Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Nội dung thanh tra lao động như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:56 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Cũng như các ngành khác, trong lĩnh vực lao động, việc giám sát, quản lý của Nhà nước không thể thiếu hoạt động thanh tra. Vậy, nội dung thanh tra lao động như thế nào? Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

Theo Điều 114 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, có 06 nội dung thanh tra lao động bao gồm:

1. Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động

Việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động nghĩa vụ của các bên tham gia vào quan hệ lao động (cá nhân hay tập thể). Chấp hành quy định của pháp luật về lao động thể hiện ở quá trình giao kết hợp đồng lao động, học nghề, thử nghề, thử việc, quá trình thực hiện các hợp đồng này của người sử dụng lao động và người sử dụng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, quan hệ lao động cá nhân, thành lập tổ chức đại diện người lao động, giải quyết tranh chấp lao động,... Hầu hết các vấn đề liên quan đến lao động thì Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 và các văn bản dưới luật đều đã có sự điều chỉnh ở phạm vi nhất định, do đó việc chấp hành quy định của pháp luật lao động là một trong những nội dung thanh tra hàng đầu.

2. Điều tra tai nạn lao động và vi phạm an toàn, vệ sinh lao động

Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2013 có các quy định chi tiết về các vấn đề tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, môi trường làm việc, điều kiện an toàn, vệ sinh lao động,… Người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức đại diện người lao động đều có trách nhiệm phải đảm bảo sự an toàn và vệ sinh cho nơi làm việc cũng như cho chính bản thân người lao động. Tai nạn lao động diễn ra có thể do sự vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động. Do đó, việc điều tra tai nạn lao động, vi phạm an toàn, vệ sinh lao động trở thành nội dung một trong các nội dung thanh tra lao động

3. Tham gia hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện lao động, an toàn, vệ sinh lao động

Các quy chuẩn chung, quy trình kỹ thuật, điều kiện về lao động, an toàn, vệ sinh lao động được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật như Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2013 và văn bản dưới luật khác. Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên môn về lao động như Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tham gia hướng dẫn áp dụng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn này cho người sử dụng lao động và người lao động thực hiện, nhằm đảm bảo người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động thực hiện đúng phòng tránh các rủi ro trong môi trường làm việc bao gồm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,…

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động theo quy định của pháp luật

Các chủ thể trong quan hệ lao động bao gồm người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động. Trong quá trình xây dựng, phát triển quan hệ lao động, các chủ thể này có thể phát hiện ra các vi phạm pháp luật của các chủ thể khác hoặc cơ quan quản lý lao động có quyết định, hành vi trái pháp luật, do đó các chủ thể này có quyền khiếu nại, tố cáo về lao động lên cơ quan có thẩm quyền quản lý dựa theo pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Nội dung thanh tra về giải quyết các khiếu nại, tố cáo cũng do các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện.

5. Xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về lao động

Các cơ quan Nhà nước, đặc biệt cơ quan chuyên môn về lao động tại địa phương có quyền báo cáo, kiến nghị chủ thể có thẩm quyền khác xử lý vi phạm pháp luật về lao động. Việc các cấp, các cơ quan có sự liên kết chặt chẽ với nhau nhằm đảm bảo đạt tối đa khả năng quản lý, điều hành, giám sát của cơ quan Nhà nước với các chủ thể trong lĩnh vực lao động.

Ví dụ: Trường hợp cuộc đình công có dấu hiệu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội, địa bàn nơi đình công, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi đề nghị lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, đồng thời gửi báo cáo cho Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải đóng góp ý kiến cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, sau đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định ngừng đình công.

Luật Hoàng Anh

 

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư