Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động là gì?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:59 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân được coi là một trong các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động. Vậy, phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động là gì? Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

1. Khái niệm phương tiện bảo vệ cá nhân

Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014:

Điều 3. Phương tiện bảo vệ cá nhân

1. Phương tiện bảo vệ cá nhân là những dụng cụ, phương tiện cần thiết mà người lao động phải được trang bị để sử dụng trong khi làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ để bảo vệ cơ thể khỏi tác động của các yếu tố nguy hiểm, độc hại phát sinh trong quá trình lao động, khi các giải pháp công nghệ, thiết bị, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc chưa thể loại trừ hết.

Dựa trên quy định này, phương tiện bảo vệ cá nhân gồm các yếu tố sau:

- Là những dụng cụ, phương tiện cần thiết mà người lao động phải được trang bị để sử dụng khi làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ: Các phương tiện bảo vệ cá nhân này trang bị riêng cho người lao động, không phải là thiết bị sử dụng chung, mỗi dụng cụ, phương tiện như vậy không thể cùng lúc trang bị cho nhiều người. Đồng thời, các dụng cụ, phương tiện này hầu hết chỉ có thể được sử dụng trong quá trình lao động của người lao động do cơ chế kỹ thuật cũng như chức năng của từng phương tiện bảo vệ cá nhân chỉ phù hợp khi người sử dụng chúng đang làm việc, thực hiện nhiệm vụ.

- Mục đích sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân là để bảo vệ cơ thể khỏi tác động của các yếu tố nguy hiểm, độc hại phát sinh trong quá trình lao động: Một trong những lý do khiến nhiều phương tiện bảo vệ cá nhân chỉ được sử dụng trong quá trình lao động vì mục đích chính của phương tiện bảo vệ cá nhân để bảo vệ cơ thể khỏi tác động của các yếu tố nguy hiểm, độc hại phát sinh trong quá trình lao động. Các thiết bị này hỗ trợ giúp người lao động giảm thiểu tiếp xúc với các yếu tố nguy hiểm vật lý, hóa học, giảm nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

- Được trang cấp khi các giải pháp công nghệ, thiết bị kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc chưa thể loại trừ hết: Người sử dụng lao động có nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, trong đó có nhiều biện pháp kỹ thuật (như bố trí lại, cải tiến công nghệ máy móc, trang thiết bị,…) hay các biện pháp về tổ chức, quản lý (tuyên truyền, thông tin,…). Các biện pháp này có thể phát huy tối đa tác dụng nhưng trong phần lớn các trường hợp không thể nào hoàn toàn giải quyết các yếu tố nguy hiểm, có hại cho người lao động. Trang bị biện pháp này giúp người lao động thực chất cũng là một biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, nhưng đối tượng tác động trực tiếp của biện pháp này là người lao động. Mỗi cá nhân khi sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân chỉ có thể bảo vệ an toàn cho bản thân, không thể đảm bảo cho những người khác.

2. Các loại phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động

Theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có 10 loại phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, tùy theo bộ phận mà các thiết bị này bảo vệ hoặc mục đích bảo vệ:

- Phương tiện bảo vệ đầu (ví dụ: mũ bảo hộ)

- Phương tiện bảo vệ mắt, mặt (ví dụ: kính mắt bảo hộ)

- Phương tiện bảo vệ thính giác (ví dụ: bông bịt tai)

- Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp (ví dụ: khẩu trang phòng độc)

- Phương tiện bảo vệ tay, chân (ví dụ: bao găng tay)

- Phương tiện bảo vệ thân thể (ví dụ: đồ bảo hộ)

- Phương tiện chống ngã cao (ví dụ: cáp treo an toàn)

- Phương tiện chống điện giật, điện từ trường (ví dụ: bao tay cao su)

- Phương tiện chống chết đuối (ví dụ: phao)

- Các loại phương tiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động khác (ví dụ: dây giữ, buộc khẩu trang cho người lao động)

Như vậy, phương tiện bảo vệ cá nhân là các dụng cụ, thiết bị quan trọng với người lao động. Việc trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động là trách nhiệm của người sử dụng lao động nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động chung và tính mạng, sức khỏe cho từng cá nhân người lao động. Các dụng cụ, thiết bị này  cũng phải được trang cấp phù hợp với môi trường làm việc, điều kiện làm việc của người lao động.

Luật Hoàng Anh

 

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư