Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Quy định về thuế chuyển nhượng đất đai

Thứ ba, 31/01/2023, 17:00:34 (GMT+7)

Bài viết sau đây trình bày về thuế chuyển chượng đất đai chính xác - hiệu quả - tiết kiệm

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước và là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Do tính chất quan trọng, có giá trị lớn và là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân nên đất đai được điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Một trong những giao dịch phổ biến liên quan đến đất đai đó là chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ phải thực hiện một số nghĩa vụ tài chính trong đó có thuế chuyển nhượng đất đai. Nếu quý khách hàng đang có những thắc mắc liên quan đến thuế chuyển nhượng đất đai. Hãy GỌI NGAY để được LUẬT SƯ tư vấn MIỄN PHÍ hoặc tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

 

 

 

Căn cứ pháp lý

- Luật Đất Đai 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai 2013);

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất Đai;

- Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

- Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ;

- Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.


Chuyển nhượng đất đai là gì?