Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Quyền của an toàn, vệ sinh viên như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:03 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Theo Khoản 5 Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, an toàn, vệ sinh viên có 04 quyền khi thực hiện nhiệm vụ.

1. Được cung cấp thông tin đầy đủ về biện pháp mà người sử dụng lao động tiến hành để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

Người sử dụng lao động được bộ phận an toàn, vệ sinh lao động (người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động) và bộ phận y tế (người làm công tác y tế, bác sĩ, y sĩ) tham mưu, giúp đỡ để xây dựng các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống rủi ro, các yếu tố nguy hiểm, các yếu tố có hại tại cơ sở lao động của người lao động. Bản thân an toàn, vệ sinh viên cũng là chủ thể giúp người sử dụng xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm, đồng thời cũng là chủ thể có trách nhiệm hướng dẫn, giúp người lao động trong các tổ sản xuất chấp hành và thực hiện đúng các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động mà người sử dụng lao động cũng như người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, công tác y tế xây dựng và ban hành. Vì vậy, để thực hiện nhiệm vụ của mình, an toàn, vệ sinh viên phải được cung cấp thông tin đầy đủ về các biện pháp mà người sử dụng lao động tiến hành để đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

2. Được dành một phần thời gian làm việc để thực hiện các nhiệm vụ của an toàn, vệ sinh viên nhưng vẫn được trả lương cho thời gian thực hiện nhiệm vụ và được hưởng phụ cấp trách nhiệm

Trên thực tế, an toàn, vệ sinh viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm, tức là một người vừa là người lao động làm việc bình thường trong tổ sản xuất (theo hợp đồng lao động và chịu sự quản lý của người sử dụng lao động), vừa phải thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động của an toàn, vệ sinh viên. Mà cả 02 nhiệm vụ đều phải thực hiện tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, và thường phải thực hiện trong thời giờ làm việc. Vì vậy, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động phải được thực hiện dành thời gian để thực hiện nhiệm vụ của mình dưới tư cách an toàn, vệ sinh viên mà không bị giảm lương, thúc đẩy các chủ thể này xung phong thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, an toàn, vệ sinh viên cũng được hưởng phụ cấp cho vị trí này, do thực hiện nhiệm vụ ở chế độ kiêm nhiệm, có thể gây ảnh hưởng đến năng suất làm việc cho người sử dụng lao động, cũng như sức khỏe của người lao động thực hiện 02 công việc cùng lúc, nên an toàn, vệ sinh viên được hưởng phụ cấp trách nhiệm do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở thống nhất thỏa thuận và được ghi trong quy chế của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

4. Yêu cầu người lao động trong tổ ngừng làm việc để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, nếu thấy có nguy cơ trực tiếp gây sự cố, tai nạn lao động và chịu trách nhiệm về quyết định đó

Khi nhận thấy có nguy cơ trực tiếp gây sự cố, tai nạn lao động, an toàn, vệ sinh viên chưa kịp báo với người sử dụng lao động hoặc bộ phận y tế, bộ phận an toàn, vệ sinh lao động, hay các chủ thể này chưa đưa ra biện pháp xử lý, an toàn, vệ sinh viên có thể thúc đẩy, đề nghị người lao động trong tổ ngừng làm việc để đảm bảo an toàn trong tổ lao động nói riêng và nơi làm việc nói chung, và phải chịu trách nhiệm trước người sử dụng lao động đối với yêu cầu của mình với tư cách là người lao động. Ngược lại, kể cả khi người sử dụng lao động có biện pháp, thì an toàn, vệ sinh viên vẫn có quyền yêu cầu người lao động dừng làm việc với tư cách an toàn, vệ sinh viên để người sử dụng lao động và các chủ thể khác thực hiện các biện pháp xử lý sự cố.

5. Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt động

An toàn, vệ sinh viên được người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện và cũng là 01 trong các chủ thể được tham gia huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động (dù với thời gian và nội dung ngắn nhất), ngoài ra còn có các khóa huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, cập nhật về thiết bị, máy móc, vật tư mới. Đồng thời, với tư cách là người lao động, an toàn, vệ sinh viên cũng được tham gia bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp như người lao động khác.

Luật Hoàng Anh

 

 

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư