Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Thương lượng tập thể và nguyên tắc thương lượng là gì?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:01 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Thương lượng tập thể là hoạt động quan trọng giữa các chủ thể trong quan hệ lao động. Người lao động, người sử dụng lao động cũng rất quan tâm về các vấn đề liên quan đến thương lượng tập thể. Vậy thương lượng tập thể là gì? Các nguyên tắc thương lượng tập thể như thế nào? Để giải quyết các câu hỏi trên, Luật Hoàng Anh xin cung cấp thông tin trong bài viết sau.

I. Khái niệm thương lượng tập thể

Theo Điều 65 Bộ luật lao động năm 2019 số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019:

Điều 65. Thương lượng tập thể

Thương lượng tập thể là việc đàm phán, thỏa thuận giữa một bên là một hoặc nhiều tổ chức đại diện người lao động với một bên là một hoặc nhiều người sử dụng lao động hoặc tổ chức đại diện người sử dụng lao động nhằm xác lập điều kiện lao động, quy định về mối quan hệ giữa các bên và xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định.

Thương lượng tập thể khác với đối thoại tại nơi làm việc, bao gồm các yếu tố sau:

- Chủ thể có thể tham gia: Tổ chức đại diện người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động (đối thoại tại nơi làm việc không có tổ chức đại diện người lao động tham gia).

- Hoạt động chính của thương lượng: Đàm phán, thỏa thuận. Các hoạt động này được thực hiện dẫn tới một kết quả rõ ràng cuối cùng, là sự đồng thuận hoặc không. Do vậy việc đàm phán, thảo luận này phải được thực hiện có trình tự, số lượng người tham gia rõ ràng.

- Mục đích: Xác lập điều kiện lao động, quy định về mối quan hệ giữa các bên và xây dựng dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định. Theo đó, đầu tiên mục đích của thương lượng là đảm bảo xây dựng quan hệ lao động nói chung theo đúng chính sách của Nhà nước. Thứ hai, thương lượng nhằm giải quyết các vấn đề chưa được pháp luật quy định được để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của mình.

II. Nguyên tắc thương lượng

Theo quy định tại Điều 66 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019:

Điều 66. Nguyên tắc thương lượng tập thể

Thương lượng tập thể được tiến hành theo nguyên tắc tự nguyện, hợp tác, thiện chí, bình đẳng, công khai và minh bạch.

Các nguyên tắc được nêu trong quy định của Bộ luật lao động năm 2019 bao gồm:

- Nguyên tắc tự nguyện: Việc tự nguyện giữa các bên được thể hiện qua 02 vấn đề là sự tự nguyện khi tham gia thương lượng và tự nguyện trong hoạt động thảo luận, đàm phán và đưa ra được kết quả cuối cùng của hoạt động thương lượng.

+ Sự tự nguyện trong việc tham gia thương lượng là không tuyệt đối vì theo Điều 70 Bộ luật lao động năm 2019, khi có một bên yêu cầu thì các bên phải thỏa thuận tổ chức thương lượng, bên còn lại không được từ chối thương lượng. Tuy nhiên thep quy định tại Điều 71 thì thương lượng vẫn có thể không được tiến hành nếu một bên từ chối thương lượng hoặc không tiến hành thương lượng trong thời hạn quy định.

+ Sự tự nguyện trong hoạt động đàm phán, thỏa thuận và đưa ra kết quả cuối cùng của hoạt động thương lượng là tuyệt đối. Khi các bên bước vào thương lượng, các bên không bị ép buộc hoặc không được ép buộc bên còn lại phải tuân theo ý kiến của riêng mình mà phải thảo luận dựa trên sự cân bằng quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các bên. Nếu một trong các bên không đồng ý về nội dung thương lượng, các bên không thể đạt được sự đồng thuận.

- Nguyên tắc hợp tác, thiện chí: Các bên một khi đã tham gia thương lượng thì phải có tinh thần phối hợp, mong muốn đạt được kết quả từ việc thực hiện việc đàm phán thảo luận. Một cuộc thương lượng không thể thành công nếu một bên không hợp tác với các bên còn lại trong việc trao đổi, thỏa thuận hay một bên không có mong muốn thỏa thuận. Hợp tác và thiện chí thể hiện qua việc các bên tham gia thực hiện đúng quy trình thương lượng, lựa chọn những người có khả năng và tâm huyết tham gia thương lượng,…

- Nguyên tắc bình đẳng: Các bên phải thảo luận, đàm phán trên tinh thần bình đẳng. Theo đó, các bên tham gia bình đẳng trong hoạt động thương lượng tập thể, cùng có các quyền và các nghĩa vụ giống nhau trong hoạt động tổ chức thương lượng, các ý kiến, đóng góp và quan điểm của các bên có trọng lượng như nhau và phải được bên còn lại cân nhắc, thảo luận một cách công bằng và tôn trọng.

- Nguyên tắc công khai, minh bạch: Hoạt động tổ chức lao động phải được thực hiện một cách công khai, thời gian, địa điểm rõ ràng. Việc đàm phán, thảo luận phải có biên bản làm việc rõ ràng ghi lại toàn bộ quá trình thương lượng, có sự xác nhận của các bên. Đồng thời, kết quả của hoạt động thương lượng tập thể cũng phải được thông báo cho tất cả người lao động và các chủ thể liên quan khác.

Về thương lượng tập thể, Bộ luật lao động năm 2019 quy định tương đối chi tiết về khái niệm và các nguyên tắc của hoạt động này, thể hiện đây là một hoạt động quan trọng, và cũng là hoạt động có lợi để thể hiện dân chủ tại cơ sở.

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư