Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:01 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động rất quan trọng khi người sử dụng lao động tiến hành xử lý kỷ luật người lao động. Các nguyên tắc này đảm bảo người lao động thực hiện các đúng mục đích và ý nghĩa của hoạt động xử lý kỷ luật người lao động. Vậy các nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động là gì? Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

1. Chỉ xử lý kỷ luật khi người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật và có lỗi

1.1. Người sử dụng lao động chỉ được xử lý kỷ luật lao động khi chứng minh được lỗi của người lao động

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 122 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, người sử dụng lao động có trách nhiệm chứng minh lỗi của người lao động, mà theo Khoản 1 Điều 70 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

- Nếu người sử dụng lao động phát hiện vi phạm của người lao động tại thời điểm người lao động vi phạm thì lập biên bản vi phạm, sau đó thông báo đến các chủ thể có liên quan bao gồm tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên, người đại diện theo pháp luật của người lao động chưa đủ 15 tuổi.

- Nếu người sử dụng lao động phát hiện người lao động vi phạm sau khi hành vi vi phạm của người lao động xảy ra thì phải thu thập chứng cứ chứng minh lỗi của người lao động và cũng phải thông báo cho các bên liên quan.

1.2. Người lao động có quyền bào chữa cho mình

Theo Điểm c Khoản 1 Điều 122 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019:

Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật

Người lao động khi tham gia họp xử lý kỷ luật có quyền tự bào chữa hoặc nhờ 02 chủ thể khác là luật sư và tổ chức người lao động. Ngay cả khi người sử dụng lao động có lập biên bản vi phạm của người lao động hay có chứng cứ về lỗi của người lao động, người lao động cũng có quyền chứng minh mình không phạm lỗi, hoặc không phạm lỗi đến mức độ người sử dụng lao động cáo buộc.

Do đó, người sử dụng lao động và người lao động có sự cân bằng trong hoạt động xử lý người lao động, để người lao động không bị xử lý kỷ luật một cách vô lý.

2. Minh bạch trong xử lý kỷ luật lao động

Tất cả các hoạt động liên quan đến xử lý kỷ luật lao động đều được thực hiện một cách minh bạch, rõ ràng. (Tham khảo: Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động như thế nào?)

- Người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động, người đại diện hợp pháp của người lao động nếu người lao động dưới 15 tuổi, tổ chức đại diện người lao động về thời gian, địa điểm, họ tên và hành vi vi phạm của người lao động. Các bên được thông báo có trách nhiệm tham gia họp xử lý kỷ luật, đồng thời chứng kiến toàn bộ quá trình xử lý kỷ luật lao động.

- Hành vi vi phạm của người lao động phải được ghi nhận trong biên bản vi phạm hoặc chứng cứ khác chứng minh người lao động có lỗi

- Quá trình họp xử lý kỷ luật người lao động phải được ghi lại bằng biên bản

- Quyết định xử lý kỷ luật người lao động của người có thẩm quyền từ phía người sử dụng lao động phải được gửi tới tất cả các bên phải tham gia cuộc họp xử lý người lao động (bao gồm người lao động, người đại diện hợp pháp của người lao động dưới 15 tuổi, tổ chức đại diện người lao động)

3. Không áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật cho 01 hành vi vi phạm kỷ luật lao động

Theo Khoản 2 Điều 122 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019:

2. Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

Như vậy, người lao động chỉ chịu 01 hình thức xử lý kỷ luật đối với 01 hành vi vi phạm kỷ luật lao động. Điều này nhằm đảm bảo người lao động được xử lý đúng với vi phạm của mình, tránh trường hợp người sử dụng lao động lợi dụng vi phạm của người lao động để thực hiện chèn ép người lao động.

4. Áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất khi người lao động thực hiện nhiều hành vi vi phạm

Theo Khoản 3 Điều 122 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019:

3. Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

Cũng tương tự như trường hợp trên, ngay cả khi người lao động có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động, người lao động cũng không phải chịu tất cả các hình thức xử lý kỷ luật tương ứng với từng hành vi vi phạm của mình. Người lao động chỉ phải chịu hình thức xử lý kỷ luật tương ứng hành vi vi phạm kỷ luật nặng nhất nhằm tránh xử lý kỷ luật chồng kỷ luật cho người lao động hoặc đẩy người lao động bị sa thải vì những vi phạm nhỏ.

5. Không xử lý kỷ luật lao động đối với một số trường hợp đặc biệt

Các trường hợp đặc biệt ở đây bao gồm các trường hợp người lao động đang trong quãng thời gian không được xử lý kỷ luật lao động và người lao động có bệnh tâm thần, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Trưởng hợp 1: Người lao động đang trong thời gian mà người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động (Theo Khoản 4 Điều 122 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019)

- Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động: Đây là trường hợp người lao động đang trong thời gian phục hồi, trị liệu sức khỏe hoặc nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương mà có sự đồng ý của người sử dụng lao động. Quãng thời gian này người lao động không có sự chuẩn bị tâm lý về việc xử lý kỷ luật lao động cũng như thường không có khả năng tham gia cuộc họp xử lý kỷ luật vì lý do sức khỏe, hoặc đang ở xa tại nơi làm việc. Ngoài ra, việc không xử lý kỷ luật người lao động trong thời gian này giúp tránh khả năng người sử dụng lao động lợi dụng vấn đề sức khỏe, ngày nghỉ của người lao động để dễ dàng xử lý kỷ luật người lao động hơn.

- Đang bị tạm giữ, tạm giam: Người lao động bị tạm giữ, tạm giam không thể xác định chính xác thời gian kết thúc tạm giữ, tạm giam nên không thể xác định được thời gian tham gia họp xử lý kỷ luật người lao động, nghĩa là nếu cuộc họp diễn ra thì người lao động hoàn toàn mất đi quyền bào chữa của mình trước người sử dụng lao động.

- Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019: Đây là trường hợp cơ quan có thẩm quyền đang xác minh đối với các hành vi vi phạm kỷ luật có thể là hành vi khách quan cấu thành tội phạm. Vì vậy, người lao động chưa được kết luận hoàn toàn là có hành vi đó hay thực hiện ở mức độ nào, nên không thể xử lý kỷ luật trong thời gian này.

- Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi: Trường hợp này gần tương tự như trường hợp người lao động đang đau ốm, điều dưỡng, người lao động đang trong quãng thời gian này có sức khỏe yếu, nhạy cảm, khi gặp các vấn đề như bị xử lý kỷ luật sẽ bị căng thẳng, dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe cả người mẹ và con. Vì vậy, pháp luật lao động có quy định không được xử lý kỷ luật người lao động nữ trong thời gian này.

Trường hợp 2: Người lao động không có bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi (Theo Khoản 5 Điều 122 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019)

5. Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình

Người lao động trong trường hợp này bị mất năng lực hành vi dân sự, tức là hoàn toàn không có yếu tố “lỗi” đối với hành vi vi phạm mà mình thực hiện do không nhận thức được sự nguy hiểm, hoặc sai trái của hành vi mà mình thực hiện.

Người bị mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi phải được Tòa án quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần (Theo Điều 22 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015). Khi người lao động bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thì người sử dụng lao động và người lao động có thể chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần xử lý kỷ luật lao động (Theo Khoản 6, Điều 34 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019).

Như vậy, Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ thể hiện khá rõ ràng các nguyên tắc khi thực hiện xử lý kỷ luật lao động, đảm bảo xử lý kỷ luật đúng và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Luật Hoàng Anh

 

 

 

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư