Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Thanh tra đất đai

Thứ ba, 31/01/2023, 17:00:14 (GMT+7)

Thanh tra đất đai

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Đất đai là một loại tài sản đặc biệt, chính vì vậy, việc quản lý và sử dụng luôn được quan tâm, do vậy hoạt động thanh tra đất đai ra đời. Vậy, thanh tra đất đai là gì? Thẩm quyền, trình tự thủ tục, nội dung thanh tra đất đai được quy định như thế nào? Bài viết sau đây của Luật Hoàng Anh sẽ trình bày cụ thể về vấn đề này.

Nếu quý khách hàng có thắc mắc, gặp khó khăn trong quá trình cơ quan có thẩm quyền tiến hành việc thanh tra đất đai hãy tham khảo bài viết dưới đây hoặc GỌI NGAY tới số điện thoại 039 6289 308 để được LUẬT SƯ tư vấn MIỄN PHÍ và cung cấp dịch vụ tư vấn thanh tra đất đai NHANH – GIÁ RẺ.

Căn cứ pháp lý

- Luật đất đai 2013

- Luật Thanh tra 2010

Thanh tra đất đai là gì?

Trong quản lý nhà nước không thể thiếu hoạt động thanh tra, trong lĩnh vực đất đai công tác thanh tra lại càng đóng vai trò quan trọng hơn đặc biệt là trong công tác quản lý và sử dụng đất đối với chủ thể sử dụng đất, nó là công cụ hữu hiệu để thực hiện chế độ sở hữu đất đai toàn dân và quyền quản lý thống nhất của nhà nước từ trung ương xuống địa phương.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 201 Luật Đất Đai 2013 quy định về thanh tra chuyên ngành đất đai như sau: "Thanh tra chuyên ngành đất đai là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quản lý thuộc lĩnh vực đất đai.

Theo đó, thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đất đai là chỉ hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền thanh trong chuyên ngành trong lĩnh vực đất đai với mục đích thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực đất đai và thanh tra cả việc chấp hành pháp luật đất đai quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực đất đai.

Chủ thể thanh tra đất đai

Chủ thể tiến hành thanh tra chuyên ngành đất đai là các cơ quan, tổ chức được nhà nước giao quyền, bao gồm: Thanh tra bộ, thanh tra sở; các cơ quan được giao nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn kĩ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước.

Nội dung thanh tra đất đai

Khoản 1 Điều 201 Luật Đất đai 2013 quy định về nội dung thanh tra chuyên ngành đất đai bao gồm: Thanh tra Bộ, thanh tra sở; cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đất đai. Đây là các cơ quan có nhiệm vụ, quyền hạn thành tra việc chấp hành pha

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của Ủy ban nhân dân các cấp. Theo đó có thể kể đến việc thanh tra trong việc quản lý đất của nhà nước, giải quyết tranh chấp đất của người dân tại địa phương hay sử dụng đất theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện về xây dựng công trình công cộng…

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của người sử dụng đất và của tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Hiến pháp 2013 và Luật Đất Đai 2013 đều khẳng định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân và thống nhất quản lý bởi Nhà nước”. chính vì vậy, người sử dụng đất sẽ được Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng cách giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đồng thời trao cho người sử dụng đất các quyền khi được Nhà nước giao đất. Chính vì vậy, công tác thanh tra phải xác định việc tuân thủ và thực hiện các quyền đó như thế nào. Bên cạnh đó hoạt động thanh tra còn hướng tới việc thanh tra nghĩa vụ của người sử dụng đất, của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Ví dụ như thanh tra việc nộp thuế sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất… Đây là một trong những nội dung có số lượng đơn khiếu nại, tố cáo nhiều nhất. Bởi vậy công tác thanh tra nhằm mục đích phát hiện và xử lý các vi phạm.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực đất đai. Hiện nay hiện tượng các cá bộ lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn của mình để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật đất đai để thu lợi bất chính đang diễn ra ngày càng nhiều. Bởi vậy việc thanh tra đối với hoạt động này alf rất cần thiết.

Nhiệm vụ của thanh tra đất đai

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan nhà nước, người sử dụng đất trong việc quản lý và sử dụng đất đai;

- Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

Bên cạnh đó, quyền và nghĩa vụ của trưởng đoàn thanh tra, thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra chuyên ngành đất đai, quy trình tiến hành thanh tra chuyên ngành đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Trình tự, thủ tục thanh tra đất đai

Chuẩn bị thanh tra

- Thu thập thông tin, tài liệu, nắm bắt tình hình để ban hành quyết định thanh tra

+ Việc cử công chức hoặc Tổ công tác thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình phải thể hiện bằng văn bản của người giao nhiệm vụ. Thời gian thực hiện không quá 15 ngày làm việc.

+ Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tổng hợp các thông tin, tài liệu thu thập được; chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc nắm tình hình, người được gia nhiệm vụ phải báo cáo bằng văn bản về kết quả nắm tình hình gửi cho người giao nhiệm vụ

- Ra quyết định thanh tra

+ Việc ra quyết định thanh tra thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP.

+ Thời hạn thực hiện một quyết định thanh tra đối với mỗi cấp được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Thanh tra 2010.

- Xây dựng và phê duyệt kết hoạch tiến hành thanh tra

+ Việc xây dựng và phê duyệt kết hoạch tiến hành thanh tra thực hiện theo Điều 5 Thông tư số 02/2010/TT-TTCP.

+ Việc thảo luận được lập thành biên bản và lưu trong hồ sơ thanh tra.

- Xây dựng đề cương yêu cầu đối với đối tượng thanh tra

+ Việc xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo thực hiện theo Điều 20 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP.

+ Đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo phải xây dựng cụ thể, liên quan trực tiếp đến nội dung thanh tra.

- Thông báo về việc công bố quyết định thanh tra:

+ Việc thông báo công bố quyết định thanh tra thực hiện theo khoản 2 Điều 21 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP.

Tiến hành thanh tra

- Công bố quyết định thanh tra

+Việc công bố quyết định thanh tra thực hiện theo Điều 22 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP.

+ Trao đổi để thống nhất về kế hoạch làm việc, bố trí thời gian làm việc; xác định cụ thể người đại diện của đối tượng thành tra trực tiếp làm việc với đoàn thanh tra, bộ phận chịu trách nhiệm chuẩn bị và cung cấp tài liệu.

- Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra

+ Việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến cuộc thanh tra thực hiện theo Điều 23 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP.

+ Hồ sơ, tài liệu cung cấp phải được đánh bút lục, nếu rõ số lượng. ban chính, bản sao có thị thực hay bản photo. Việc cung cấp hồ sơ, tài liệu được lập thành biên ban giao nhận giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thành tra.

Ngoài ra, có thể mở hộp thư, công bố số điện thoại… để nhận được nhiều thông tin liên quan.

 - Kiểm tra, xác minh và đánh giá thông tin, tài liệu:

 + Nghiên cứu, phân tích, xem xét, xử lý thông tin và số liệu để phát hiện những vấn đề có mâu thuẫn, nhận định những việc làm đúng, những sai phạm, những sơ bơ, bất cập của cơ chế, chính sách, chế độ; làm rõ bản chất, nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng sai phạm.

+ Kiểm tra, xác định tính hợp pháp, hợp lý, trung thực của hồ sơ và các thị liệu có liên quan; xác định sự phù hợp về trình tự, thủ tục,

+ Lập biên bản làm việc về tình hình, số liệu theo từng nội dung, sự việc với đối tượng thanh tra.

+ Củng cố chứng cứ, cơ sở pháp lý để kết luận đúng, su, nguyên nhân sai phạm và trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng sai phạm cá nhân đối với từng sai

- Trong quá trình thanh tra, đoàn thanh tra và thanh tra viên đất đai khi tiến hành thanh tra có quyền: yêu cầu cơ quan nhà nước, người sử dụng đất và các đối tượng khác có liên quan cung cấp tài liệu và giải trình những vấn đề cần thiết cho việc thanh tra… Bên cạnh đó, đoàn thanh tra và thanh tra viên đất đai khi tiến hành thanh tra có trách nhiệm: xuất trình quyết định thanh tra, thẻ thanh tra với đối tượng thanh tra; thực hiện chức năng, nhiệm vụ và trình tự, thủ tục thanh tra theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định của mình, thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định.

Kết thúc thanh tra

- Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra

Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm chủ trì xây dựng báo cáo kết quả thanh tra. Báo cáo kết quả thanh tra phải phản ánh đầy đủ kết quả những nội dung công việc đã thanh tra; những nội dung chưa tiến hành hoặc tiến hành ngoài quyết định và kế hoạch thanh tra được duyệt, nguyên nhân; những ý kiến không thống nhất của đối tượng thanh tra; những đề xuất về chính sách, chế độ và quản lý. Mỗi nội dung kết luận phải nêu rõ sự việc, căn cứ đúng, sai, nguyên nhân, trách nhiệm, hình thức xử lý, thời hạn chấp hành.

- Xây dựng và phê duyệt, ban hành kết luận thanh tra

+ Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra của đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh tra chỉ đạo Trưởng Đoàn thanh tra chủ trì xây dựng dự thảo Kết luận thanh tra.

 + Trường hợp đồng ý với dự thảo Kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra gửi dự thảo Kết luận thanh tra cho đối tượng thanh tra để có ý kiến phản hồi. Khi đối tượng thanh tra có văn bản giải trình, Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm nghiên cứu và đề xuất với người ra quyết định thanh tra hướng xử lý nội dung giải trình của đối tượng thành tra

+ Trường hợp không đồng ý với dự thảo Kết luận thành tra, người ra quyết định thanh tra tự nghiên cứu hoặc giao cho cơ quan, đơn vị chuyên môn nghiên cứu và tham mưu hướng xử lý. Ý kiến tham mưu được thể hiện bằng văn bản và được lưu trong hồ sơ thành tra. Quyết định cuối cùng thuộc về người ra quyết định thanh tra.

+ Trưởng Đoàn thanh tra hoàn chỉnh Kết luận thanh tra, người ra quyết định. thanh tra ký ban hành. Kết luận thanh tra được gửi cho đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định. Công khai kết luận thanh tra.

 - Lập, bàn giao, quản lý, sử dụng hồ sơ thanh tra

 Việc lập, quản lý và bàn giao hồ sơ thanh tra được thực hiện theo quy định tại Điều 39 Thông từ số 05 2014/TT-TTCP.

DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN VỀ THANH TRA ĐẤT ĐAI NHANH – TRỌN GÓI – GIÁ RẺ

Chi phí thuê luật sư tư vấn thanh tra đất đai còn tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Với uy tín đặt lên hàng đầu, Luật Hoàng Anh sẽ đưa ra mức chi phí phù hợp với hoàn cảnh của khách hàng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng thực hiện công việc mà các bên đã thỏa thuận theo đối tượng hợp đồng.

Bên cạnh đó, mức chi phí công ty đưa ra đảm bảo đúng nguyên tắc đạo đức hành nghề luật sư, vì mục đích chúng tôi hướng đến là được phục vụ tận tâm và hết mình vì khách hàng. Hãy liên hệ với Luật Hoàng Anh để được tư vấn và cung cấp dịch vụ một cách HIỆU QUẢ và TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẤT.

Các luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, đã từng tham gia tư vấn cho rất nhiều cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, đảm bảo sẽ thực hiện đúng các yêu cầu của bạn trong thời gian nhanh nhất.

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư