Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Phụ lục hợp đồng lao động là gì theo Bộ luật lao động năm 2019?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:56 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Phụ lục của hợp đồng lao động là bộ phận ít được chú ý, hay được coi là phần phụ. Vậy phụ lục hợp đồng lao động có thật sự không quan trọng ? Theo Bộ luật lao động năm 2019, phụ lục hợp đồng lao động là gì? Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

1. Định nghĩa phụ lục hợp đồng lao động

Theo Khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019:

Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.”

Dựa trên quy định trên:

- Phụ lục hợp đồng lao động không phải là phần kèm theo của hợp đồng lao động mà là một phần của hợp đồng lao động, tức ngoài các nội dung chính, phụ lục cũng được tính là một phần không tách rời trong hợp đồng lao động. Tuy nhiên, một hợp đồng lao động có thể có hoặc không có phụ lục lao động, do bản chất nội dung của phụ lục hợp đồng lao động.

- Hiệu lực của phụ lục hợp đồng lao động được xác định như hợp đồng lao động. Tuy phụ lục hợp đồng lao động là một phần của hợp đồng lao động, trên thực tế thời điểm bắt đầu có hiệu lực của phụ lục hợp đồng lao động không phải lúc nào cũng là thời điểm bắt đầu có hiệu lực của hợp đồng lao động, do trong nhiều trường hợp thời điểm phụ lục hợp đồng lao động được các bên giao kết hợp đồng lao động thỏa thuận luôn xảy ra sau thời điểm hợp đồng lao động bắt đầu có hiệu lực. Thời điểm kết thúc hiệu lực của phụ lục hợp đồng cũng có thể không trùng với thời điểm kết thúc hiệu lực của hợp đồng lao động tùy theo sự thỏa thuận của các bên giao kết hợp đồng lao động. Ví dụ: Người lao động và người sử dụng lao động cùng tiến hành giao kết hợp đồng lao động vào ngày 02/06/2021 và sửa đổi nội dung hợp đồng vào ngày 20/11/2021 bằng phụ lục hợp đồng, hai bên cũng thỏa thuận hiệu lực của phụ lục hợp đồng bắt đầu từ ngày 20/11/2021 chứ không phải là 02/06/2021. Do đó, hiệu lực của hợp đồng được xác định như hợp đồng lao động, không có nghĩa là thời hiệu này được xác định là trùng với thời hiệu của hợp đồng lao động.

2. Nội dung của hợp đồng lao động

Theo Khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, phụ lục hợp đồng lao động có thể có một trong các nội dung sau:

- Quy định chi tiết điều, khoản của hợp đồng lao động. Tuy nhiên, trong trường hợp phụ lục lao động quy định chi tiết các điều, khoản dẫn đến cách hiểu nghĩa khác so với hợp đồng lao động thì hiểu điều, khoản này theo nội dung hợp đồng lao động, không hiểu theo phụ lục hợp đồng lao động.

- Sửa đổi, bổ sung điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không bao gồm điều, khoản về thời hạn, do thời hạn của phụ lục hợp đồng lao động được xác định theo hợp đồng lao động. Khi sửa đổi, bổ sung nội dung nào thì phải nêu rõ trong phụ lục hợp đồng lao động về thời hiệu cho các điều, khoản sửa đổi.

Từ các nội dung trên có thể xác định trường hợp nào thì phụ lục hợp đồng được xây dựng và thỏa thuận lại giữa các bên giao kết hợp đồng. Phụ lục hợp đồng không bao giờ được thỏa thuận khi giao kết hợp đồng mà chỉ được xây dựng khi có điều, khoản của hợp đồng cần được quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung.

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư