Tổng hợp kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

Tổng hợp kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động là một trong các bước quan trọng trong quá trình đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, sau khi đã nhận diện các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và các nguy cơ kèm theo. Vậy tổng hợp kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào? Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

Theo Điều 6 Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/05/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, việc tổng hợp kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện gồm 03 hoạt động sau:

1. Xếp loại mức độ nghiêm trọng của nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tương ứng với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại được nhận diện

Từ các hoạt động triển khai đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động dưới sự tham mưu của người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động và người làm công tác y tế thực hiện xếp loại mức độ nghiêm trọng của nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tương ứng với các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đã được nhận diện trước đó. Các mức độ đánh giá từ ít nghiêm trọng đến rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng phụ thuộc vào số lượng yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại cũng như mức độ ảnh hưởng của chúng đến người lao động đang làm việc tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.

2. Xác định các nguy cơ rủi ro chấp nhận được và các biện pháp giảm thiểu nguy cơ rủi ro đến mức hợp lý

Các nguy cơ rủi ro có thể chấp nhận được hay không phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng mà các nguy cơ này được xếp loại. Ví dụ: Đối với nguy cơ xảy ra tai nạn do máy cắt tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, được xếp vào loại rất nghiêm trọng do máy cắt một khi đã cắt vào cơ thể người lao động có thể gây ra các vết thương nghiêm trọng ở bụng và cổ, những vị trí trọng yếu, khó cầm máu cũng như dễ gây tử vong, dẫn đến xác định nguy cơ này không thể được chấp nhận mà phải có biện pháp khắc phục. Ngược lại, nguy cơ xảy ra tai nạn lao động do máy cắt nhưng loại dao cắt nhỏ hơn, cũng không sắc bằng loại dao cắt trên, được người sử dụng lao động xác định nguy cơ này có thể chấp nhận được do nếu cắt vào cơ thể của người lao động thì cũng chỉ gây ra các vết cắt nhỏ, không thể gây thương tích nghiêm trọng cho người lao động.

Các biện pháp được người sử dụng lao động xây dựng dưới sự hỗ trợ của các bộ phận phụ trách quản lý, giám sát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại (bộ phận an toàn, vệ sinh lao động, bộ phận y tế), nhưng phải phù hợp với các nguy cơ rủi ro, các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc. Các biện pháp này bao gồm biện pháp làm giảm thiểu rủi ro và biện pháp triệt tiêu rủi ro. Hầu hết các trường hợp không thể triệt tiêu các rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, nên biện pháp làm giảm thiểu rủi ro thường được sử dụng nhiều hơn. Các biện pháp mà người sử dụng xây dựng phải đảm bảo các rủi ro được giảm về mức hợp lý, có thể chấp nhận được.

3. Tổng hợp kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; đề xuất các biện pháp nhằm chủ động phòng, ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động, phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở sản xuất, kinh doanh

Kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động được các bộ phận an toàn, vệ sinh lao động, bộ phận y tế tổng hợp cho người sử dụng lao động, từ các kết quả này, người sử dụng lao động đề xuất các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động, phù hợp với tính hình thực tế của cơ sở sản xuất, kinh doanh. Các biện pháp này được đưa vào kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có trách nhiệm phân công các bộ phận, các cá nhân thực hiện các biện pháp này và phải tổng hợp kết quả thực hiện các biện pháp sau 01 năm kế hoạch. Vì vậy việc đề xuất các biện pháp phải được người sử dụng lao động xem xét kỹ lưỡng.

Luật Hoàng Anh

 

 

 

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quyền của an toàn, vệ sinh viên như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 09/07/2021

Bài viết giải thích về quyền của an toàn, vệ sinh viên

Các yếu tố đặc thù liên quan đến đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 10/07/2021

04 yếu tố đặc thù liên quan đến đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao

Xây dựng nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 10/07/2021

Bài viết giải thích việc xây dựng nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao

Thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 10/07/2021

Bài viết giải thích về việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh như thế nào?