Nội dung phối hợp về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

Theo Khoản 2 Điều 91 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2019, có 07 nội dung phối hợp về an toàn, vệ sinh lao động giữa các cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.

1. Xây dựng chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động

Mỗi cơ quan Nhà nước có trách nhiệm xây dựng chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong phạm vi nhiệm vụ của mình. Ví dụ: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm ban hành Danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động kèm theo Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các Bộ thực hiện quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo lĩnh vực có trách nhiệm phối hợp xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá phân công quản lý đối với các loại máy móc này về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Xây dựng chương trình, hồ sơ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động

Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động được xây dựng bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, phối hợp cùng các Bộ, ngành khác có quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong phạm vi lĩnh vực của mình. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp ý kiến, báo cáo của các Bộ, ngành, đánh giá hoạt động thực hiện an toàn, vệ sinh lao động ở từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trên thực tế, rồi trình lên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối với hồ sơ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động được xây dựng qua các năm dựa vào các thông tin được thu thập từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, báo cáo từ các Bộ, ngành khác có trách nhiệm quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.

3. Điều tra tai nạn lao động; tai nạn, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hoạt động điều tra về an toàn, vệ sinh lao động thông thường được thực hiện bởi cơ quan quản lý về lao động, tuy nhiên, đối với trường hợp điều tra chuyên ngành do các cơ quan quản lý chuyên ngành tổ chức điều tra. Trong trường hợp điều tra an toàn, vệ sinh lao động cấp trung ương, có sự đại diện tham gia của nhiều cơ quan quản lý về an toàn, vệ sinh lao động như Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ  tế,…

4. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, thống kê, báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động; kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện có sự tham gia của nhiều cơ quan Nhà nước khác nhau, điển hình như Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào Tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông.

5. Thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn, vệ sinh lao động và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn, vệ sinh lao động cũng như xử lý pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động khi phát hiện có vi phạm. Nếu phát hiện có dấu hiệu của hành vi khách quan là dấu hiệu của tội phạm, các cơ quan này tiến hành báo với cơ quan có thẩm quyền tiến hành các hoạt động tố tụng hình sự.

6. Khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động

Tiêu chí khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động ở từng địa phương (cấp tỉnh) có sự khác nhau do các yếu tố khách quan như kinh tế, chính trị, xã hội. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành tổ chức hoạt động khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động thông qua Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/3/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

7. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện bởi sự phối hợp giữa nhiều Bộ, ngành, từ cơ quan địa phương đến trung ương. Cơ quan quản lý về lao động có trách nhiệm tổ chức bộ phận nghiên cứu về an toàn, vệ sinh lao động như Viện Khoa học an toàn, vệ sinh lao động, các cơ quan khác cũng có trách nhiệm hỗ trợ tổ chức các hoạt động kêu gọi, khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ an toàn, vệ sinh lao động.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Số lượng người trong lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại cơ sở sản xuất, kinh doanh như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 21/07/2021

Bài viết giải thích về số lượng người trong lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại cơ sở sản xuất, kinh doanh

Yêu cầu đối với khu vực sơ cứu, cấp cứu như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 21/07/2021

Bài viết giải thích về yêu cầu đối với khu vực sơ cứu, cấp cứu

Nội dung quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động được quy định như thế nào? (Phần 1)

Hỏi đáp luật Lao động 21/07/2021

Bài viết giải thích về nội dung quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động được quy định

Nội dung quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động được quy định như thế nào? (Phần 2)

Hỏi đáp luật Lao động 21/07/2021

Bài viết giải thích về nội dung quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động được quy định

Chủ thể nào có trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động?

Hỏi đáp luật Lao động 21/07/2021

Bài viết giải thích về các chủ thể có trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động

Trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội như thế nào? (Phần 1)

Hỏi đáp luật Lao động 21/07/2021

Bài viết giải thích về trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động của Bộ trưởng Bộ Y tế như thế nào? (Phần 2)

Hỏi đáp luật Lao động 21/07/2021

Bài viết giải thích về trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động của Bộ trưởng Bộ Y tế

Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 23/07/2021

Bài viết giải thích về xử lý vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động