Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào? (Phần 2)

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:02 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào? (Phần 2) đã giới thiệu về 04 trường hợp chi từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về 04 trường hợp còn lại.

5. Chi hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Điều 56 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, hằng năm Quỹ bảo hiểm tai nạn xã hội dành 10% nguồn thu để hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động ở đây là hỗ trợ cho các hoạt động khám, chữa bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng lao động, điều tra lại các vụ tai nạn lao động theo yêu cầu của cơ quan Bảo hiểm xã hội, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động. Đây được coi là các hoạt động hỗ trợ chung chứ không phải cho từng cá nhân, tổ chức nào, vì vậy khoản chi này không đồng nhất với khoản mà Bảo hiểm y tế phải trả cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

6. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc

Người lao động được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp là những người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và trở lại làm việc. Chưa nhắc đến trách nhiệm của cơ quan Bảo hiểm xã hội hay Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người sử dụng lao động cũng có trách nhiệm bố trí, sắp xếp người lao động thực hiện các công việc phù hợp với khả năng, tình trạng sức khỏe sau khi người lao động phục hồi từ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đối với Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chỉ được thực hiện khi người lao động này đạt đủ điều kiện được quy định tại Điều 55 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015. Việc hỗ trợ này được thực hiện thông qua hỗ trợ học phí chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động, tức khoản tiền được trích ra từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động để hỗ trợ quá trình học tập, học nghề mới cho người lao động để người lao động chuyển nghề. Hoạt động hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cũng được thực hiện theo trình tự, thủ tục nhất định theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo không có cá nhân, tổ chức nào chiếm đoạt khoản tiền hỗ trợ này từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

7. Chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội

Chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp dùng để tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về bảo hiểm xã hội nói chung và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nói riêng; hiện đại hóa hệ thống quản lý, tổ chức bộ máy của cơ quan bảo hiểm các cấp. Các chi phí này được trích ra từ nguồn thu của Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (tức một phần của Quỹ bảo hiểm xã hội).

8. Chi đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng

Người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng được Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi đóng bảo hiểm y tế, thay cho khoản mà người lao động phải tự đóng bảo hiểm y tế, nhằm bù đắp các khoản mà người sử dụng lao động không đóng cho người lao động do không còn tồn tại quan hệ lao động.

Xem thêm: Sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào? (Phần 1)

Luật Hoàng Anh

 

 

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư