Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong công tác an toàn, vệ sinh lao động như thế nào? (Phần 2)

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:56 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong công tác an toàn, vệ sinh lao động như thế nào? (Phần 1) đã trình bày 04 quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong công tác an toàn, vệ sinh lao động. Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về 04 quyền và trách nhiệm còn lại của Công đoàn liên quan đến công tác này.

Theo Điều 9 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015:

5. Đại diện tập thể người lao động khởi kiện khi quyền của tập thể người lao động về an toàn, vệ sinh lao động bị xâm phạm; đại diện cho người lao động khởi kiện khi quyền của người lao động về an toàn, vệ sinh lao động bị xâm phạm và được người lao động ủy quyền

Khi người lao động bị xâm phạm quyền được làm việc trong môi trường, điều kiện an toàn, vệ sinh lao động, tức là không chỉ có một người lao động mà nhiều người lao động không được đảm bảo về an toàn, vệ sinh lao động. Công đoàn với tư cách là một tổ chức, có quyền đại diện cho tập thể người lao động bị xâm phạm về quyền, thực hiện quyền khởi kiện theo Khoản 2 Điều 187 Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015. Đặc biệt, khi người lao động bị xâm phạm về quyền, lợi ích trực tiếp (làm việc trong môi trường, điều kiện an toàn, vệ sinh lao động), đối với những cá nhân người lao động, việc khởi kiện người sử dụng lao động trong các trường hợp này rất khó khăn do giải quyết tranh chấp qua tòa án tốn nhiều thời gian, công sức, tiền bạc.

Tuy nhiên, Công đoàn chỉ thực hiện quyền này trong 02 trường hợp:

- Tập thể nhiều người lao động bị xâm phạm quyền (trong đó có thể có quyền liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động).

- Người lao động yêu cầu ủy quyền cho Công đoàn đại diện khởi kiện.

6. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đào tạo, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; kiến nghị các giải pháp chăm lo cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Với số lượng thành viên đông đảo, và được sự hỗ trợ của Nhà nước, Công đoàn có nguồn lực mạnh và có đủ khả năng để đầu tư cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đào tạo, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động hoặc khuyến khích người lao động trong quá trình lao động có sự sáng tạo, nghiên cứu để tạo ra các phương pháp, sản phẩm giúp phát triển an toàn, vệ sinh lao động.

Việc kiến nghị các giải pháp chăm lo, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng là một trong các trách nhiệm của Công đoàn do Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, và Mặt trận tổ quốc Việt Nam có nghĩa vụ này.

7. Phối hợp với cơ quan nhà nước tổ chức phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức phong trào quần chúng làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức và hướng dẫn hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên

Công đoàn có khả năng tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua nâng cao tinh thần lao động cho người lao động. Đây là một lợi thế có thể tận dụng để nâng cao hiểu biết, khả năng thực hiện an toàn, vệ sinh lao động của người lao động tại nơi làm việc. Vì vậy, Công đoàn có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan Nhà nước (chuyên môn hoặc quản lý) tham gia công tác tổ chức các phong trào về an toàn, vệ sinh lao động cũng như hướng dẫn hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

8. Khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Việc khen thưởng đối với thành viên của Công đoàn phải được quy định trong điều lệ chung của Công đoàn cũng như pháp luật về Công đoàn. Theo Điều 24, Hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn số 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, các đối tượng có thể được khen thưởng gồm:

- Thành viên của Công đoàn

- Tổ chức Công đoàn các cấp

- Những người không phải là thành viên Công đoàn nhưng có cống hiến cho Công đoàn

Trên thực tế, việc khen thưởng liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động chủ yếu dành cho tổ chức Công đoàn các các cấp do khả năng quản lý, hỗ trợ phát triển an toàn, vệ sinh lao động tại địa phương, cơ sở, hoặc các trường hợp cá nhân thành viên của Công đoàn có hoạt động đặc biệt xuất sắc trong thúc đẩy an toàn, vệ sinh lao động.

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư