Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Quyền, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong công tác an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:56 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Ngoài các chủ thể như người lao động, người sử dụng lao động, Công đoàn, thì Hội nông dân Việt Nam cũng có một số quyền, trách nhiệm nhất định đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động. Đó là những quyền, trách nhiệm gì? Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

Theo Điều 11 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, Hội nông dân Việt Nam có 05 quyền, trách nhiệm trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

1. Tham gia với cơ quan Nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho nông dân. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động là nông dân về an toàn, vệ sinh lao động

Hội nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội thuộc Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Mặt trận tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm đóng góp ý kiến, tham gia với các cơ quan có thẩm quyền xây dựng chính sách pháp luật và kiến nghị sửa đổi, bổ sung về an toàn, vệ sinh lao động. Tuy nhiên, Hội nông dân Việt Nam là tổ chức của người nông dân, nên phạm vi đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng chính sách, luật cũng như kiến nghị về an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức này phải liên quan đến người nông dân, dù người nông dân có phải làm người lao động theo quy định của pháp luật về lao động không.

2. Tham gia, phối hợp với cơ quan nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động là nông dân; tham gia điều tra tai nạn lao động khi người bị tai nạn lao động là nông dân

Hội nông dân Việt Nam là tổ chức của người nông dân Việt Nam, tập hợp đông đảo người nông dân tham gia. Vì vậy khi điều tra, xem xét thực hiện chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến người nông dân thì tổ chức này là chủ thể phù hợp nhất để giúp đỡ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt trong công tác thanh tra, kiểm tra, do hoạt động của người nông dân có thể không theo tổ chức rõ ràng như người lao động bình thường trong các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh thông thường. Sự hỗ trợ của Hội nông dân Việt Nam chủ yếu trong việc cung cấp thông tin chung và hướng đến người nông dân.

3. Tham gia hoạt động tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho nông dân

Cũng giống như Công đoàn, Hội nông dân Việt Nam là tổ chức đại diện cho người nông dân, với sự tham gia đông đảo của nhóm người chiếm số lượng lớn trong xã hội, cũng có khả năng tập hợp thành viên tương đối ổn định. Do đó, việc tổ chức, tham gia hoạt động tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động đối với người nông dân tương đối thuận lợi, đặc biệt khi tổ chức nắm rõ về đặc tính, suy nghĩ, mong muốn cũng như trình độ hiểu biết mặt bằng chung của người nông dân.

4. Phối hợp với cơ quan nhà nước trong việc chăm lo cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho nông dân

Hội nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội, và cũng là tổ chức đại diện cho người nông dân Việt Nam, nên dựa trên nhu cầu của người nông dân cũng như cơ quan có thẩm quyền, tổ chức này phải phối hợp với cơ quan Nhà nước trong xây dựng chính sách, pháp luật cũng như tiến hành thực hiện chính sách, pháp luật nhằm cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người nông dân.

5. Vận động nông dân tham gia phong trào bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho nông dân theo quy định của pháp luật

Một trong những nhiệm vụ chính của Hội nông dân Việt Nam là vận động, tuyên truyền tới người nông dân quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như quyền, nghĩa vụ của người nông dân. Trong đó không thể thiếu các vấn đề về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Hội nông dân Việt Nam cũng là tổ chức của người nông dân uy tín và lâu đời nhất ở Việt Nam còn tồn tại đến hiện nay, được Nhà nước công nhận, nên trách nhiệm vận động người nông dân tham gia phong trào bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho nông dân theo quy định của pháp luật hoàn toàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội.

Luật Hoàng Anh

 

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư