Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Nhận diện, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:01 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Nhận diện, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại là hoạt động quan trọng cần được thực hiện tại nơi làm việc của người lao động. Vậy, nhận diện, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại như thế nào? Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

1. Khái quát về nhận diện, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại

Nhận diện, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại là một phần (phần đầu) trong quy trình theo dõi, kiểm soát người. Công tác nhận diện, đánh giá các yếu tố nguy hiểm có ý nghĩa quan trọng trong suốt quá trình theo dõi, giám sát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, vì đây là bước đầu tiên trong hoạt động này, hay còn gọi là giai đoạn thu thập thông tin thực tiễn, khách quan liên quan đến nội dung theo dõi, giám sát. Đây cũng là giai đoạn đòi hỏi trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao từ những người thực hiện công tác này khi phải trực tiếp kiểm tra, xác định các vấn đề, yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc.

2. Nội dung nhận diện, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại

Theo Điều 5 Nghị định số Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ, việc nhận diện, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại bao gồm 02 nội dung chủ yếu:

2.1. Phân tích đặc điểm điều kiện lao động, quy trình làm việc có liên quan và kết quả kiểm tra nơi làm việc

Người thực hiện nhiệm vụ nhận diện, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại phải trực tiếp đến nơi làm việc của người lao động, kiểm tra điều kiện lao động bao gồm các yếu tố liên quan đến các trang thiết bị, cơ sở vật chất tại nơi làm việc, tiếng ồn, bụi, phóng xạ, nhiệt độ, độ ẩm, môi trường kín hay thoáng, hơi khí, vi trùng, vi khuẩn sinh học,… Trong khi đó, các quy trình liên quan gồm các quy trình làm việc, sử dụng máy móc, thiết bị,… Để nhận diện, người làm nhiệm vụ thực hiện kiểm tra các yếu tố vật lý, sinh học, hóa học, hoạt động làm việc của người lao động, và các yếu tố khác tại nơi làm việc một cách khách quan, không dựa trên ý kiến của người lao động và người sử dụng lao động trong hoạt động kiểm tra điều kiện, quy trình lao động.

Hoạt động này có thể được thực hiện một cách cảm quan (bằng các giác quan thông thường thông qua các bộ phận như mắt, mũi, tay,…), nhưng nếu không thể nhận diện, đánh giá đầy đủ, chính xác bằng cảm quan thì phải sử dụng máy, thiết bị phù hợp để đo, kiểm các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động đối với các yếu tố có hại được xác định thông qua hoạt động này.

2.2. Khảo sát người lao động về những yếu tố có thể gây tổn thương, bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe của họ tại nơi làm việc

Đây là nội dung khác biệt so với nội dung trên, công tác kiểm tra các yếu tố khách quan không trùng khớp với công tác khảo sát người lao động, để tránh làm ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra, đánh giá chung của người làm nhiệm vụ cũng như người sử dụng lao động. Sở dĩ phải khảo sát người lao động do người lao động là chủ thể trực tiếp tiếp xúc với các mối nguy hiểm, độc hại tại nơi làm việc. Tuy dưới góc độ của người lao động, các đánh giá về các yếu tố nguy hiểm, độc hại có thể không khách quan và có căn cứ so với các đánh giá khách quan về điều kiện, quy trình lao động do người thực hiện nhiệm vụ tự mình kiểm tra, nhưng người lao động là chủ thể làm việc thường xuyên, liên tục tại nơi làm việc, nên có thể phát hiện ra các yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn mà hoạt động kiểm tra của người sử dụng lao động có thể bỏ sót.

Khảo sát người lao động là một phần độc lập, hoạt động này có thể được thực hiện đồng thời, trước hoặc sau khi thực hiện các nghiệp vụ kiểm tra, nghiên cứu khách quan về điều kiện, quy trình lao động.

Từ 02 nội dung trên, người thực hiện nhiệm vụ theo dõi, khảo sát tổng hợp để xây dựng kết quả phù hợp với các thông số, số liệu thu thập được.

Luật Hoàng Anh

 

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư