Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Số lượng người và thành phần tham gia thương lượng tập thể như thế nào? Đại diện thương lượng tập thể là gì?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:01 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Thương lượng tập thể là hoạt động quan trọng đối với người lao động và người sử dụng lao động. Việc tham dự thương lượng tập thể cũng được quy định rất rõ ràng và nghiêm ngặt. Trong quá trình tổ chức thương lượng tập thể, có bao nhiêu người, thành phần nào được tham gia thương lượng? Trong số đó có cả đại diện thương lượng tập thể. Vậy đại diện thương lượng tập thể là ai? Sau đây Luật Hoàng Anh xin được trình bày về vấn đề này.

1. Số lượng người tham gia thương lượng tập thể của mỗi bên

Theo Khoản 1 Điều 69 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, số người tham gia thương lượng tập thể của mỗi bên do các bên thỏa thuận. Tức là không có giới hạn tối thiểu hoặc tối đa đối với số lượng thành viên tham gia thương lượng tập thể.

2. Thành phần tham gia thương lượng tập thể

Theo Khoản 2 Điều 69 Bộ luật lao động năm 2019, thành phần tham gia thương lượng tập thể của mỗi bên do bên đó quyết định. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ:

- Trường hợp bên người lao động có nhiều tổ chức đại diện người lao động có đạt đủ điều kiện yêu cầu thương lượng tập thể, chỉ có một tổ chức đại diện người lao động duy nhất có quyền yêu cầu tổ chức thương lượng tập thể (là tổ chức có đông thành viên nhất), tổ chức đại diện người lao động này cũng có quyền quyết định số lượng thành viên của mỗi tổ chức đại diện khác khi những tổ chức đại diện đó tham gia thương lượng tập thể. Các tổ chức khác muốn tham gia thương lượng tập thể cũng phải có sự đồng ý của tổ chức đại diện người lao động có quyền yêu cầu thương lượng tập thể.

- Trường hợp bên người lao động có nhiều tổ chức đại diện người lao động nhưng không đủ điều kiện về thành viên để yêu cầu thương lượng tập thể dẫn đến phải kết hợp với nhau để yêu cầu thì khi tham gia thương lượng tập thể số lượng đại diện của mỗi tổ chức do các tổ chức đó thỏa thuận. Trường hợp không thỏa thuận được thì từng tổ chức xác định số lượng đại diện tham gia tương ứng theo số lượng thành viên của tổ chức mình trên tổng số thành viên của các tổ chức.

Sở dĩ có các trường hợp này do sự xuất hiện của nhiều tổ chức đại diện người lao động ngoài Công đoàn. Trước kia trong Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012, chỉ có Công đoàn là tổ chức đại diện người lao động duy nhất và có các quy định về hoạt động. Hiện nay, Bộ luật lao động năm 2019 cho phép nhiều tổ chức đại diện người lao động được thành lập và hoạt động tại cơ sở, dẫn tới trường hợp chồng chéo về quyền của các tổ chức đại diện người lao động này, vì vậy Bộ luật lao động năm 2019 cũng phải quy định về trường hợp có nhiều tổ chức có thể thực hiện quyền yêu cầu và trường hợp nhiều tổ chức nhưng không đủ điều kiện để yêu cầu thương lượng tập thể và tham gia thương lượng tập thể.

3. Đại diện thương lượng tập thể

Theo Khoản 3 Điều 69 Bộ luật lao động năm 2019, mỗi bên thương lượng tập thể có quyền mời tổ chức đại diện cấp trên của mình cử người tham gia là đại diện thương lượng và bên kia không được từ chối. Đại diện thương lượng tập thể của mỗi bên không được vượt quá số lượng mà các bên đã thỏa thuận, trừ trường hợp được bên kia đồng ý.

Theo đó, người đại diện thương lượng được tổ chức đại diện cấp trên cử và dưới sự đề nghị của tổ chức đại diện tại cơ sở. Người này phải có đủ khả năng, uy tín cũng như trách nhiệm để đại diện cho một tập thể tham gia thương lượng tập thể. Bên còn lại không được từ chối người đại diện thương lượng được cử của bên kia, vì đây không phải là vấn đề các bên tham gia thương lượng có thể thỏa thuận mà là quyền lựa chọn của riêng mỗi bên.

Số lượng người đại diện thương lượng cũng không được nhiều hơn số lượng thành viên được tham gia theo thỏa thuận ban đầu giữa hai bên, tức là không nhiều hơn số thành viên được tham gia thương lượng lao động. Suy ra số lượng người tham gia thương lượng tập thể có thể hoàn toàn là người đại diện thương lượng.

Như vậy, số lượng và thành phần tham dự thương lượng tập thể phần lớn đều phụ thuộc vào sự quyết định của các bên tham gia thương lượng tập thể, đại diện thương lượng cũng là do tự các bên cử. Pháp luật để các bên được tự do nhất trong hoạt động thương lượng tập thể để các bên có thể thoải mái đàm phán và thảo luận mà không xảy ra khúc mắc nào.

Luật Hoàng Anh

 

 

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư