Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào? (Phần 1)

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:02 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Theo Điều 42 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được sử dụng với 08 trường hợp chi trả sau:

1. Trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với các trường hợp đủ điều kiện hưởng theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 của Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015; trả phí khám giám định đối với trường hợp người lao động chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động mà kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người lao động tham gia Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được chi trả chi phí khám giám định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động (giám định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động) bởi Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với cả trường hợp được người sử dụng lao động giới thiệu đi khám giám định thương tật, bệnh tật, và trường hợp người lao động tự đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động mà không có sự giới thiệu của người sử dụng lao động. Tuy nhiên trường hợp người lao động tự đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động mà không có sự giới thiệu giới thiệu của người sử dụng lao động thì phải có kết quả giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nếu Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không chi trả toàn bộ các khoản phí về giám định cho người lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả cho người lao động trong 02 trường hợp trên phần còn lại mà Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chưa tri trả.

2. Chi trợ cấp một lần, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp phục vụ

Trợ cấp một lần ở đây là trường hợp người lao động được hưởng bù đắp về thu nhập tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giải quyết bảo hiểm trong một lần duy nhất, theo yêu cầu của người lao động.

Trợ cấp hàng tháng, khác với trợ cấp một lần, được chia nhỏ ra và chi trả cho người lao động hằng tháng cho người lao động có đủ điều kiện nhận trợ cấp bảo hiểm hằng tháng.

Hai trường hợp trên đều là trường hợp có thể áp dụng chung cho trợ cấp Bảo hiểm xã hội, tuy nhiên riêng đối với trợ cấp phục vụ chỉ áp dụng đối với trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi đối tượng áp dụng là người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần, tức là người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp dẫn đến mất khả năng lao động, sinh hoạt cá nhân. Trợ cấp phục vụ phát sinh nhằm đảm bảo người lao động có đủ khoản tiền để phục vụ cho hoạt động sinh hoạt hằng ngày của người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

3. Chi hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình

Trong trường hợp người lao động bị thương nặng dẫn đến phải có phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình (ví dụ: Tay giả, mạng nhựa tay, chân giả, nẹp đùi, nẹp cẳng chân, áo chỉnh hình, xe lăn, nạng,…) theo chỉ định của cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh, nơi phục hồi chức năng. Các chi phí mua các phương tiện, dụng cụ này được chi trả bởi Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu người lao động tham gia Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng như có đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

4. Chi dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

Người lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải trải qua quá trình dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Quá trình dưỡng sức, phục hồi sức khỏe này cũng đòi hỏi người lao động phải chi trả các khoản tiền thuốc men, tiền khám, chữa bệnh. Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả một khoản tiền dựa trên mức lương cơ sở của người lao động để đảm bảo người lao động có thể dưỡng sức, phục hồi sức khỏe một cách nhanh nhất.

Xem thêm: Sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào? (Phần 2)

Luật Hoàng Anh

 

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư