Quy định như thế nào về quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn?

Một trong những biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế là biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn. Trong bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ trình bày quy định về quyết định cưỡng chế này.

1. Nội dung quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

1.1. Nội dung

Nội dung của quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn được quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 như sau:

- Nội dung quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn cần ghi rõ:

+ Căn cứ ra quyết định cưỡng chế.

+ Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế bị cưỡng chế.

+ Lý do bị cưỡng chế và số tiền bị cưỡng chế.

Quyết định này được lập theo Mẫu số 04/CC tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

- Nội dung thông báo ngừng sử dụng hóa đơn:

+ Căn cứ ra thông báo.

+ Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế bị cưỡng chế.

+ Lý do ngừng sử dụng hóa đơn.

+ Ký hiệu mẫu, ký hiệu, số hóa đơn ngừng sử dụng, ngày ngừng sử dụng hóa đơn.

1.2. Thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế

các chủ thể sau có thẩm quyền ra quyết định khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập:

+ Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế.

+ Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan.

+ Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan.

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh

- Các chủ thể trên có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế đối với các quyết định hành chính về quản lý thuế do mình ban hành hoặc cấp dưới ban hành nhưng không có thẩm quyền cưỡng chế, hoặc cấp dưới có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế nhưng không đủ điều kiện về lực lượng, phương tiện để tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế và có văn bản đề nghị cấp trên ra quyết định cưỡng chế.

Trường hợp cấp trưởng vắng mặt có thể giao quyền cho cấp phó xem xét ban hành quyết định cưỡng chế.

Việc giao quyền được thực hiện bằng văn bản theo Mẫu số 09/CC tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Lưu ý: Cấp phó được giao quyền phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước cấp trưởng và trước pháp luật. Người được giao quyền không được giao quyền tiếp cho bất kỳ cá nhân nào khác.

2. Thời điểm ban hành quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, quyết định cưỡng chế được ban hành tại các thời điểm sau

- Ngay sau ngày hết thời hiệu của các quyết định cưỡng chế sau:

+ Quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế.

+ Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập đối với cá nhân.

+ Quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan (nếu có).

- Ngay sau ngày đủ điều kiện chuyển biện pháp cưỡng chế theo quy định tại khoản 3 Điều 125 Luật Quản lý thuế.

3. Phương thức gửi quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn tới người nộp thuế

Căn cứ vào Điểm c Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, có các phương thức sau đây để gửi quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn:

3.1. Phương thức điện tử

Quyết định cưỡng chế được gửi bằng phương thức điện tử đối với trường hợp đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực quản lý thuế, trường hợp chưa đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực quản lý thuế thì quyết định cưỡng chế được gửi bằng thư bảo đảm qua đường bưu chính hoặc giao trực tiếp.

3.2. Phương thức giao trực tiếp

Trường hợp quyết định được giao trực tiếp mà tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế không nhận thì người có thẩm quyền hoặc công chức thuế, công chức hải quan có trách nhiệm giao quyết định cưỡng chế lập biên bản về việc tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế không nhận quyết định, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi tổ chức, cá nhân có địa chỉ đăng ký với cơ quan quản lý thuế thì được coi là quyết định đã được giao.

3.3.  Phương thức gửi qua đường bưu điện bằng hình thức bảo đảm

Nếu sau thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định cưỡng chế đã được gửi qua đường bưu điện đến lần thứ ba mà bị trả lại do tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế không nhận; hoặc quyết định cưỡng chế đã được niêm yết tại trụ sở của tổ chức hoặc nơi cư trú của cá nhân bị cưỡng chế hoặc có căn cứ cho rằng người nộp thuế bị cưỡng chế trốn tránh không nhận quyết định cưỡng chế thì được coi là quyết định đã được giao.

Về mặt thời gian, quyết định cưỡng chế được gửi cho cá nhân bị cưỡng chế, cơ quan, tổ chức quản lý tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế, các cơ quan, tổ chức có liên quan ngay trong ngày ban hành quyết định cưỡng chế. Đồng thời, quyết định này được cập nhật trên trang thông tin điện tử của ngành thuế hoặc ngành hải quan.

4. Chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Căn cứ vào Điểm d Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP,quyết định cưỡng chế chấm dứt hiệu kể từ ngày người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào ngân sách nhà nước hoặc số tiền thuế nợ bị cưỡng chế được cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định nộp dần tiền thuế nợ hoặc quyết định gia hạn nộp thuế hoặc quyết định miễn tiền chậm nộp tiền thuế hoặc thông báo không tính tiền chậm nộp.

Cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế theo Mẫu số 08/CC tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Trường hợp nào bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế?

Hỏi đáp Thuế 02/07/2021

Các trường hợp bị cưỡng chế và chưa bị cưỡng chê thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập? Nội dung quyết định gồm những gì?

Hỏi đáp Thuế 06/07/2021

Nêu những nội dung có trong quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập và thẩm quyền ra quyết định.

Đối tượng nào áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu? Gửi quyết định đến người bị cưỡng chế bằng phương thức nào?

Hỏi đáp Thuế 07/07/2021

Nêu đối tượng áp dụng cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan, nội dung quyết định, và phương thức gửi quyết định đến người nộp thuế.

Trình tự, thủ tục thực hiện biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn như thế nào?

Hỏi đáp Thuế 07/07/2021

Nêu các trường hợp áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn và trình tự, thủ tục thực hiện.