Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Quy trình xử lý đình công không đúng trình tự, thủ tục như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:56 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Trong quá trình tổ chức đình công, tổ chức đại diện người lao động có thể không thực hiện đúng như trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định. Vậy, xử lý đình công không đúng trình tự, thủ tục như thế nào? Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

Theo Điều 211 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019:

Bước 1: Xác định cuộc đình công không tuân theo quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục

Trước đây, tại Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012 có quy định tại Điều 222 về việc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định tuyên bố cuộc đình công vi phạm trình tự, thủ tục và thông báo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Tuy nhiên, tại Điều 211 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 không có quy định về chủ thể thông báo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục. Tuy nhiên, theo Khoản 1 Điều 208 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục thì được coi là cuộc đình công bất hợp pháp. Mà tổ chức đại diện người lao động lãnh đạo đình công và người sử dụng lao động tại nơi đình công đều có quyền yêu cầu Tòa án xác định tính hợp pháp của cuộc đình công (Theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 203 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019). Như vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không còn thẩm quyền ban hành quyết định tuyên bố cuộc đình công vi phạm trình tự, thủ tục do việc xác định tính hợp pháp, đúng trình tự thủ tục hay không thuộc nhiệm vụ của Tòa án. Do đó, chủ thể thông báo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không còn là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tuy nhiên, Tòa án cũng không có trách nhiệm phải thông báo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về đình công sai trình tự, thủ tục. Tại Điều 412 Bộ luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015, quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công được công bố công khai và gửi cho tổ chức đại diện tập thể lao động và người sử dụng lao động, Viện kiểm sát cùng cấp, trong đó không có Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Như vậy chủ thể có thể thông báo cho Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện về việc sai trình tự, thủ tục đình công là người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động nhưng về logic chỉ có người sử dụng lao động thực hiện việc này.

Bước 2: Tổ chức gặp gỡ các bên tranh chấp

Trong vòng 12 giờ kể từ khi nhận được thông báo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, chỉ đạo cơ quan chuyên môn về lao động (tức Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) phối hợp với công đoàn cùng cấp (liên đoàn lao động cấp huyện), cơ quan tổ chức có liên quan trực tiếp gặp gỡ người sử dụng lao động và đại diện ban lãnh đạo tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Tại cuộc gặp gỡ này các bên sẽ nêu ý kiến về việc giải quyết tranh chấp, các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiến hành hỗ trợ tìm phương án, biện pháp giải quyết tranh chấp để đưa hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường. Đối với mỗi loại tranh chấp khác nhau, thì các cơ quan, tổ chức tiến hành hướng dẫn, hỗ trợ các bên tiến hành các thủ tục giải quyết phù hợp theo quy định của pháp luật. Ví dụ: Đối với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích thì không giải quyết tranh chấp thông qua Tòa án nhân dân.

Đồng thời, nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện trong quá trình giải quyết giữa các bên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tiến hành lập biên bản, xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý cá nhân, tổ chức đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về hành chính, hình sự.

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư