Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên được quy định như thế nào?

Nhằm đảm bảo việc thực thi nghĩa vụ thuế được hiệu quả, Nhà nước đặt ra các biện pháp cưỡng chế hành chính áp dụng với các trường hợp có vi phạm khác nhau. Một trong những biện pháp đó là kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản. Trong bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ trình bày về nội dung và thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp này, cũng như thời điểm ban hành quyết định và phương thức gửi đến người nộp thuế.

1. Nội dung của quyết định cưỡng chế kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 35 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, nội dung của quyết định cưỡng chế bao gồm:

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế bị cưỡng chế.

- Lý do bị cưỡng chế.

- Số tiền bị cưỡng chế.

- Thời gian, địa điểm kê biên tài sản.

- Loại tài sản kê biên.

- Đặc điểm của tài sản kê biên.

- Tên, địa chỉ, số tài khoản nộp ngân sách nhà nước mở tại kho bạc nhà nước.

- Phương thức chuyển số tiền bị cưỡng chế đến kho bạc nhà nước.

Quyết định cưỡng chế lập theo Mẫu số 05/CC tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

2. Thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế kê biên tài sản

- Căn cứ vào Điểm a Khoản 5 Điều 35 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, các chủ thể sau có thẩm quyền ra quyết định khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập:

+ Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế.

+ Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan.

+ Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan.

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh

- Các chủ thể trên có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế đối với các quyết định hành chính về quản lý thuế do mình ban hành hoặc cấp dưới ban hành nhưng không có thẩm quyền cưỡng chế, hoặc cấp dưới có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế nhưng không đủ điều kiện về lực lượng, phương tiện để tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế và có văn bản đề nghị cấp trên ra quyết định cưỡng chế.

Trường hợp cấp trưởng vắng mặt có thể giao quyền cho cấp phó xem xét ban hành quyết định cưỡng chế.

Việc giao quyền được thực hiện bằng văn bản theo Mẫu số 09/CC tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Lưu ý: Cấp phó được giao quyền phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước cấp trưởng và trước pháp luật. Người được giao quyền không được giao quyền tiếp cho bất kỳ cá nhân nào khác.

3. Phương thức gửi quyết định cưỡng chế kê biên tài sản

Căn cứ vào Điểm c Khoản 5 Điều 35 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, có các phương thức sau đây để gửi quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn:

- Phương thức điện tử

Quyết định cưỡng chế được gửi bằng phương thức điện tử đối với trường hợp đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực quản lý thuế, trường hợp chưa đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực quản lý thuế thì quyết định cưỡng chế được gửi bằng thư bảo đảm qua đường bưu chính hoặc giao trực tiếp.

- Phương thức giao trực tiếp

Trường hợp quyết định được giao trực tiếp mà tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế không nhận thì người có thẩm quyền hoặc công chức thuế, công chức hải quan có trách nhiệm giao quyết định cưỡng chế lập biên bản về việc tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế không nhận quyết định, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi tổ chức, cá nhân có địa chỉ đăng ký với cơ quan quản lý thuế thì được coi là quyết định đã được giao.

-  Phương thức gửi qua đường bưu điện bằng hình thức bảo đảm

Nếu sau thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định cưỡng chế đã được gửi qua đường bưu điện đến lần thứ ba mà bị trả lại do tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế không nhận; hoặc quyết định cưỡng chế đã được niêm yết tại trụ sở của tổ chức hoặc nơi cư trú của cá nhân bị cưỡng chế hoặc có căn cứ cho rằng người nộp thuế bị cưỡng chế trốn tránh không nhận quyết định cưỡng chế thì được coi là quyết định đã được giao.

- Về mặt thời gian, quyết định cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản được gửi cho tổ chức, cá nhân bị kê biên tài sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc tổ chức có trụ sở đóng trên địa bàn hoặc cơ quan nơi người đó công tác ngay trong ngày ban hành quyết định cưỡng chế và được cập nhật trên trang thông tin điện tử của ngành thuế hoặc ngành hải quan.

4. Chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế kê biên tài sản

Thứ nhất, người nộp thuế bị cưỡng chế phải chịu mọi chi phí cho các hoạt động cưỡng chế thuế và có trách nhiệm nộp toàn bộ chi phí cưỡng chế cho tổ chức thực hiện cưỡng chế.

Thứ hai, theo quy định tại Điểm đ Khoản 5 Điều 35 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, quyết định cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản đối với các tài sản kê biên thuộc diện đăng ký quyền sở hữu thì phải được gửi cho các cơ quan sau đây:

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền về đăng ký tài sản gắn liền với đất trong trường hợp kê biên quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Cơ quan đăng ký phương tiện giao thông trong trường hợp tài sản kê biên là phương tiện giao thông.

- Các cơ quan có thẩm quyền đăng ký quyền sở hữu, sử dụng khác theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, thời điểm chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế kê biên tài sản theo căn cứ tại Điểm e Điều 5 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP là kể từ ngày người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào ngân sách Nhà nước. Hoặc số tiền thuế nợ bị cưỡng chế được cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định nộp dần tiền thuế nợ, gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp tiền thuế hoặc thông báo không tính tiền chậm nộp.

Cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế theo Mẫu số 08/CC tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy định như thế nào về quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn?

Hỏi đáp Thuế 07/07/2021

Nội dung quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, thời điểm ban hành và phương thức gửi đến người nộp thuế.

Quy định như thế nào về việc tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan?

Hỏi đáp Thuế 07/07/2021

Điều kiện tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan và trình tự thực hiện.

Áp dụng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên đối với đối tượng nào và các loại tài sản không được kê biên?

Hỏi đáp Thuế 08/07/2021

Đối tượng áp dụng biện pháp kê biên tài sản và quy định về các loại tài sản không được kê biên.

Quy định về giao bảo quản tài sản kê biên và việc chuyển giao tài sản đã kê biên để định giá?

Hỏi đáp Thuế 08/07/2021

Trình bày việc giao bảo quản tài sản kê biên và việc chuyển giao tài sản để định giá