao động trong quá trình tham gia lao động, bao gồm:

- Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động để người lao động nắm rõ mức độ nguy hiểm, độc hại của công việc mình đang thực hiện, biết được cách giảm thiểu nguy hiểm cho bản thân khi làm việc, tạo cơ hội cho người lao động nâng cao khả năng, kỹ năng về nghề nghiệp thông qua huấn luyện về kỹ năng tự bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho bản thân, cách sử dụng các trang thiết bị bảo hộ cho người lao động.

- Trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động: Các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ người lao động thực hiện công việc của người lao động phải được người sử dụng lao động cung cấp đầy đủ nhằm đảm bảo các công việc của người lao động được thực hiện một cách an toàn, không gây nguy hại. Nếu người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do người sử dụng lao động không cung cấp đầy đủ phương tiện, công cụ lao động, người sử dụng lao động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tai nạn của người lao động.

- Thực hiện chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp: Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí cơ sở vật chất, vật tư y tế đầy đủ cho người lao động, phòng trường hợp xảy ra tai nạn lao động hay các sự cố khác của người lao động tại nơi làm việc. Đồng thời, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động qua các năm, vừa để đảm bảo người lao động có đủ sức khỏe để làm việc cũng như phát hiện kịp thời các bệnh nghề nghiệp ở người lao động.

Đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động phải thực hiện đầy đủ các chế độ đối với nhóm người lao động này, bao gồm trả chi phí chữa trị, hỗ trợ người lao động quay trở lại làm việc hoặc đổi sang công việc phù hợp hơn sau khi phục hồi khỏi chấn thương do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra,…

3. Không được buộc người lao động tiếp tục làm công việc hoặc trở lại nơi làm việc khi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của người lao động

Khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phục hồi, trở lại làm việc, người sử dụng lao động không được ép người lao động thực hiện tiếp công việc giao kết trong hợp đồng nếu người lao động không còn đủ sức khỏe để thực hiện công việc đó, hai bên có thể thỏa thuận để người lao động chuyển sang làm công việc khác phù hợp với sức khỏe hơn.

Trong trường hợp bình thường, người sử dụng lao động cũng không được buộc người lao động tiếp tục thực hiện công việc hoặc trở lại nơi làm việc khi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của người lao động, cũng không được yêu cầu người lao động ứng cứu khi khắc phục sự cố, tình trạng khẩn cấp tại nơi làm việc nếu điều đó làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người lao động.

Trên đây là 03 trong 07 nghĩa vụ của người sử dụng lao động về an toàn, vệ sinh lao động. Để tìm hiểu thêm về 04 trường hợp còn lại, xin tham khảo: Nghĩa vụ của người sử dụng lao động về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào? (Phần 2).

Luật Hoàng Anh

 

 

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư