Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Trách nhiệm cung cấp thông tin người nộp thuế của cơ quan quản lý Nhà nước? (P1)

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:57 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Thông tin người nộp thuế là tập hợp thông tin, dữ liệu về người nộp thuế được thu thập, sắp xếp, lưu trữ, khai thác và sử dụng (Khoản 1 Điều 95 Luật Quản lý thuế năm 2019). Trong bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ trình bày trách nhiệm cung cấp thông tin người nộp thuế của một số cơ quan quản lý Nhà nước, cụ thể của các Bộ và cơ quan liên quan.

Các Bộ và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý thuế quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

1. Trách nhiệm cung cấp thông tin và những thông tin cần cung cấp

1.1. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng và cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở cung cấp thông tin về quản lý, sử dụng và sở hữu nhà của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân, cá nhân kinh doanh và cung cấp các thông tin khác quy định tại Luật Quản lý thuế và pháp luật có liên quan.

Các cơ quan này nắm rõ và chính xác nhất thông tin liên quan đến quản lý, sử dụng và sở hữu nhà ở của các chủ thể nên được giao trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý thuế để từ đó làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế.

1.2. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Bộ Tài nguyên và Môi trường và cơ quan quản lý nhà nước về 

+ Đất, tài nguyên.

+ Thông tin về sử dụng đất.

+ Thông tin đối với các khoản thu liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất.

+ Thông tin giấy phép cấp quyền khai thác tài nguyên, sản lượng khai thác trong năm theo từng giấy phép.

+ Các thông tin khác theo quy định tại Luật Quản lý thuế và pháp luật có liên quan.

1.3. Trách nhiệm của Bộ Công an

Bộ Công an và các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến

+ Đấu tranh phòng, chống tội phạm về thuế.

+ Thông tin về xuất cảnh, nhập cảnh và thông tin về đăng ký, quản lý phương tiện giao thông của tổ chức, cá nhân.

+ Thông tin khác theo quy định tại Luật Quản lý thuế và pháp luật có liên quan.

1.4. Trách nhiệm của Bộ Công Thương 

Bộ Công Thương và cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin về 

+ Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh của Việt Nam và nước ngoài, chuyển khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, tình hình xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

+ Thông tin quản lý thị trường về phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

+ Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

+ Hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại.

+ Hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

+ Hoạt động thương mại điện tử, nhượng quyền thương mại, nội dung thông tin giấy phép hoạt động thương mại điện tử, nhượng quyền thương mại, thông tin liên quan trong quản lý thuế đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử, nhượng quyền thương mại.

+ Thông tin về các hoạt động chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

+ Thông tin khác theo quy định tại Luật Quản lý thuế và pháp luật có liên quan.

1.5. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

+ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép trong việc kết nối, cung cấp thông tin với cơ quan quản lý thuế liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của tổ chức, cá nhân và phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế.

+ Phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan trong việc thiết lập cơ chế quản lý, giám sát các giao dịch thanh toán xuyên biên giới trong thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam. Giám sát việc thực hiện khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế đối với nhà cung cấp ở nước ngoài khi có giao dịch thanh toán giữa nhà cung cấp ở nước ngoài với người mua hàng hóa, dịch vụ ở Việt Nam.

+ Cung cấp thông tin khác theo quy định tại Luật Quản lý thuế và pháp luật có liên quan.

1.6. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan quản lý nhà nước cung cấp thông tin về 

+ Hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng cung cấp nội dung thông tin giấy phép hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng; cung cấp thông tin liên quan đối với hoạt động quảng cáo trên mạng.

+ Hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin trên môi trường mạng, kinh doanh dựa trên nền tảng số.

+ Các dịch vụ khác trên mạng và cung cấp thông tin khác theo quy định tại Luật Quản lý thuế và pháp luật có liên quan. 

+ Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thuế để thực hiện cung cấp thông tin thông qua kết nối mạng trực tuyến, trao đổi dữ liệu điện tử hằng ngày qua hệ thống thông tin người nộp thuế hoặc thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia.

1.7. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải và cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, hành khách cung cấp thông tin về

+ Đăng ký sở hữu, quyền sử dụng tài sản là phương tiện cung cấp nội dung thông tin giấy phép hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, hành khách.

+ Đăng ký sở hữu, quyền sử dụng tài sản là phương tiện.

+ Cung cấp thông tin khác theo quy định tại Luật Quản lý thuế và pháp luật có liên quan.

1.8. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động cho người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có trách nhiệm

+ Cung cấp nội dung thông tin giấy phép hoạt động cho người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

+ Thêm vào đó là cung cấp thông tin khác theo quy định tại Luật Quản lý thuế và pháp luật có liên quan.

1.9. Trách nhiệm của Bộ Y tế

Bộ Y tế và cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp nội dung thông tin về giấy phép hoạt động kinh doanh cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cung cấp thông tin khác theo quy định tại Luật Quản lý thuế và pháp luật có liên quan.

1.10. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ và cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ cung cấp thông tin quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ ở Việt Nam và nước ngoài theo quy định tại Luật Quản lý thuế và pháp luật có liên quan.

Thêm vào đó, theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Bộ Tài chính đóng vai trò chủ trì, các bộ, ngành, cơ quan nêu trên có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính để xây dựng Quy chế trao đổi, cung cấp thông tin. Đồng thời, có sự phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính với từng đơn vị để quy định nội dung, thời hạn, hình thức cung cấp thông tin.

2. Hình thức cung cấp thông tin

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, có 02 hình thức cung cấp thông tin mà cơ quan quản lý Nhà nước được thực hiện khi cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý thuế là:

+ Cung cấp bằng phương thức điện tử

+ Cung cấp thông tin bằng giấy.

Có thể thấy các Bộ và cơ quan liên quan không chỉ có trách nhiệm cung cấp thông tin người nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế mà còn cần phối hợp với Bộ Tài chính để thống nhất về nội dung cũng như thời hạn trao đổi, cung cấp thông tin.

Luật Hoàng Anh 

Cùng chuyên mục
Top các công ty luật, văn phòng luật nổi tiếng và uy tín Mẫu đơn đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền Quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực như thế nào? Quản lý và sử dụng phí kiểm định phòng cháy và chữa cháy như thế nào? Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực là bao nhiêu? Mức thu phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy là bao nhiêu? Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận thuốc bảo vệ thực vật năm 2021 là bao nhiêu? Mức thu phí kiểm định thực vật xuất cảnh, quá cảnh năm 2021 là bao nhiêu? Quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp như thế nào? Mức thu phí, lệ phí hỗ trợ dịch Covid 19 Mẫu đơn đề nghị cấp lại tem nộp phí sử dụng đường bộ Mẫu biên bản thu tem nộp phí sử dụng đường bộ mới nhất 2021 Mẫu thông báo về việc không được trả lại/bù trừ tiền phí mới nhất 2021 Mẫu thông báo về việc chưa đủ điều kiện thuộc diện không chịu phí sử dụng đường bộ Mẫu quyết định về việc trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ mới nhất 2021 Mẫu đơn xin tạm dừng lưu hành và mẫu thông báo về việc không đủ điều kiện đăng ký tạm dừng lưu hành 2021 Mẫu biên bản xử lý việc thu sai mức phí sử dụng đường bộ Mẫu biên bản thu tem và giấy chứng nhận kiểm định mới nhất 2021 Mẫu biên bản tạm giữ phù hiệu, biển hiệu và mẫu đơn đề nghị trả lại phù hiệu, biển hiệu mới nhất 2021

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư