Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các khoản thu theo pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công? (P3)

Hồ sơ khai thuế bao gồm tờ khai thuế và các chứng từ, tài liệu liên quan để xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Trong bài viết trước, chúng tôi đã trình bày thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế năm 2019. Ở bài viết này, Luật Hoàng Anh tiếp tục cập nhật các quy định liên quan đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các khoản thu theo pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Nhưng, những khoản thu nào được coi là khoản thu theo pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công thì cần xem xét quy định tại Khoản 5 Điều 44 Luật Quản lý thuế năm 2019.

“5. Chính phủ quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; lệ phí trước bạ; lệ phí môn bài; khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; báo cáo lợi nhuận liên quốc gia.”

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các khoản thu trên thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Để làm rõ hơn, Luật Hoàng Anh sẽ trình bày về Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với tiền thuê đất, thuê mặt nước và tiền sử dụng đất.

1. Tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với tiền thuê đất, thuê mặt nước được quy định tại Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

- Đối với trường hợp thuê đất, thuê mặt nước mà hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại cơ chế một cửa liên thông đồng thời là hồ sơ khai thuế: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước. Trường hợp chưa có quyết định nhưng có hợp đồng cho thuê đất, thuế mặt nước thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Đối với trường hợp thuê đất, thuê mặt nước chưa có quyết định cho thuê, hợp đồng cho thuê đất: Thời hạn nộp hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày sử dụng đất vào mục đích thuộc đối tượng phải thuê đất, thuê mặt nước.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với trường hợp trong năm có sự thay đổi các yếu tố để xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, thuê mặt nước chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được cấp có thẩm quyền ban hành văn bản ghi nhận sự thay đổi.

- Người nộp thuế trong năm không có sự thay đổi các yếu tố dẫn đến thay đổi số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp thì không phải kê khai năm tiếp theo.

2. Tiền sử dụng đất

2.1. Khái niệm tiền sử dụng đất

Tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 21 Điều 3 Luật Quản lý thuế năm 2013 được hiểu là:

“21. Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.”

2.2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với tiền sử dụng đất 

Thời hạn này được quy định tại Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

- Đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất theo quy định tại cơ chế một cửa liên thông đồng thời là hồ sơ khai thuế: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

- Ngày phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước được xác định như sau:

+ Trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất là ngày quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất là thời điểm văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế. Trường hợp văn phòng đăng ký đất đai chuyển hồ sơ cho cơ quan thuế chậm hoặc cơ quan thuế chậm xác định nghĩa vụ tài chính so với thời hạn quy định của pháp luật thì thời điểm tính thu tiền sử dụng đất được xác định là thời điểm văn phòng đăng ký đất đai nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Các khoản tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền sử dụng khu vực biển

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các trường hợp trên được quy định tại Khoản 7 Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

“7. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, ban hành quyết định, thông báo, văn bản về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền sử dụng khu vực biển có trách nhiệm gửi quyết định, thông báo, văn bản cho Cục Thuế nơi có hoạt động khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên nước, sử dụng khu vực biển chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định, thông báo, văn bản.”

Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các khoản tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền sử dụng khu vực biển là 05 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, ban hành quyết định, thông báo, văn bàn về tiền cấp các quyền trên.

Tổng kết lại, bài viết trình bày về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với đối với tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền sử dụng đất; Các khoản tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền sử dụng khu vực biển.

Luật Hoàng Anh 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy định về hồ sơ khai thuế?

Hỏi đáp Thuế 12/06/2021

Trình bày khái niệm hồ sơ khai thuế, phân loại và những tài liệu cần có trong hồ sơ khai thuế

Quy định về thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế?

Hỏi đáp Thuế 11/06/2021

Quy định về thông bao thay đổi thông tin đăng ký thuế và hồ sơ cho việc này.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các khoản thu theo pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công? (P1)

Hỏi đáp Thuế 12/06/2021

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với lệ phí môn bài và lệ phí trước bạ

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các khoản thu theo pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công? (P2)

Hỏi đáp Thuế 11/06/2021

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp