Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Có được công khai thông tin người nộp thuế hay không?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:58 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Theo quy định tại Điều 99 Luật Quản lý thuế năm 2019, cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, cơ quan cung cấp, trao đổi thông tin người nộp thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đều phải giữ bí mật thông tin người nộp thuế để đảm bảo nguyên tắc bảo mật về thông tin. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thông tin người nộp thuế sẽ được công khai. Bài viết sau đây của chúng tôi sẽ làm rõ vấn đề này.

1. Các cơ quan có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế cung cấp thông tin người nộp thuế

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 99 Luật Quản lý thuế năm 2019, để phục vụ hoạt động tố tụng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin người nộp thuế cho các cơ quan sau khi có yêu cầu bằng văn bản:

+ Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án.

+ Thanh tra nhà nước, Kiểm toán nhà nước.

+ Cơ quan quản lý thuế nước ngoài phù hợp với điều ước quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

+ Một số cơ quan quản lý khác của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Các trường hợp công khai thông tin người nộp thuế

Căn cứ vào Điều 100 Luật Quản lý thuế năm 2019, quy định chi tiết tại Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, cơ quan quản lý thuế công khai thông tin người nộp thuế trong các trường hợp sau:

- Trốn thuế, tiếp tay cho hành vi trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, vi phạm pháp luật về thuế rồi bỏ trốn khỏi trụ sở kinh doanh; phát hành, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

+ Trốn thuế theo quy định của Điều 143 Luật Quản lý thuế năm 2019 được hiểu là việc thực hiện các hành vi, phương pháp mà pháp luật không cho phép nhằm mục đích giảm số thuế phải nộp. Ví dụ: không nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ đăng ký thuế, không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa.

+ Tương tự như trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế cũng nhằm vào mục đích không nộp thuế, nộp ít hơn số thuế phải nộp bằng thủ đoạn, hành vi nào đó dẫn đến thất thu ngân sách Nhà nước. Theo Luật sư Nguyễn Trọng Hạnh – Đoàn Luật sư TP.HCM, hành vi trốn tránh nghĩa vụ thuế đối với thuế trực thu được coi là trốn thuế, hành vi trốn tránh nghĩa vụ thuế gián thu được coi là chiếm đoạt tiền thuế. 

Ví dụ: Ngày 13/6/2017, ông Nguyễn Như Hải (nhận dịch vụ đăng ký thuế cho xe ô tô) bị khởi tố hình sự về tội làm giả con dấu, làm giả giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước của Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước để chiếm đoạt tiền nộp lệ phí trước bạ của các chủ xe.

+ Vi phạm pháp luật về thuế rồi bỏ trốn thì cơ quan quản lý thuế công khai thông tin để tìm kiếm và buộc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

+ Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là hành vi bị cấm nên cũng sẽ bị công khai thông tin. Một số hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là: sử dụng hóa đơn, chứng từ giả, sử dụng hóa đơn, chứng từ đã hết giá trị sử dụng.

- Không nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 43 Luật Quản lý thuế năm 2019 bao gồm tờ khai thuế và các tài liệu liên quan làm căn cứ để người nộp thuế khai thuế, tính thuế, xác định số tiền thuế phải nộp. Đối với từng loại hồ sơ khai thuế, Chính phủ quy định thời hạn nộp khác nhau. Bởi vậy nếu quá thời hạn nộp hồ sơ khai thuế mà người nộp thuế không nộp thì cơ quan quản lý thuế không thể nắm bắt được tình trạng nghĩa vụ thuế. Việc công khai thông tin người nộp thuế khi quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế nhằm cảnh cáo, thúc giục người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ của mình.

- Ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Theo quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019, khi không tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh nữa thì tổ chức, doanh nghiệp,… phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để tránh bị tiếp tục tính thuế. Thêm vào đó, doanh nghiệp chỉ được thực hiện hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh nhằm nắm bắt, kiểm soát tình hình hoạt động.

- Các hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân khác.

Cơ quan quản lý thuế công khai thông tin người nộp thuế trong trường hợp này nhằm bảo đảm quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

 - Không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật như: Từ chối không cung cấp thông tin tài liệu cho cơ quan quản lý thuế, không chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra và các yêu cầu khác của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, người nộp thuế sẽ bị công khai thông tin khi có hành vi chống, ngăn cản công chức thuế, công chức hải quan thi hành công vụ.

- Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước hoặc hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành.

Tương tự như trường hợp quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, khi hết hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước mà người nộp thuế không tự nguyện thực hiện thì cơ quan quản lý thuế sẽ công khai thông tin để buộc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ, tránh việc thất thu ngân sách Nhà nước.

- Cá nhân, tổ chức không chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà có hành vi phát tán tài sản, bỏ trốn.

Cơ quan quản lý thuế trong trường hợp này công khai thông tin người nộp thuế để cùng với các cơ quan khác phối hợp tìm kiếm người nộp thuế, buộc họ bồi thường tài sản đã phát tán, hoàn thành nghĩa vụ còn nợ đối với Nhà nước về thuế, đảm bảo trật tự công tác quản lý thuế và nguồn ngân sách Nhà nước.

Trên đây là các trường hợp cơ quan quản lý thuế công khai thông tin người nộp thuế mà không vi phạm nguyên tắc bảo mật thông tin

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Top các công ty luật, văn phòng luật nổi tiếng và uy tín Mẫu đơn đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền Quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực như thế nào? Quản lý và sử dụng phí kiểm định phòng cháy và chữa cháy như thế nào? Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực là bao nhiêu? Mức thu phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy là bao nhiêu? Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận thuốc bảo vệ thực vật năm 2021 là bao nhiêu? Mức thu phí kiểm định thực vật xuất cảnh, quá cảnh năm 2021 là bao nhiêu? Quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp như thế nào? Mức thu phí, lệ phí hỗ trợ dịch Covid 19 Mẫu đơn đề nghị cấp lại tem nộp phí sử dụng đường bộ Mẫu biên bản thu tem nộp phí sử dụng đường bộ mới nhất 2021 Mẫu thông báo về việc không được trả lại/bù trừ tiền phí mới nhất 2021 Mẫu thông báo về việc chưa đủ điều kiện thuộc diện không chịu phí sử dụng đường bộ Mẫu quyết định về việc trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ mới nhất 2021 Mẫu đơn xin tạm dừng lưu hành và mẫu thông báo về việc không đủ điều kiện đăng ký tạm dừng lưu hành 2021 Mẫu biên bản xử lý việc thu sai mức phí sử dụng đường bộ Mẫu biên bản thu tem và giấy chứng nhận kiểm định mới nhất 2021 Mẫu biên bản tạm giữ phù hiệu, biển hiệu và mẫu đơn đề nghị trả lại phù hiệu, biển hiệu mới nhất 2021

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư