Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đối với người làm công tác y tế như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:57 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Theo Điều 17 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ và Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018, có 06 nhóm đối tượng tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Đối với từng nhóm đối tượng khác nhau, thì nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cũng có sự khác biệt dựa trên mục đích huấn luyện của từng nhóm đối tượng. Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đối với người làm công tác y tế.

Người làm công tác y tế là người được người sử dụng lao động lựa chọn để thực hiện các công việc tham mưu, giúp người sử dụng lao động và trực tiếp tham gia vào các hoạt động quản lý sức khỏe người lao động như xây dựng phương án, phương tiện sơ cứu, cấp cứu, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện khám sức khỏe,… Các nhiệm vụ của người làm công tác y tế rất quan trọng và đòi hỏi tính nghiệp vụ, chuyên môn cao. Theo Khoản 5 Điều 18 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ, và Điều 2 Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ, người làm công tác y tế được huấn luyện 02 nội dung:

1. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Do phải thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp người sử dụng lao động xây dựng phương án, phương tiện sơ cứu, cấp cứu, thuốc thiết yếu và tình huống cấp cứu tai nạn lao động, tổ chức tập huấn công tác sơ cứu, cấp cứu cho người lao động tại cơ sở, người làm công tác y tế cũng phải có hiểu biết về pháp luật an toàn, vệ sinh lao động cũng như các chính sách của Nhà nước về vấn đề này.

Mục tiêu của việc huấn luyện người làm công tác y tế về chính sách, pháp luật không phải để các chủ thể này am hiểu sâu sắc về pháp luật, chính sách mà để các chủ thể này có thể nắm được mục đích pháp luật, chính sách hướng qua các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, hiểu được và áp dụng các quy định vào thực tế nơi làm việc, giúp sức cho người sử dụng lao động trong hoạt động quản lý cũng như hướng dẫn người lao động thực hiện an toàn, vệ sinh lao động.

2. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

Do cũng là chủ thể do người sử dụng lao động chọn ra nhằm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nhất định như người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, nên người làm công tác y tế cũng phải được huấn luyện về nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động. Các nghiệp vụ này bao gồm:

- Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở: Đây là các kiến thức quản lý cơ bản liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động. Người làm công tác y tế có nhiệm vụ tham mưu cho người sử dụng lao động, cũng như thực hiện công tác y tế, quản lý về y tế tại nơi làm việc, nên cần phải được huấn luyện về công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động.

- Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động: Người làm công tác y tế do người sử dụng lao động lựa chọn, có thể làm việc độc lập hoặc ở trong bộ phận y tế và chịu trách nhiệm chăm sóc và quản lý sức khỏe người lao động. Người lao động thực hiện các công tác này dẫn đến người lao động thực hiện các công tác khác mà người sử dụng. Việc phân định trách nhiệm và giao quyền hạn công tác an toàn, vệ sinh lao động không chỉ đối với người làm công tác y tế mà còn các chủ thể khác như người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, an toàn, vệ sinh viên,… cũng phải được người sử dụng lao động quy định rõ ràng, và phải dựa trên các quy định của pháp luật. Ở đây nội dung phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động là dựa trên quy định chung của pháp luật.

- Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động: Vì là người làm công tác y tế, nhóm chủ thể này phải thực hiện các công tác liên quan đến y tế, an toàn, vệ sinh lao động, tức là phải nắm rõ mức độ nguy hiểm, tình trạng của người lao động. Người làm công tác y tế phải được huấn luyện nghiệp vụ về yếu tố nguy hiểm, các biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động do đây là các nghiệp vụ quan trọng nhưng không thuộc chuyên môn y tế của nhóm đối tượng này.

- Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh: Mỗi ngành có các tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động khác nhau, hầu hết các chủ thể tham gia khóa huấn luyện đều phải được huấn luyện về điều này để đảm bảo tính phù hợp trong việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Trước đây, khi Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ chưa được ban hành, người làm công tác y tế còn được huấn luyện cấp chứng chỉ chuyên môn về y tế, nhưng hiện nay nội dung này đã được loại bỏ, do bản thân người làm công tác y tế phải có trình độ chuyên môn về y tế, không phải làm công tác y tế rồi mới đi đào tạo về chuyên môn. Việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động chủ yếu mang tính kiến thức pháp luật và nghiệp vụ, đối với chuyên môn ngành nghề như y tế thì yêu cầu phải nghiêm ngặt hơn, không thể chỉ qua khóa huấn luyện là đạt được.

Như vậy, người làm công tác y tế có nội dung huấn luyện tương đối giống người đứng đầu cơ sở, phòng, ban có nhiệm vụ quản lý (nhóm 01). Tuy nhiên các yêu cầu đối với các nội dung của các chủ thể này có điểm khác biệt so với những chủ thể chỉ có chức năng quản lý, không có chức năng chuyên môn về an toàn, vệ sinh lao động.

Luật Hoàng Anh

 

 

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư