Báo cáo tình hình sử dụng biên lai đặt in, tự in?

Theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016, biên lai là chứng từ do tổ chức thu phí, lệ phí lập khi thu các khoản tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Cũng theo Điều trên thì biên lai có 03 hình thức là biên lai điện tử, biên lai tự in và biên lai đặt in. Trên thực tế việc sử dụng biên lai đặt in, tự in được quy định như thế nào? Có cần phải báo cáo tình hình sử dụng biên lai đặt in, tự in hay không? Bài viết sau đây của chúng tôi sẽ trình bày về vấn đề này.

1. Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng biên lai

1.1. Khái niệm biên lai đặt in, tự in

Theo quy định tại Điểm a, b Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước, biên lai đặt in, biên lai tự in được hiểu là:

Biên lai đặt in là biên lai do tổ chức thu phí, lệ phí đặt in theo mẫu để sử dụng khi cung ứng các dịch vụ công có thu phí, lệ phí hoặc do cơ quan thuế đặt in để bán cho các tổ chức thu phí, lệ phí.

Biên lai tự in là biên lai do tổ chức thu phí, lệ phí tự in trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các thiết bị khác khi cung ứng các dịch vụ công có thu phí, lệ phí.

1.2. Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng biên lai

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, hàng quý, tổ chức thu phí, lệ phí có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng biên lai.

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng biên lai theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý sử dụng biên lai.

Ví dụ: Quý thứ nhất sử dụng biên lai của doanh nghiệp X là quý 2 năm 2020, tức là hết tháng 6/2020. Vậy thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng biên lai theo quý chậm nhất của doanh nghiệp X là ngày 31/7/2020.

2. Nội dung báo cáo tình hình sử dụng biên lai

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 38 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, gồm các nội dung sau:

- Tên đơn vị, mã số thuế (nếu có), địa chỉ của tổ chức sử dụng biên lai đặt in, tự in.

- Tên loại biên lai

Theo Điều 2 Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 có 02 loại là biên lai in sẵn mệnh giá và biên lai không in sẵn mệnh giá. Trong đó:

+ Biên lai in sẵn mệnh giá là loại biên lai mà trên mỗi tờ biên lai đã được in sẵn số tiền phí, lệ phí cho mỗi lần nộp tiền và được sử dụng để thu các loại phí, lệ phí mà mức thu được cố định cho từng lần (kể cả các hình thức tem, vé).

+ Biên lai không in sẵn mệnh giá là loại biên lai mà trên đó số tiền thu được do tổ chức thu phí, lệ phí lập khi thu tiền phí, lệ phí.

- Ký hiệu mẫu biên lai, ký hiệu biên lai

- Số tồn đầu kỳ, mua phát hành trong kỳ

- Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ

- Tồn cuối kỳ gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

3. Cách ghi báo cáo tình hình sử dụng biên lai

Trường hợp trong kỳ không sử dụng biên lai, tại Báo cáo sử dụng biên lai ghi số lượng biên lai sử dụng bằng không.

Trường hợp kỳ trước đã sử dụng hết biên lai, đã báo cáo tình hình sử dụng biên lai kỳ trước với số tồn bằng không (0), trong kỳ không thông báo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí, không sử dụng biên lai thì tổ chức thu phí, lệ phí không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng biên lai.

Trường hợp tổ chức thu phí, lệ phí ủy nhiệm cho bên thứ ba lập biên lai thì tổ chức thu phí, lệ phí vẫn phải báo cáo tình hình sử dụng biên lai.

Báo cáo tình hình sử dụng biên lai theo Mẫu số BC26/BLĐT hoặc Mẫu số BC26/BLG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

4. Trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng biên lai khi giải thể, chia tách, sáp nhập, chuyển đổi sở hữu.

Giải thể theo Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020 được hiểu là chấm dứt hoạt động và sự tồn tại khi doanh nghiệp thuộc vào các trường hợp bị giải thể. Ví dụ, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

Chia doanh nghiệp theo quy định tại Điều 198 Luật Doanh nghiệp năm 2020 là việc công ty chia chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.

Tách doanh nghiệp được quy định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp năm 2020 được hiểu là việc công ty chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 38 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, Tổ chức thu phí, lệ phí có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng biên lai khi giải thể, chia tách, sáp nhập, chuyển đổi sở hữu cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán phí, lệ phí.

Trên đây là quy định về báo cáo tình hình sử dụng biên lai đặt in, tự in của tổ chức thu phí, lệ phí.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế?

Hỏi đáp Thuế 11/06/2021

Xử lý trong trường hợp hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế bị mất, cháy, hỏng.

Quy định về bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

Hỏi đáp Thuế 11/06/2021

Các quy định về bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in và quy trình thông báo phát hành hóa đơn của cơ quan thuế.

Nguyên tắc tạo biên lai theo hình thức đặt in, tự in?

Hỏi đáp Thuế 14/06/2021

Trình bày các nguyên tắc phải tuân theo khi tạo biên lai theo hình thức đặt in, tự in.

Thông báo phát hành biên lai đặt in, tự in?

Hỏi đáp Thuế 14/06/2021

Nội dung và quy trình, thủ tục thông báo phát hành biên lai tự đặt, tự in