Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Quyền của tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:59 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp cung ứng dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Các tổ chức này khi thực hiện nhiệm vụ kiểm định cũng có một số quyền nhất định. Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

Theo Khoản 2 Điều 32 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có 04 quyền sau:

1. Thực hiện hoạt động kiểm định theo hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định

Tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là tổ chức độc lập và không chịu sự ràng buộc với người sử dụng lao động nếu không có hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định. Người sử dụng lao động và tổ chức kiểm định kỹ thuật thỏa thuận về địa điểm, thời gian, phạm vi, mức độ, cách thức hoạt động kiểm định kỹ thuật trong hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định này. Nên khi đã giao kết hợp đồng, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có quyền thực hiện các hoạt động kiểm định theo hợp đồng đã thỏa thuận.

2. Từ chối cung ứng dịch vụ kiểm định khi không bảo đảm điều kiện an toàn khi thực hiện hoạt động kiểm định máy, thiết bị, vật tư

Tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có quyền từ chối cung ứng dịch vụ kiểm định khi hoạt động kiểm định máy, thiết bị, vật tư không được đảm bảo điều kiện an toàn. Tức là tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có thể từ chối trong 02 trường hợp.

-  Tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có thể xem xét trước khi giao kết hợp đồng qua các thông tin, tài liệu mà người sử dụng lao động cung cấp cũng như qua hoạt động kiểm tra trước, nếu nhận ra việc kiểm định máy, thiết bị, vật tư không đảm bảo an toàn thì có quyền từ chối giao kết hợp đồng.

- Nếu sau khi giao kết hợp đồng, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phát hiện ra hoạt động kiểm định máy, thiết bị, vật tư có thể không đảm bảo an toàn và có thể chứng minh được, thì tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có quyền từ chối cung ứng dịch vụ kiểm định dù đã giao kết hợp đồng. Việc từ chối cung ứng dịch vụ có thể không là vi phạm hợp đồng do khi giao kết người sử dụng lao động phải cung cấp đầy đủ thông tin về máy, thiết bị, vật tư cũng như đảm bảo điều kiện an toàn để thực hiện hoạt động kiểm định, nếu người sử dụng lao động không đáp ứng được thì người sử dụng lao động vi phạm hợp đồng.

3. Kiến nghị, khiếu nại, tố cáo hành vi cản trở hoạt động kiểm định

Tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thực hiện hoạt động kiểm định theo hợp đồng dịch vụ kiểm định. Tuy nhiên, hoạt động kiểm định kỹ thuật đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động lại là hoạt động bắt buộc mà người sử dụng lao động phải tổ chức để đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, nói cách khác đây là trách nhiệm của người sử dụng lao động. Khi có nhận thấy có vi phạm liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động, hoặc có chủ thể cản trở hoạt động kiểm định, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có thể kiến nghị lên người sử dụng lao động để người sử dụng lao động giải quyết, hoặc nếu nghiêm trọng hơn thì khiếu nại, tố cáo lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Yêu cầu tổ chức, cá nhân có đối tượng đề nghị được kiểm định cung cấp các tài liệu, thông tin phục vụ hoạt động kiểm định

Như đã nêu trên, khi người sử dụng lao động và tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động giao kết hợp đồng cung ứng dịch vụ kiểm định, người sử dụng lao động phải cung cấp cho tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các tài liệu, thông tin cơ bản phục vụ cho hoạt động kiểm định như các tài liệu về thông số kỹ thuật của máy, thiết bị, vật tư khi người sử dụng lao động mua, qua các lần kiểm định trước để tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có thể thực hiện hoạt động kiểm định một cách an toàn, khách quan, chính xác nhất.

Luật Hoàng Anh

 

 

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư