Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Xây dựng nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:03 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

1. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao, theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 03/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/08/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có trách nhiệm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy trình đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

Trên thực tế, đối với bất kỳ ngành nghề nào, người sử dụng lao động cũng có trách nhiệm phải xây dựng và ban hành nội quy lao động, trong đó có nội dung về an toàn, vệ sinh lao động, cũng như xây dựng, ban hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc cho mình tại cơ sở lao động. Tuy nhiên, đối với trường hợp người lao động là người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao, địa điểm và thời gian làm việc không cố định do tính chất đặc thù của công việc, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động mà người sử dụng lao động xây dựng không nhắm tới phạm vi nơi làm việc cố định mà đối với người lao động tại nhiều nơi làm việc khác nhau. Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm đảm bảo việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các quy định này phù hợp với tính chất công việc của người lao động (về thời giờ, về mức lương, về các yếu tố khách quan khác).

2. Trách nhiệm của người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao

Theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 03/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/08/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao có 02 trách nhiệm:

- Chấp hành nội quy, quy trình về an toàn, vệ sinh lao động mà người sử dụng lao động đã xây dựng và ban hành: Đây là trách nhiệm mà bất kỳ người lao động nào cũng phải thực hiện khi người sử dụng lao động ban hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động (thông qua nội quy lao động hoặc quy định khác), không riêng đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao.

- Kiến nghị người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung nội quy, quy trình cho phù hợp với công việc của người lao động: Do tính chất đặc thù của công việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao, người sử dụng lao động có thể chưa lường trước được các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện quy định, quy trình an toàn, vệ sinh lao động mà mình xây dựng. Mà người lao động là chủ thể chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các nội quy, quy trình về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động xây dựng và ban hành, nên cũng là chủ thể có khả năng nhận thấy các bất cập trong các quy định này. Tuy nhiên người lao động không được tự ý không thực hiện, chống đối lại nội quy, quy trình về an toàn, vệ sinh lao động mà người sử dụng lao động xây dựng, thay vào đó, người lao động có quyền, cũng như có trách nhiệm phải kiến nghị người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung nội quy, quy trình để phù hợp hơn với tính chất công việc của mình.

3. Nội dung xây dựng nội quy, quy trình đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao

Dựa trên Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 03/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/08/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có 05 nội dung cơ bản của nội quy, quy trình an toàn, vệ sinh lao động mà khi xây dựng các quy định này người sử dụng lao động bắt buộc phải nêu:

a. Yêu cầu về thời gian, thời giờ, địa điểm tập luyện, thi đấu, biểu diễn, sáng tạo

Thời gian, thời giờ, địa điểm tập luyện, thi đấu, biểu diễn, sáng tạo của người lao động không được pháp luật về lao động giới hạn, người sử dụng lao động căn cứ vào tình hình thực tế, môi trường lao động, tính chất công việc để bố trí, sắp xếp các vấn đề này cho người lao động, đảm bảo sức khỏe, thời giờ nghỉ ngơi cho người lao động.

b. Nguyên tắc an toàn trong tập luyện, thi đấu, biểu diễn, sáng tạo

Với mỗi ngành nghề, đặc biệt với các công việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao, thì đều có các nguyên tắc đảm bảo an toàn khi làm việc khác nhau để phù hợp với công việc mà người lao động thực hiện. Tuy nhiên, đối với các công việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao, các tiêu chuẩn an toàn trong tập luyện, thi đấu, biểu diễn phải được quy định nghiêm ngặt vì nếu không đảm bảo thì người lao động có khả năng gặp tai nạn lao động cao, dẫn đến chấn thương hoặc mắc bệnh nghề nghiệp khiến người lao động không thể tiếp tục thực hiện công việc.

c. Nguyên tắc an toàn trong sử dụng đạo cụ, thiết bị tập luyện, thi đấu, biểu diễn, sáng tạo

Tương tự như trường hợp trên, công việc nghệ thuật, thể dục, thể thao có thể đòi hỏi người lao động phảu sử dụng đạo cụ, thiết bị tập luyện, thi đấu, biểu diễn, sáng tạo. Người lao động phải được hướng dẫn sử dụng cũng như được khuyến cáo nguyên tắc an toàn khi sử dụng các đạo cụ, thiết bị này nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động. Do đó người sử dụng lao động phải xây dựng nguyên tắc sử dụng lao đạo cụ, thiết bị an toàn.

d. Nguyên tắc kiểm soát yếu tố nguy hại, nguy hiểm; xử lý sự cố và ứng cứu khẩn cấp

Đây là nguyên tắc dự trù mà người sử dụng lao động phải xây dựng cho mục đích tập huấn, hướng dẫn người lao động phòng trường hợp xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật,… để người lao động có thể tự mình xử lý một phần hoặc ứng cứu kịp thời cho người lao động khác nhằm giảm thiểu các hậu quả mà tai nạn lao động, các yếu tố nguy hại, nguy hiểm, sự cố gây ra.

đ. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan

Khi người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao, ngoài người sử dụng lao động, người lao động còn có liên hệ với các đơn vị tổ chức sự kiện, giải đấu, giải thưởng, triển lãm,… Tại đây nơi mà các đơn vị, tổ chức, cá nhân này bố trí và thỏa thuận với người sử dụng lao động, người lao động thực hiện công việc của mình. Vì thế khi xảy ra các sự cố, tai nạn lao động, không đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, các tổ chức, cá nhân có liên quan này cũng phải có trách nhiệm. Nhưng để xây dựng các trách nhiệm rõ ràng thì phải có quy định cụ thể. Vì vậy, người sử dụng lao động phải quy định về nội dung này trong nội quy, quy trình an toàn, vệ sinh lao động của mình.

Xem thêm: Các yếu tố đặc thù liên quan đến đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao như thế nào?

Luật Hoàng Anh

                                                                                                                            

 

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư