Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Trách nhiệm của đại lý thuế là gì?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:59 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Đại lý thuế hay còn gọi là tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và thực hiện các công việc về thủ tục thuế theo sự thỏa thuận với người nộp thuế. Vậy đại lý thuế cần có những trách nhiệm gì trong quá trình thực hiện dịch vụ do mình cung cấp. Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết này của Luật Hoàng Anh.

Căn cứ vào Điều 24 Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/1/2021 của Bộ Tài chính, đại lý thuế có 08 trách nhiệm sau đây.

1. Kinh doanh dịch vụ theo đúng phạm vi ghi trong giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đã được Cục Thuế cấp

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế là văn bản do Cục thuế cấp cho đại lý thuế khi có đáp ứng đủ các điều kiện được cấp giấy xác nhận như là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có ít nhất 02 người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (Điều 102 Luật Quản lý thuế năm 2019).

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh sẽ ghi rõ phạm vi những dịch vụ mà đại lý thuế được phép cung cấp cho người nộp thuế. Trên thực tế, đại lý thuế chỉ được phép thực hiện những hoạt động đã đăng ký với Cục thuế, ngoài ra muốn thực hiện thêm dịch vụ gì thì phải thông báo với Cục thuế và tiến hành xin cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh.

2. Duy trì và đảm bảo các điều kiện được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế trong suốt thời gian hoạt động

Điều kiện mà đại lý thuế cần đáp ứng theo quy định của Điều 102 Luật Quản lý thuế năm 2019 và Điều 22 Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/1/2021 không những cần thiết để đại lý thuế được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh mà còn là điều kiện để đại lý thuế có thể tồn tại và duy trì hoạt động. Nếu trong quá trình hoạt động trên thực tế mà đại lý thuế không đảm bảo được các điều kiện theo luật định thì sẽ bị thu hồi giấy xác nhận đăng ký đủ điều kiện kinh doanh, đồng nghĩa với việc không được phép hoạt động nữa.

3. Tuyển dụng và quản lý nhân viên đại lý thuế theo đúng quy định

Nhân viên đại lý thuế để được làm việc tại đại lý thuế phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định trong Điều 14, 15 Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/1/2021. Theo đó đại lý thuế xem xét các tiêu chí để việc tuyển dụng nhân viên được đúng với quy định của pháp luật. Thêm vào đó, trong quá trình nhân viên công tác tại địa lý thuế, tổ chức này cũng cần quản lý nhân viên để không xảy ra sai sót về công việc cũng như đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho người nộp thuế cho thỏa thuận.

4. Tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán doanh nghiệp và các quy định của pháp luật khác có liên quan khi thực hiện các dịch vụ theo hợp đồng đã ký với người nộp thuế

Giống như tên gọi của đại lý thuế - tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, doanh nghiệp này sẽ thực hiện các thủ tục về thuế theo hợp đồng đã ký với người nộp thuế nên cần tuân theo các quy định của pháp luật thuế. Bên cạnh đó, tại Điểm c Khoản 1 Điều 104 Luật Quản lý thuế năm 2019, đại lý thuế có cung cấp dịch vụ kế toán do doanh nghiệp siêu nhỏ. Bởi vậy mà các dịch vụ cung cấp cũng cần tuân theo quy định của pháp luật kế toán doanh nghiệp.

5. Không được thông đồng với công chức thuế, người nộp thuế để vi phạm pháp luật về thuế

Đại lý thuế là tổ chức trung gian giữa người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế, giúp người nộp thuế thực hiện các thủ tục về thuế để hoàn thành nghĩa vụ về thuế với cơ quan quản lý thuế. Trách nhiệm của đại lý thuế là làm việc trung thực, khách quan, không thông đồng với một trong hai bên để tránh thất thoát nguồn ngân sách Nhà nước.

Trường hợp đại lý thuế có hành vi giúp người nộp thuế thực hiện hành vi trốn thuế, khai thiếu thuế, vi phạm thủ tục về thuế thì người nộp thuế vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sai phạm trên. Khi đó đại lý thuế phải liên đới chịu trách nhiệm và chịu bồi thường cho người nộp thuế theo hợp đồng đã ký kết với người nộp thuế.

6. Chấp hành các quy định về kiểm tra và giải trình

Khoản 6 Điều 24 Thông tư 10/2021/TT-BTC quy định đại lý thuế chấp hành quy định liên quan đến việc hành nghề kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế và thay mặt người nộp thuế cung cấp, giải trình theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Nội dung giải trình là các thông tin, tài liệu trong phạm vi hợp đồng với người nộp thuế để chứng minh tính chính xác của hồ sơ khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế,…của người nộp thuế.

7. Giữ bí mật thông tin cho người nộp thuế sử dụng dịch vụ của đại lý thuế

Thông tin người nộp thuế có thể là thông tin cá nhân của người nộp thuế hoặc thông tin của doanh nghiệp. Nếu bị lộ thông tin ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cá nhân cũng như doanh nghiệp thực hiện thủ tục thuế thông qua đại lý thuế. Bởi vậy trách nhiệm của đại lý thuế là bảo mật thông tin của người nộp thuế, dù là trong quá trình thực hiện dịch vụ theo thỏa thuận hay sau khi kết thúc hợp đồng.

8. Gửi thông báo, báo cáo đến Cục Thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Đại lý thuế có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình hoạt động cho Cục thuế tỉnh, thành phố quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 15/1 hàng năm. Nội dung báo cáo bao gồm các thông tin kể từ ngày 01/1 đến ngày 31/12 của năm báo cáo. Báo cáo làm theo Mẫu 2.9 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC.

Trường hợp có sự thay đổi về thông tin của nhân viên đại lý thuế, đại lý thuế có trách nhiệm gửi thông báo thay đổi thông tin đến Cục thuế nơi đại lý có trụ sở. Thông báo làm theo Mẫu 2.8 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC. Thời hạn gửi thông báo là 05 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế.

Đại lý thuế hoàn thành tốt trách nhiệm của mình là tạo niềm tin cho người nộp thuế sử dụng dịch vụ, giúp việc hoàn thành thủ tục về thuế được nhanh chóng, hợp pháp và hiệu quả.

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Top các công ty luật, văn phòng luật nổi tiếng và uy tín Mẫu đơn đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền Quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực như thế nào? Quản lý và sử dụng phí kiểm định phòng cháy và chữa cháy như thế nào? Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực là bao nhiêu? Mức thu phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy là bao nhiêu? Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận thuốc bảo vệ thực vật năm 2021 là bao nhiêu? Mức thu phí kiểm định thực vật xuất cảnh, quá cảnh năm 2021 là bao nhiêu? Quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp như thế nào? Mức thu phí, lệ phí hỗ trợ dịch Covid 19 Mẫu đơn đề nghị cấp lại tem nộp phí sử dụng đường bộ Mẫu biên bản thu tem nộp phí sử dụng đường bộ mới nhất 2021 Mẫu thông báo về việc không được trả lại/bù trừ tiền phí mới nhất 2021 Mẫu thông báo về việc chưa đủ điều kiện thuộc diện không chịu phí sử dụng đường bộ Mẫu quyết định về việc trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ mới nhất 2021 Mẫu đơn xin tạm dừng lưu hành và mẫu thông báo về việc không đủ điều kiện đăng ký tạm dừng lưu hành 2021 Mẫu biên bản xử lý việc thu sai mức phí sử dụng đường bộ Mẫu biên bản thu tem và giấy chứng nhận kiểm định mới nhất 2021 Mẫu biên bản tạm giữ phù hiệu, biển hiệu và mẫu đơn đề nghị trả lại phù hiệu, biển hiệu mới nhất 2021

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư