Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Triển khai, đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:59 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

1. Thời gian và phạm vi thực hiện triển khai, đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm

Theo Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ:

- Việc lên kế hoạch và thực hiện đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại được người sử dụng lao động thực hiện ít nhất 01 năm 01 lần, vì các yếu tố nguy hiểm, có hại không thể biến mất, giảm thiểu trong thời gian ngắn, người sử dụng lao động phải tiến hành theo dõi qua từng năm, để nắm được chiều hướng giảm của các yếu tố nguy hiểm, có hại đã được xác định, phát hiện ra các yếu tố mới và lên kế hoạch lâu dài.

- Người sử dụng lao động triển khai, đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong phạm vi nơi làm việc, nơi được xác định có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại cho người lao động. Do đối với nơi sử dụng lao động là cơ sở sản xuất, kinh doanh, có nhiều người lao động cũng như nhiều bộ phận, khó có thể quản lý chung, người sử dụng lao động phải thực hiện kiểm tra theo từng tổ, đội, phân xưởng.

2. Nội dung của hoạt động kiểm tra biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc

Theo Khoản 3 Điều Điều 7 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ, có 06 nội dung kiểm tra biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại:

a. Tình trạng an toàn, vệ sinh lao động của máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng và nơi làm việc

Đây là nội dung kiểm tra chung, khái quát về môi trường làm việc, điều kiện làm việc. Tình trạng an toàn, vệ sinh lao động của máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng và nơi làm việc được kiểm tra lại sau khi người sử dụng lao động đã có các biện pháp khắc phục, phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, độc hại để đánh giá mức độ thực hiện, hiệu quả của các biện pháp của người sử dụng lao động. Các hoạt động này chủ yếu mang tính kỹ thuật, người thực hiện nhiệm vụ kiểm tra dựa vào kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để kiểm tra các thông số, yếu tố kỹ thuật đối với thiết bị, máy móc, các yếu tố tại nơi làm việc.

b. Việc sử dụng, bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân; phương tiện phòng cháy, chữa cháy; các loại thuốc thiết yếu, phương tiện sơ cứu, cấp cứu tại chỗ

Đây là hoạt động kiểm tra các trang thiết bị đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí các trang thiết bị này tại nơi làm việc để đảm bảo an toàn, vệ sinh cho người lao động, giảm thiểu các yếu tố nguy hiểm, có hại. Tuy nhiên việc bảo quản, sử dụng có trang thiết bị này chủ yếu phụ thuộc vào người lao động, vì người lao động là chủ thể trực tiếp sử dụng các trang thiết bị này.

c. Việc quản lý, sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Người sử dụng lao động giao nhiệm vụ kiểm tra việc quản lý, sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Hoạt động quản lý, sử dụng máy, thiết bị, vật tư cũng do người sử dụng lao động đề ra và yêu cầu người lao động thực hiện, việc giám sát này thực chất là giám sát người lao động có đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động không.

d. Kiến thức và khả năng của người lao động trong xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp

Các nội dung trên đều là các nội dung kiểm tra về các yếu tố khách quan, hoạt động chung tại nơi làm việc, ngược lại, hoạt động kiểm tra kiến thức và khả năng có đội tượng là người lao động. Người sử dụng lao động đã tổ chức huấn luyện, tuyên truyền cho người lao động thì cũng phải kiểm tra người lao động có tiếp thu được gì qua những hoạt động này. Việc kiểm tra kiến thức, khả năng của người lao động được thực hiện thông qua các hoạt động khảo sát, sát hạch đối với người lao động.

đ. Việc thực hiện chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động

Các chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe của người lao động do người sử dụng lao động có trách nhiệm đảm bảo. Tuy nhiên, người sử dụng lao động cũng phân công các chủ thể như bộ phận, người làm công tác y tế làm các công việc này. Hoạt động kiểm tra ở đây là để giám sát các chủ thể này có thực hiện đúng như biện pháp mà người sử dụng lao động đã đề ra không và kết quả của việc thực hiện như thế nào.

e. Việc thực hiện kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động, Điều tra tai nạn lao động

Trên thực tế đây là các hoạt động phát sinh trong quá trình quản lý của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động thực hiện các biện pháp theo kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động, Điều tra tai nạn khi các chủ thể này trực tiếp đến nơi làm việc có yếu tố nguy hiểm và đánh giá, góp ý cho người sử dụng lao động. Sau một thời gian thực hiện, người sử dụng lao động phải đảm bảo chính người sử dụng lao động, người thực hiện các nhiệm vụ mà người sử dụng lao động giao và người lao động thực hiện theo các kiến nghị này, kiểm tra mức độ thực hiện và kết quả tạm thời.

2. Nội dung đánh giá hiệu quả biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc

Theo Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ, việc đánh giá hiệu quả biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc có 02 nội dung:

a. Việc tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc

Dựa trên hoạt động kiểm tra, người sử dụng lao động tiến hành đánh giá các về các biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc như sau:

- Lộ trình thực hiện đã đạt được

- Mức độ thành công của các biện pháp

- Các trở ngại trên thực tế

- Các điểm yếu cần khắc phục của các biện pháp mà người sử dụng lao động đề ra.

b. Kết quả cải thiện điều kiện lao động

Kết quả cải thiện điều kiện lao động bao gồm các kết quả thực hiện các biện pháp của người sử dụng lao động để cải tạo điều kiện lao động, dựa vào công tác kiểm tra, người sử dụng lao động có thể so sánh điều kiện lao động của người lao động trong thời điểm kiểm tra và thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, có hại.

Luật Hoàng Anh

 

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư