Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật người lao động là người giúp việc gia đình như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:03 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

1. Phát hiện và thu thập chứng cứ về hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 122 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động thì mới có căn cứ để xử lý kỷ luật người lao động. Trong trường hợp thông thường, khi phát hiện ra hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì người sử dụng lao động có 02 cách để chứng minh người lao động có lỗi và có thực hiện hành vi vi phạm kỷ luật:

- Lập biên bản vi phạm kỷ luật lao động nếu phát hiện hành vi vi phạm của người lao động ngay khi người lao động thực hiện

- Thu thập chứng cứ về hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động

Tuy nhiên, đối với trường hợp người lao động là người giúp việc cho gia đình, thì rất khó để người sử dụng lao động có thể lập biên bản vi phạm kỷ luật lao động ngay khi người lao động thực hiện hành vi do người lao động làm việc tại nhà người lao động, môi trường làm việc của người lao động không phải môi trường lao động nghiêm ngặt, cũng như các hành vi vi phạm của người lao động có thể xảy ra chớp nhoáng, khó phát hiện khi người sử dụng lao động hay thành viên hộ gia đình không ở nhà.

Khi người sử dụng lao động lập biên bản vi phạm kỷ luật lao động hoặc đã thu thập đủ chứng cứ chứng minh người lao động vi phạm kỷ luật lao động thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động giúp việc gia đình, người đại diện theo pháp luật của người lao động (nếu người lao động là người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi) về việc xử lý kỷ luật đối với người lao động (theo quy định tại Điểm d Khoản 6 Điều 89 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ). Đối với trường hợp bình thường, người sử dụng lao động còn phải thông báo cho tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, nhưng người lao động giúp việc cho gia đình làm việc tại nhà người sử dụng lao động, hầu như không tham gia tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở nào, nên người sử dụng lao động không phải thông báo cho chủ thể này.

2. Tổ chức họp xử lý kỷ luật

2.1. Thành phần tham gia

Cuộc họp xử lý kỷ luật được tổ chức bởi người sử dụng lao động, các chủ thể phải tham gia bao gồm:

- Người sử dụng lao động

- Người lao động là người giúp việc gia đình vi phạm kỷ luật lao động

- Người đại diện theo pháp luật của người lao động giúp việc gia đình vi phạm kỷ luật lao động trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi

Cuộc họp không có sự tham gia của đại diện tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (do không có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở).

Trên thực tế, đây có thể coi là một cuộc trao đổi riêng giữa các bên về vấn đề vi phạm kỷ luật và hình thức xử lý kỷ luật cho người lao động, do người lao động (đại diện người lao động) và người sử dụng lao động đều là các chủ thể liên quan trực tiếp về quyền và lợi ích trong quan hệ lao động.

2.2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp xử lý kỷ luật người lao động

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 70 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ, trong ít nhất 05 ngày làm việc trước khi tổ chức họp kỷ luật lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho các chủ thể tham gia họp kỷ luật lao động về thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp xử lý kỷ luật.

2.3. Nội dung cuộc họp

Các bên tiến hành thảo luận về các nội dung sau:

- Hành vi vi phạm của người lao động giúp việc trong gia đình

- Căn cứ pháp lý: Luật, nội quy lao động, hợp đồng lao động, thỏa thuận khác

- Chứng cứ mà người sử dụng lao động thu thập được để chứng minh lỗi và hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động

- Hình thức kỷ luật phù hợp với hành vi và lỗi của người lao động giúp việc gia đình

Theo Điểm c Khoản 1 Điều 122 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, người lao động có quyền bào chữa cho mình (hoặc nhờ luật sư, người đại diện theo pháp luật của mình bào chữa) trong quá trình thảo luận của cuộc họp.

Người sử dụng lao động ở trường hợp này toàn quyền quyết định về hình thức xử lý kỷ luật với người lao động (không có sự can thiệp của tổ chức đại diện người lao động), việc thảo luận ở đây chỉ nhằm xác minh chứng cứ của người sử dụng lao động, hành vi, lỗi của người lao động, cũng như các căn cứ về xử lý kỷ luật lao động, đảm bảo tính minh bạch, khách quan trong xử lý kỷ luật lao động.

2.4. Kết thúc cuộc họp xử lý kỷ luật

Khi kết thúc cuộc họp xử lý kỷ luật thông thường thì người sử dụng lao động phải lập biên bản cuộc họp. Tuy nhiên đối với trường hợp người lao động là người giúp việc gia đình thì không cần lập biên bản cuộc họp (Theo Điểm đ Khoản 6 Điều 89 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ).

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư